fbpx

सितला माजु – पुला‌ंगु बाखँम्ये (अंग्रेजी अनुवाद सहित)

सितला माजु स्वहुने परजाया गथिन हवाल न्यना मदु खना मदु कचि मचा तय मदु, महाराजया हुकुम जुल   नायखिन बाजन

Read more