fbpx

महान कथिन चीवर दान

सुगत रत्न सिन्दुराकार

सानो भरयांगय् स्थापना यानातःगु रत्न विपश्यना विहारय् महान कथिन चीवर दान ज्याझ्वः कार्तिक १७ गते आइतवाःया न्हि सुथय्  याना क्वचाःगु दु । थुगु कथिन दानय् म्यानमारं नेपाः विज्याना च्वनादीम्ह ध्यानगुरु श्रद्धेय सयादो ऊ सुजनप्पिय महास्थवीरपाखें कथिन चीवर दानया महिमायात कयाः धर्मदेशना याना बिज्यागु खः । थुगु विहारया श्रद्धेय सयादो ऊ सुजनप्पिय महास्थवीर विनयानुकूल स्वलातक वर्षावास च्वना पुवंका बिज्यागु लसताय् थुगु कथिन चीवर दान ज्याझ्वः जूगु खः ।

दानया महिमा लोकय् अपरम्पार दयावयाच्वंगु अवस्थाय् भिक्षुपिन्सं दानया महिमाया विषयवस्तुयात कयाः कथिन चीवर दान ज्यााझ्वलय् थुकिया महिमा कनेगु ज्या न्ह्याका वयाच्वंगु दु । मनुखं दान धैगु छाय् याय्माल व दानया फल गुकथं दइ धैगु खँयात केन्द्र विन्दुइ तया कथिन चीवर दान ज्याझ्वलय् धर्मयात ध्वाथुकइकेगु ज्या जुयावयाच्वंगु दु् । भौतिक संसारय् मनुखं न्हियांन्हिथं हे दानया महिमायात लोमंका वनाच्वंगु अवस्था थौं खनेदया च्वंगु दु । नाप नापं भिक्षुपिन्त चीवरया आवश्यकता जुयाच्वंगु पक्षयात मध्ये नजर तयाः हे कथिन चीवर दानया प्रचलन दुगु खः । थीथी विहारय् लच्छियंक न्ह्यानाच्वंगु कथिन चीवर दानया झ्वलय् रत्न विपश्यना विहारय् नं धर्म पासापिं सकलें मुना चीवर दान ज्याझ्वः न्ह्याःगु खः ।
अखिल नेपाल भिक्षुम महासंघया उप संघनायक भिक्षु बोधिसेन महास्थवीरजुपाखें उपस्थित सकलसित पंचशील बिया बिज्याना थुगु ज्याझ्वः न्ह्याःगु खः । थुगु कथिन चीवर दान ज्याझ्वलय् कथिन दातापिंपाखें नेपाःया वरिष्ठ भन्तेपिन्त कथिन चीवर दान यानादीगु खः । थुकथं हे ११२ म्ह अष्टपरिष्कार दातापिन्सं अष्टपरिष्कार दान उपस्थित भिक्षुपिन्त यानादीगु खः । उगु तःजिक न्ह्याकूगु ज्याझ्वलय् भिक्षु निग्रोधपाखें बौद्ध धर्म परम्पराकथं यानागु दानया पुण्य लाय्मा धकाः पुण्यानुमोदन याका बिज्यागु खः । कथिन चीवर दान ज्याझ्वः छगू उपासक उपासिकापिन्त चित्तय् मोहपाखें तापाक्क तय्गु ज्या कथं नं जुयावयाच्वंगु दुसा थःगु चित्तय् दयाच्वंगु लोभ मोहयात त्याग याना वने फय्मा धकाः नं उपासक उपासिकापिन्सं दान प्रदानय् मन क्वसाय्का वयाच्वंगु दु ।

विपश्यना ध्यान भावनायात विशेष महत्व बिया विपश्यना ध्यान याका वयाच्वंगु विहारया रुपय् स्थापित जुयाच्वंगु थुगु रत्न विपश्यना विहारय् भिक्षु गुरुमांजुपिनिगु नं सहभागिता दुगु खः । चकंगु थासय् चकंक हे ह्याःगु थुगु कथिन चीवर दान ज्याझ्वलं उपासक उपासिकापिन्त सहज रुपं दान प्रदान याय्गु् अवसर नं दुगु खः । भिक्षु गुरुमांपिनिगु छगू मुना कथं नं थुगु कथिन चीवर दान ज्याझ्वः खनेदया वयाच्वंगु दु । नाप नापं उपासक उपासिका पिन्त नं थवं थवय् म्हस्यूपिं सकलें मुना धर्मकर्म याय्गु सुअवसर कथं नं थुगु ज्याझ्वः जुयावयाच्वंगु दु । कथिन दान ज्याझ्वलय् भिक्षुपिन्सं बियाबिज्यागु धर्मदेशनां जीवनयात सत्मार्गय् न्ह्योने न्ह्याकेत नं लँपु तयार याय्गुकथं जुया वयाच्वंगु खनेदु । थीथी विहारय् थीथीकथं हे मनूत दाता जुया धर्मकर्म याना वयाच्वंगु दुसा थुगु हे अवसरय् मेपिन्त नं धमृकर्म याय्गु लकस चूलाकेगु ज्या जुयावयाच्वंगु दुृ । मनुखं थःगु जीवनयात सार्थक याय्या नितिं धर्मदेशना न्यनेमाः व धर्मकर्मय् न्ह्याना लोभ चित्तयात चीका सुगतिया मार्ग न्ह्याय्मा धैगु ज्ञान नं थुगु ज्याझ्वलं बिया वयाच्वंगु खनेदु ।

समाजयात आदर्शमय समाजया रुपय् स्थापित याना तय्या नितिं सत्मागया तःधंगु महत्व दयावयाच्वंगु अवस्थाय् थुकथंया कथिन चीवर दान ज्याझ्वलय् उपासक उपासिकापिन्सं क्यनादीगु उत्साह व यानादीगु दान धर्मया खाली बोलिइ जक मखु व्यवहारय् नं छ्यला मनुखं थःत उदार मनया धनी खः धकाः प्रमाणित याय्मा धकाः क्यंगु दु ।

मरु त्वाःया हर्षरत्न ताम्राकार, ताम्राकार हाउस कथिन दाता जुया थुगु ज्याझ्वः न्ह्याकूगु खः ।

सम्यक वाःपौ

२०७६ कार्तिक १८ गते

(RM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *