fbpx

ऐतिहासिक इचंगु नारायण द्यःया थाय् भ्रमण

सुगत रत्न सिन्दुराकार

इचंगु नारायण द्यःया थाय् वइगु कार्तिकंनिसें लच्छियंक भ्रमणया मेला न्हयाइगु जूगु दु । थुकथं हे थीथी द्यःपिनिगु थाय् मेला न्ह्याइगु जूूगु दु । इचंगु नारायणया थाय् वनेया नितिं स्वय्म्भू ल्युनेया हल्चोकं वनेमाःगु भौगोलिक अवस्था दु । न्हापाया पूर्वजपिन्सं थीथी थाय्या द्यःया मेला न्ह्याका मानवपिन्सं शारिरिक अभ्यास याय्गु परम्परा नीस्वना थकूगु दु । मनूतसें यात्रा याना थःगु शरिरयात बल्लाका तय्माःगु नं उतिकं आवश्यक जू धैगु खँयात हे महन्व विया थुकथंया प्रचलनया विकास याना थकुगु खः धकाः अनुमान याय्फु । स्वच्छ हावा व थःगु शरिरया शारिरिक अवस्थायात उच्च तया तय्या नितिं नं थुकथं मनूतसे. थीथी मेलाय् वना ब्वति कयाः यात्राया उपलव्धी मुलक याना वयाच्वंगु खः ।

 

मानव शरिर बल्लासा हे जक मनुखं मनं चाहे जुयागु कथंया इच्छा आकांशायात पूर्णता विइ फइगु खँयात सुनानं नकारे याय् फइ मखु । उकिं थःगु इच्छा आकाक्षायात पूर्णता विइत शरिर बल्लाका तय्माःगु व शरिर बल्लाकेत यात्रायात प्राथकिमता बिया तय्माःगु तच्वतं आवश्यक जू धैगु खँय् हेक्का तया च्वनेमा । इचंगु नारायण द्यःया थाय्वाय्यात भौगोलिक हिसावं स्वयावन धाःसा भचा पहाडय् हे लानाच्वंगु अवस्था दु । तर थौं कन्हय् मोटरया लँ दय्धुंकूगु अवस्था दु । तर लँ धाःसा उलि सन्तोष याय् थाय् मदुसां नं तसकं हे बांमलागु अवस्था धाःसा मखु । यदि इचंगु नारायण द्यःया थाय् यात्रा यानावन धाःसा अःपुक हे थ्यंके फइगु अवस्था दु ।

 

इचंगु नारायण द्यःया थाय्य् च्वंपिं स्थानीयवासीपिन्सं थुगु हे लँपु छ्यला थःगु दैनिकी जीवन न्ह्याका वयाच्वंगु स्वय्बलय् थुगु थाय् मछि मगाःगु कथं खनेमदु । इचंगु नारायणया थाय्वाय्यात स्वयावन धाःसा थ्व छगू गांमय् अवस्थित जुयाच्वंगु दु । थुगु थासय् नेवाःतय्गु वसोवास मदुगु धाःसा मखु । येँ शहरं उलि तापा मजुसां नं इचंगु नारायण लागा गुलि विकास जुइमाःगु खः व धाःसा जुयाच्वंगु मदुनि । तर थौं कन्हय् थुगु इचंगु नारायण थासय् नं न्हू्न्हूगु छेँ धमाधम दय्का वसोवास याना वयाच्वंगु  दु । लः फय्या रुपय् तसकं हे बांलागु थाय्वाय्या रुपय् नंं थुगु थाय्यात काय्गु याना वयाच्वंगु दु । हल्चोकंनिसें इचंगु नारायण देगःया थाय् तक वनेबलय् च्वय् धयाथें लँय् उस्त छेँत मदु । थुगु थाय्वाय् भचा भचा भीरया रुपय् नं लानाच्वंगु दु । थ्वहे हुनिं याना नं थुगु थासय् वस्ति बांलाक विकास मजुयाच्वंगु जकं मखुला धकाः अनुमान याय्फु । खला गांया थाय्वाय् थुकथं जुइगु स्वभाविक हे खः । तर अथे खःसां नं थौं कन्हय् गां धकाः धाःसा. नं फुक्क धयाथें गांयात नगरपालिकाय् हिला हय्धुंकू्रगु दु । गांया थाय्वाय् नं वसोवासय दृष्टिकोणं महत्वपूर्ण जुया वयाच्वंगु दु । पूर्वाधारत दय्का हयाच्वंगु दु ।

थौंया अवस्थाय् इचंगु नारायण द्यःया थाय् अवलोकन याना स्वःवन धाःसा थुगु इचंगु नारायण द्यःया परिसर भचा तःकू हे धाय्माः । इचंगु नारायण द्यःया देगः पगौडा शैलंीं आकर्षक रुपं दय्कातःगु दु । शहरया वासीपिन्सं द्यः प्रति आस्था तयाः मन क्वसाय्का इलय् व्यलय् वना द्यःप्रति भावभक्ति नं तय्गु याना वयाच्वंगु दु । नेपालय् अप्पो धयाथें द्यःया देगः पगौडा शैलीं आकर्षक रुपं दय्कातःगुु दु । इचंगु नारायण देगःया प्रकृति स्वय्बलय् द्यः विराजमान जुयाच्वंगु थाय्वाय् धाःसा भचा मछिंगु अवस्था दु । द्यः विराजमान जुयाच्वंगु थाय् गुलि खुल्ला जुया च्वनेमाःगु खः । थुकथंया अवस्था धाःसा खनेमदु । स्वतँ जाःगु थुगु देगः वास्तुकलाया दृष्टिकोणं सतकं हे आकर्षक खनेदु । इचंगु नारायण द्यःया थाय् दुहां वनेया नितिं सतकय् लिक्क हे छगू ध्वाखा स्थापना यानातःगु दुसा हानं भचा दुहां वनेबलय् हानं मेगु ध्वाखा छगू नं दय्कातःगु दु । थुगु निगू ध्वाखा नं बांलागु हे अवस्थाय् दु । नेपाःया गुलिखय् द्यःया थाय् दुहां वनेया नितिं कलात्मक ध्वाखात दय्का तय्गु प्रचलन नं दयाच्वंगु दु । गांमय् लाःसां नं थन ध्वाखा दय्कातःगु धैगु नं विकसित गां हे खः धकाः धाय्मा ।

 

इचंगु नारायण द्यःया देगःया जवंखवं थां तयाः निगः गं तयातःगु दु । देगलय् थहां वनेत स्वतँ जाःगु त्वाथः छगू नं दय्कातःगु दु । थुकथं हे थुगु त्वाथःया जवंखवं लिक्क हे लोहंया सिंह निम्ह नं पलिस्था यानातःगु दुसा थुगु सिंहया लिक्कसं हे हानं मेगु निगः थां नं धस्वाकातःगु दु । गुगु थांमय् शिलापत्र च्वयातःगु दु । थुगु शिलापत्र थुगु देगः नाप हे सम्वन्धित जुइमा । इचंगु नारायण द्यःया देगःया स्वत पौ सिजः पातां मुना तःगु दु ।

थुगु देगःया जवय् छगू ताःहाकःगु सतः ढलान याना करीव करीव दय्के क्वचाकेत्यंगु दुसा हानं देगःया ल्यूने नं छगू ताःहाकःगु सतः बांलाक शोभायमान जुइका दय्कातःगु दु । जवय् च्वंगुृ सतः न्हापा पुलांगु अवस्थाय् दुगु खःसा आः आधुनिक रुपं दयुकातःगु दु । थुकथं हे देगःया खवलय् पाखे निगू सतः दय्कातःगु दु । थुगु निगुलिं सतः नं पुनःनिर्माण याना दय्कातःगु खनेदु । थुगु निगू सतः मध्ये न्ह्योनेया सतलय् भजन याना वयाच्वंगु दु । इचंगु नारायणया थाय्वाय् द्यःया परिसर चकंगुलिं थन थीथी द्यःया मूर्तित नं पलिस्था यानातःगु दु । थुकथं द्यःपिनिगु मूर्ति पलिस्था याय्गु झ्वलय् इचंगु नाराय(ण द्य?इा देगःया ल्यूनेपाखे महालक्ष्मी द्यःया मूर्ति पलिस्था यानातःगु दु । अथेहे थन पलिस्था यानातःपिं द्यःपिनिगु नां काय्बलय् गणेश, भीमसेन, हनुमान, सरस्वती लगायत दुसा भक्तजनपिन्सं पुजाआजा नं याना वयाच्वंगु दु ।

थुगु ऐतिहासिक व प्रख्यातःगु इचंगु नारायण द्यःया थाय् दुहां वनेगु मुखुखाया जवपाखे लोहंहिति छगू नं पलिस्था यानातःगु दु । थुगु लोंहितिं बांलाक हे तःधाः जुइक लःधाः हायाच्वंगु दु । थुगु लों हितिया देपाखे निगः शिवलिंग नं पलिस्था यानातःगु अवस्था दु । थुगु धाःहितिंया लःखं हे भक्तजनपिन्सं लः कया इचंगु नारायण द्यःयात छाना वयाच्वंगु दुसा थनया महाद्यःया शविलिंगयात लः अर्पण याना वयाच्वंगु दु । श्री इचंगु नारायण द्यःया परिसर अवलोकन याना वने बलय् थौंकन्हय् इचंगु नारायण देगःया न्ह्योने प्यकुंलाःगु करीव स्वंगू फीट तःजा जुइक ढलान याना थाय् छगू नं दय्काच्वंगु् दु । थुगु थासय् नारां द्यः पलिस्था याइगु जूगु दु । सफाइया दृष्टिकोण स्वय्वलय् इचंगु नारायण द्यmया परिसर बांला हे धाय्मा तर गांमय् लानाच्वंगुलिं भचा गां पहः वयाच्वंगु दु । नारां द्यःया लागा चकंगुलिं थन यत्थें जुइक हे चाहिले छिनाच्वंगु दु ।
नेपाःया धार्मिक ख्यलय् प्यम्ह नारां द्यः प्रख्यात जुयावयाच्वंगुु दु । थुपिं प्यम्ह नारांद्यः मध्ये छम्ह इचंगु नारां द्य नं लानाच्वंगु दु । उकिं थुगु नारांद्यःःया थाय् प्यम्ह नारां द्यः म्हसीक वनेगु दिनय् तःधंगु मेला लगे जुयाच्वंगु दु ।

( छन्हु सुथय् इचंगु नारांद्यःया थाय् चाहिउ वनागुयात कयाः सरसतिं जक च्वयागु खः । थुगु च्वसुलिइ उलि दुग्यंक खँत दुथ्यानाच्वंगु मदुनि । लिपा अनुसन्धान याना च्वय् बाकी हे दनि । थीथी थाय्वाय्या बारे ब्वनेगु सामग्री दयाच्वनेमा धैगु ल्याखं जक थुगु खँ न्ह्योथनागु जुल )

२०७६ असोज २९ गते बुधवाः

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *