fbpx

बलम्बुइ म्हिगः धिकं जात्राया लिसें महालक्ष्मी व गणेश जात्रा

रेखा शाक्य

येँ ने सं ११४० कछलाथ्वः एकादशी

नेपाल सम्वत धुंकाया दकलय् न्हापांगु जात्रा कथं न्ह्याइगु जात्रा बलम्बुया महालक्ष्मी जात्रा । थुगु जात्रा म्हिगः झः झः धायेक हनेगु ज्या जुल । अप्वः धइथें मल्लकालीन जात्रा मध्ये थ्व नं उगु हे ईया बलम्बुवासीपिनिगु तःजिगु जात्रा कथं कयातःगु दु ।

दँय्दसं कार्तिक अर्थात कछलाथ्व अष्टमी कुुन्हु निसें दशमी तक तःजिक जात्रा जुइ । महालक्ष्मी द्यःगः दूगु थासं च्वये च्वंगु लाछि लागां शुरु जुइगु थुगु जात्राय् महालक्ष्मीया तःधंगु खःया नापं चिधंगु गणेद्यःया खः नं जात्रा जुइगु खः ।

बलम्बुइ महालक्ष्मी जात्रा याये न्ह्यः धिकं द्यःया जात्रा नी याइगु चलन दु । सिजःया चाकलाःगु थल गुकिइयात धकिं धायेगु याः । उकिइ कुमारीया ख्वाःपाया जक मूर्ति तयाः देय थकालिपिन्स ज्वना हइगु खः । अष्टमीया न्हि खुन्हू छ्वयला भू याना जात्रा न्ह्याइगु खःसा म्हिगः मू जात्रा जूगु खः ।

This slideshow requires JavaScript.

बलम्बुया मूल जात्रा महालक्ष्मी जात्रा धकाः बयबय जुया च्वंगु खःसां धिंक जात्रा मजुइकं महालक्ष्मी द्यःया जात्रा शुरु जुइमखु । बहनी महालक्ष्मी देगः लागाये ज्यापुतयेगु दुवाःगुथिं धकिइ कुमारी तया पुजा याये धुंका देगः स्वचा चाहुइका विधिवत रुपं न्ह्याइ ।

अन लिपा तिनी महालक्ष्मी व गणेशया जात्रा जुइगु खः । महालक्ष्मीया तःधंगु खतय् अष्यटमातृका समस्ति रुप कथं महालक्ष्मीयात बिज्याका तइगु खः ।

जात्रा जुइधुंकाः धकिइ दुगु कुमारीयात विधिवत रुपं  छेँय् दुकायेगु परम्परा दु । जात्रा जुइगु इलय् नेवाःतय्गु परम्परागत सांस्र्कृतिक बाजंया तालय् प्वंगाया लिसें बलम्बुया थी थी थासय् थुगु जात्रा जुइगु खः । उगु जात्रा स्वयेत थाय्थासं मनूत वनेगु याइसा अनया स्थानीयपिनि म्ह्याय्मचा व भिनामचा अले इष्टमित्रपिं तकं सःता भ्वय् नयेगु व नकेगु चलन दु ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *