fbpx

निजिरोसया ‘करंक्यंगु लँपु’ पितब्वज्या जुल

रमिता बज्राचार्य

यल, कछला गाः पञ्चमी ।

बाखं च्वमि निजिरोस श्रेष्ठ न्याछ्योंया ‘करं क्यंगु लँपु’ बाखं मुना सफू कछलागा चौथी शनिवाः यलय्  चिखिफ्यनेज्या जूगु दु ।

मूपाहाँ उपन्यासकार–बाखंच्वमि मथुरा सायमिं नुगःखँ तयेगु झ्वलय् थथेहे नेपालभाषं सफूत च्वयाः झीगु नेपालभाषा म्वाकेगु माध्यम कथं छ्यलावनेमाःगु खँय् बः बियादिल ।


किपा–नेवाः सूचना केन्द्र

इलोहं प्रकाशनया ग्वसालय् नरेश वीर शाक्यया नायःसुइ बद्रि बेदनां न्ह्याकादीगु उगु ज्याझ्वलय् च्वमि श्रेष्ठं लसकुस न्वचू तयादीगु खः ।

ज्याझ्वलय् ध्रुव मधिकःमि, डा. पुष्प राज राजकर्णिकार पाहाँ कथं झायादीगु खः । समालोचनाया झ्वलय् वयकःपिसं बाखं सरल जूगुया नापं सामाजिक यथार्तता, बेदना, सकारात्मक बिचाः व सस्पेनस दुथ्यागु खँ कनादिल ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *