fbpx

तिपू जीवन सुथां लाकातयेत

तिमिलां न्ह्याब्लें धयाच्वनी– ब्याहा जूगु न्यादँ लिपा वया भाःतयाके तसकं हिउपाः वल । न्हापा वया लिउलिउ–न्ह्यःन्ह्यः जुयाच्वनीम्ह, आः धाःसा वयागु छुं मतलब याइमखु । अफिसं लिहां वयेधुंकाः नं लिबाक्क तक अफिसया हे ज्या यानाच्वनी । वयात बांलाक छक्वः नं स्वइमखु ।

लुजःयात नं कलाः खनाः तं पिहा वः । तिमिलां ब्याहाया दछि निदँ गुलि जिगु बिचाः याइ, आः धाःसा छाय् खः मस्यु, गुलि चेन्ज जुल । आः ला वयात जिगु छुं मतलब हे मदु ।

ब्याहाया छुं दँ तक ला कलाःभाःत तसकं मिले जुयाच्वनी । यक्व ई नापं छ्याइ, लिपा बुलुहुँ–बुलुहुँ निम्हं नापं च्वनीगु हे म्हो जुयावनी । थुकिया निंतिं छम्हं मेम्हेसित दोष बियाच्वनी । सत्य ला थ्व खः कि नकतिनि ब्याहा जूगु इलय् सेक्सया आकर्षण तच्व जुइ, गुकिं यानाः निम्हेसिया दथुइ आत्मियपन नं अप्व दइ । बिस्तारं सेक्सय् म्हो जक नुगः क्वसाइ, उत्तेजना नं म्हो जुया वनी । न्हापा थेंज्याःगु आकर्षण तना वनी । यक्व थें तिपूपिंसं थ्व सत्य स्वीकार मयाःगुलिं जीवन तनावग्रस्त जुइ । फलस्वरुप उमिगु स्वापु स्यनावनी ।

गुकथं बचे जुइगु

सेक्सया निंतिं ई पिकयादिसँ
न्हिछि ज्यां त्यान्नुइ धुंकाः अप्वःसिनं सेक्सयात दकलय् लिपांगु ज्या कथं जक कयाच्वनी । उकिं तसकं त्यान्नुइ न्ह्यः हे सेक्सया निंतिं छुं ई पिकयादिसँ ।

थःत आकर्षक दयेकादिसँ
यदि छि थःथम्हं थःत आकर्षक दयेकेगु कुतः मयात धाःसा छि पाटर्नरं थ्व थुइकी कि छिं वयात यः–मयः बारे छुं चिन्ता मयाः ।

सेक्सया ई हिलादिसँ
यदि छिं सेक्सयात दकलय् लिपांगु ज्या कथं कयाः चान्हय् जक यानाच्वनागु खःसा आवंलिं सुथय् हे ई बियादिसँ ।

मतिनायाता बेडरुमय् जक सीमित मयाये
मतिनाया क्षणयात म्हसिकादिसँ अले उकि उपयोग यानादिसँ । ड्राइङ रुम, किचेन, क्यब वा गनं नं, छितः ह्वःताः चूलायेवं मतिना न्ह्यब्वयादिसँ ।

एकान्त चूलाकेगु कुतः यानादिसँ
छुं जुयाः छि मचाखाचा दु, न्हिछिं छिगु न्ह्यःने हे च्वनाच्वनी, गुकिं छितः मतिनाया निंतिं एकान्त मदइगु जुयाच्वंसां मस्तय्त छुं कथं ह्ययेकाः म्हितेगु वा ब्वनेगुलि ब्यस्त यानादिसँ ।

सेक्सया थीथी तरिका छ्यलादिसँ
थुकिं नं स्वापुतिइ न्हूगुपन वइ, थुकिया निंतिं सेक्स सम्बन्धी सफू ब्वनेगु यानादिसँ ।

म्हाः धायेत मछालादीमते
सेक्स यायेत मन मदुगु इलय् जबरजस्ती सेक्सय् संलग्न जुयादीमते । थुकिया पलेसा म्हाः धायेगु हे तसकं बेस जुइ । अथे धकाः न्ह्याब्ले म्हाः धायेगु बानी यानादीमते ।

सेक्सयात निरस मयाये
सेक्सयात नित्यकर्म कथं जक कयादीमते । थुकिया पलेसा छवाःतक सेक्स यायेगु दिकादिसँ । छितः धात्थें गुब्ले स्वापु तयेगु इच्छा जुइ उब्ले जक सेक्स यानादिसँ । थुकिं यानाः सेक्सया व इलय् छिं बांलाक इन्ज्वाइ यायेफइ ।

मेमेगु

  • मतिनायात क्यनेगु यानादिसँ ।
  • न्हिन्हियागु समस्यायात गुब्लें नं बेडरुमतक थ्यंकादीमते ।
  • तनाव पाखें तापाक च्वनादिसँ ।
  • अनावश्यकरुपं त्यान्नुइगु ज्यां तापाक च्वनादिसँ ।
  • यदि छिं मतिनायात धाथें हे महत्व बियाच्वनागु दुसा अनावश्यक व्यस्ततापाखें बचे जुयादिसँ ।

पूर्णजीवनलिसे सेक्सया स्वापू न्ह्याब्लें दयाच्वंगु दइ । गुब्ले पूर्णजिवनय् निम्हतिपू दथुइ तालमेल दइ, जीवनया दक्वं आवश्यकताय् ध्यान वनी, उबलय् सुखद् जीवन चूलाइ । सफलताया धेंधेंबल्लाखय् वा भौतिक सुखया ज्वलं ज्वरे यायेगु ज्याय् जक ब्वाँय् जुयाः ई छ्वयाच्वन धाःसा मतिनाया निंतिं अन छुं हे ल्यं दइमखु ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *