fbpx

टिष्टुङ्ग बज्रबाराहीलय् छ्वपुजा तःजिक न्यायेकल

झीगु सम्वाददाता

टिष्टुङ, नेपाः (बछलागा १०) — नेवाःत प्रकृती पुजक खः । ब्यांजा नकेगु, नागपुजा, खिचापुजा, कोपुजा आदि यानावयाच्वंगु थुकिया हे दसुत कथं कायेफु ।

थथेहे छगू मेगु दसू थन न्ह्यव्येगु कुतः यानाच्वना । टिष्टुङ्गय् दँयदसं जुइगु छ्वपुजा, वापुजा व वनमारा प्रकृती पुजा कथं कायेबहःगु पर्व मध्ये लाः । 

स्वायां पुन्हि (बैशाख शुक्ल पूर्णिमा) कुन्हु देय् बुद्धमय जुयाच्वंगु इलय् टिष्टुङ्ग बज्रबाराहीलय् धाःसा छ्वपुजा धुमधाम धायेक न्यायेकल ।

थनया १३ गू गुथिपाखें व्वति काःगु थुगु पुजाया मू हुनिं धयागु थन छ्व बालि दुकायत्यंगुलिं छु कथंया विघ्न बाधा मवयेमा धकाः श्री टिष्टुङ्ग बज्रबाराही मांया पिठय् धामि, आचाजु व सकल नेवाः गुथिपाखें दुगुचा बलि सहित पुजा याइगु खः ।

सुथय् आगंछेँ पिने आचाजु वयाः दुगुयात मूहायेका वनी । न्हिनय् पापुङं धिमे बाजं आगंछेँ थ्यंक वलकि छ्वपुजा वनेत धामिं ज्वःक्वत क्वबिया आगछेँ नं पिहा वइ ।

This slideshow requires JavaScript.

द्यः लँ जुया श्री बज्रबाराही पिथय् थ्यंकेन्ह्यः कुमारीथासय् व भैरवथासय् तान्त्रिक पुजा जुइ । थ्व धुंकाः पीठ थ्यंके न्ह्यः दनाहें स्वाहाने च्वपिं मेपिं निम्ह द्ययात नं पुजा याइ ।

पीठय् थ्यंने धुंकाः धामिं बकय् याइ अर्थात थन जुयाच्वंगु जुइत्यंगु खँ त धाइ । अनलिं कर्माचार्यं तान्त्रिक विधिपूर्वक बलि नापं पुजा क्वचायेकी ।

अन्तय् प्रसाद ग्रहणया ज्याझ्वः क्वचालकि आगंछेँ लिहां वयेधुंकाः थुगुसिया छ्वपूजा क्वचाइ ।

मेगु वर्षय् थ्वहे न्हि कुन्हु थन स्वदँय् स्वन्हुयंक जुइगु श्री टिष्टुङ बज्रबाराही मांया खःजात्रा जुइ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *