fbpx

जोडी स्वर्गय बनेजुइ तर बेडय् वया स्यनी

तनावं जागु जिवनय् तेपुइ डेलि रुटिनं निम्हेसिया दथुइ रोमान्सया पलेसा म्हाइपु अप्व दयावइ । थुकेया तप्यंक लिच्व बेडरुमय् जुइ अले गन प्याशन व आनन्दया पलेसा निरासता ब्वलंनी ।

यक्व मनूतयसं थ्व समस्या थुइ मखु अले तेपु जिवनय् वा स्वापुइ थुकेया तसकं हे नकरात्मक लिच्व लाइ । छगु धापु दु जोडी स्वर्गय बनेजुइ तर बेडय् वया स्यनी ।
अय्सा थ्व समस्यायात ताःपाकेत छुं टिप्स त न्ह्यब्वया च्वनांगु दु गुंकियाना सबन्धय् रोमान्स अप्वयेकी ।

बांलागु सम्बन्धया निंतिं भचा न्ह्यपुकेगु, भचा ख्या यायेगु अझ सरप्राइज बीइगु यायेमा ।

सेक्सया निंतिं मिसां पहल यायेगु

थ्वःला सकसियां स्यीगु खँ खः मिजं तय्त हेकिगु यइ धका । मिजं तय्सं सेक्सया निंतिं थहें न्ह्यःचिले मालि । अले थुकेया निंतिं यक्व हे हेयेके मालि । यक्व क न्ह्यचिला नं मिसां माने मजुल धासा थुकेयात नगुलय् कया धायेगु हे त्वताबी । स्यंगु सम्बन्धयात भिंकेत वयात यःगु वस, पफ्र्यूम तया वयागु न्ह्यःने वना उत्तेजित यायेगु ।
हेकेत छिं गुलिताक थिथि कथंया व्यवस्था यानागु खः वयात सिकेबीइमा । यक्वः थें सिक सिक हे सेक्सी वस पुना वयागु न्ह्यःने वना सेक्सया निंतिं ब्वनीगु नं याये मा ।

सेक्सया घःमाः थयागु ल्हाःतय् तयेगु
मिजंतय्त हेकेत वा थःगु बस्य तयेत बेडय् वयागु नुग त्याकीगू थें अप्व बांलागू मेगु छुनं टिप्स् दइमखु । थुकेया निंतिं थः न्हापा न्ह्यःचिलीगु जक मखु पुर्ण आनन्द बीइमा । बुलुहुँ लँ त्वता पार्टनरयात उत्तेजित यायेगु अले वयात सेक्सय् छु छु यः वहे कथं यायेगु ।

सेक्सय् विविधता बीगु
अप्व थें ताःई ताकयागु सेक्स रिलेशनय् छगू हे पोजिशन, छगु हे थासय् सेक्स जुइ । थुके याकन हें म्हाइपु तायेकि यः । सेक्स लाइफयात न्ह्यपुयेकीगु खःसा ओरल सेक्स, थिथि आसन अले न्हुन्हू थासय् च्वना सेक्सयायेगु याये मा ।

फोर प्ले (सेक्स यायेगु न्ह्यः महसुस यायेगु)
सेक्सया निंतिं पार्टनर सिवें न्ह्यः उत्तेजित जुयादिमते । वयागु भावनायात ध्यान बीयादिसँ । छिगु मतिना कायेत वयागु नुगयात तयार यायेत फोरप्ले ताःईताक याना दिसँ । सेक्सयाता शारीरिक क्रिया कथं मकासे मानसिक क्रिया कथं कया यायेबलय् शरीरय् अथेंहे आनन्द वइ । अले सेक्सं अप्व लव कायेफइ ।

सेक्सया इलय् सः पिकायेगु
कामोत्तजना नं छगु संक्रमण थें खः । पार्टनरं कामुक जुया सः पिकाना च्वंगु दुसा थुकेंयाना छित नं सेक्सया निंतिं हथाय जुइ । अय्न छकलं उत्तेजना वयेगु पलसा थःनं सेक्सी सः पिकाःना मतिनाय् डुबे जुया दिसँ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *