fbpx

जनबहाः द्यःयात धलिं लुइगु ज्या क्वचाल

रेखा शाक्य । झीगु सम्वाददाता

येँ । पोहेलाथ्व नवमी ११४०

दँय्दसं थें म्हिगः पोहेलाथ्व अष्टमीया सनिलय् जनबहाः द्यःयात धलिं लूगु दु । परम्परागत रुपं न्ह्यानाच्वंगु नेवाःतय्गु बिस्कं कथंया संस्कृति कथं कनक चैत्य महाविहार अर्थात जनबहाःलय् अवस्थित जनबहाः द्यःयात पंचामृत व क्वाःगु लखं धलिं लूगु खः ।

किपाः रेखा शाक्य

जनबहाः द्यःयात धलिं लुइत अन हे दूगु न्हव मण्डपय् बिज्याकुगु खः । जनबहाः द्यःयात न्हवं याकेगु इलय् परम्परागत रुपं लाय्कूया कुमारी जनबहाः द्यःया प्रांगणय् बिज्याकेमाःगु चलन दु । वसपोल अन बिज्याये धुंकाः जनबहाःद्यःयात धलिं लुइकेगु सम्पूर्ण पूजा विधि न्ह्याःगु खः । जनबहाःद्यःयात न्हवं याकेत अनया हे पुजारीपिं जवं खवं च्वनालि धलिं लुइकूगु खः।

किपाः रेखा शाक्य

द्यःयात धलिं लुइकेन्ह्यः जनबहाः द्यःया गुर्जु अष्टरत्न बज्राचार्यजुपाखें बज्रयानी विधिकथं मण्डप दुने हे च्वना पूजा याःगु खः । लोकेश्वरया नामं नं प्रख्यातम्ह वसपोलया न्हवंया इलय् नायखिं बाजाया लिसें जनबहाःया पँयता नं पूगु खः । व हे बाजंया धुनय् वसपोलयात म्वः ल्हुकेगु ज्यां पूर्ण रुप काःगु खः ।
आः थौं निसें निभालय् पाकेगु ज्या जुइसा जनबहाःद्यःयात लँपुलिं छायेगु ज्या नं न्ह्याइ । थ्व ज्या वइगु पुन्हिया न्हिनय् तक क्वचाइ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *