fbpx

इतुंबहालय् कुमारी पुजा न्ह्यानाच्वन

रेखा शाक्य झीगु सम्वाददाता

ने सं ११३९ चाैलागाः पारु

येँया एतिहासिक बहाः इतुंबहालय् थाैं कुमारी पुजा जुयाच्वंगु दु ।

किपाः गुहालि सुगतरत्न सिन्दुराकारया फेसबुकपाखें

थ्यंमथ्यं ६० म्ह मिसा मस्तय्त थाैं मंकाः कुमारी पुजा याकेगु ग्वसाः कथं थुगु इलय् विधिवत रुपं गुरुजुपिं पाखें कुमारी पुजा जुयाच्वंगु खः । इतुंबहाःया मिसा पुचःया ग्वसालय् म्हति ८०० दां कया कुमारी पुजा याःगु खः । पुजा धुंकाः  मां व मचायात प्रसाद नकेगु जानकारी मिसापुचःपाखें झीगु डटकमयात जानकारी ब्युगु खः ।

किपाः गुहालि सुगतरत्न सिन्दुराकारया फेसबुकपाखें

लुमंके बहःजु इतुंबहाःया मिसा पुचः पाखें थी थी इलय् इहि मुंकेगु ज्याझ्वः नं सफलतापूर्वक क्वचायेके धुंकुगु दु ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *