येँया ब्यारेकय् नं मजिउ जूपिं मिस्त वने मजिउ ला?

राजमाया पुतवार झीसं धयाच्वना थ्व देय् झी सकसियागु खः । तर राज्यं धयाच्वन थ्व थौं नं हिन्दु अतिवादीतय्गु जक तिनि

Read more

बाँदर राज्य

११३८ तछलाथ्व अष्टमी एउटा जंगलमा सबै प्रकारका जनावरहरुको बैठक बस्यो । बैठकको बहुमतले एउटा नयाँ राज्यको निर्माण गर्ने र जंगलराज्य

Read more

न्या लालाला ब्यां ! नेपालमण्डल

शरब वज्राचार्य न्या लालाला ब्यां ! नेपालमण्डल नेपालमण्डल… बागमती !! थौँकन्हे ३ नम्बर प्रदेशया नां नेपालमण्डल जुइगु जुल हँ धकाः

Read more

३३ किलो लुँया अपराधीततय्त ध्वाइँ ध्वाइँ यायेमाल, मखुला?

राजमाया पुतवार जिं थौंतक ३३तोला लुँ मखनानि । थौं थन ३३ किलो लुँया खँ जुयाच्वंगु दु । थ्व ३३ किलो

Read more

नेवाः ज्याझ्वः यायेनु भ्वय् नये नु

रोशन श्रेष्ठ छगू नेवाः ज्याझ्वः सिधयेका कजिपाखें ब्वयेहःगु किपा खने धुंकाः पासां न्यन -“थ्व ज्याझ्वलय् ज़िं छम्हहे म्हस्यूपिं नेवाः मखना

Read more

बुद्ध वाज बोर्न इन नेपालया रेकर्ड तइपिं नं दु झीथाय् !

राजमाया पुतवार न्हयागुसां यानाच्वनेगु झीगु पह हे जुइधुंकल । यायेमाःगु जुयाःला वा मयात धाइ धकाः ला वा यात धायेकेमालाः ।

Read more

बहुसंख्यक झी नेवा:त अवसरबादी जुइधुंकल

राेशन श्रेष्ठ “नेवा: न्ह्यलुवा: पिं हे खराब, बुद्धि मदु, विचा: मदु, लिज्ञां मदु” आदि नानारंगि खँ तया कुँखिनेगु बानी न्हापा

Read more

असंमरू दबुलिइ नेवाः मरूगु जात्रा

– गौतम मानन्धर च्याकोःगु नेवाः एकता दिवसया हुनिं जि नं छम्ह नेवाः जुयाया नातां थःगु पलाः असंपाखे हाकुतिना। असनय् थ्यन,

Read more