जिगु पूमवंगु म्हसिका [बाखं]

निजिरोस श्रेष्ठ (न्याछ्यों) “ग्रान्डमा”, “ग्रान्डमा”, ओह “नो”, “नो” । छगू अनर्थ हे जुइत्यंगु थें का । तिंतिंन्हुयाः बिस्युंवंगु । झीथाय्

Read more

किपुली मेय् छ्यं बिइगु बारे लोक बाखं

११३८ चाैलाथ्व अष्टमी/येँ  —बज्रमुनि बज्राचार्य परापूर्व कालय् किपूया देपुखूया दक्षिण व पश्चिम कुनय् नितँ जाःगु छेँ छखा दुगु जुयाच्वन ।

Read more

आकार कायेमफुगु किपा

 रेखा शाक्य शहीद गेटय् टेम्पो पियाच्वनागु नं आः मखयेधुंकल । म्वःम्वः मनूत गथांमुगः थें थिंग दनाच्वंगु दु । दक्वसियां थःथःगु

Read more