‘असंयात व्यवस्थित सवारी क्षेत्र दयेकेगु खः’

वइगु माघ २ गतेनिसें असं लागाय चार पांग्रे सवारी ज्वलं बन्द यायेत्यंगु दु । सवारी बन्द झ्वलय्‌ सर्वसाधारणपााखें थीथी कथंया मिश्रित प्रतिक्रियात वयाच्वंगु दु । गुलिसिनं असं लागाय्‌ सवारी बन्दयात बांलाःगु पलाः धाःगु दुसा गुलिसिनं थथे यायेमज्यूगु धया वयाच्वंगु दु । व हे झ्वलय्‌ असनय्‌ सवारी बन्द यायेगु नियम सम्बन्धय महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रमूख, प्रहरी नायव महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललिसे झीगु.कमया खँल्हाबल्हा न्ह्यब्वयाच्वना :

माघ २ गतेनिसें असं सवारी मुक्त क्षेत्र जुइत्यंगु दु । गुकथंया सवारी मुक्त जुइगु खः, थुकिया स्वरुप गज्याःगु जुइ ?

सवारी मुक्त हे ला मखु, व्यवस्थित सवारी जुइ का । अन पाय्‌छि कथंया सवारी ज्वलंत वयेवने याये जी । चार पांग्रे सवारी ज्वलं बन्द जुइ । मोटरसाइकल दुहांवने फइगु थासय्‌ पनेगु जुइमखु, तर लँया अवस्था स्वयाः मोटरसाइकलयात नं एकतर्फी दुइतर्फी लँ दयेकेत्यनागु दु ।

थुकी जिमिसं दयेकागु योजना धइगु, छगू दुनेया स्थानीय मनूतय्‌गु नितिं जुल । अनया स्थानीय वासीन्दापिन्त जुइत गुकथं अःपुइ, अनया पार्किंग, सवारी वयेवनेपाखें स्थानीययात मछिं मजुइमा धयागु खँ जुल । उकिया नापं, अनया सडकय्‌ फुटपाथ ला मदु, न्यासि जुइपिन्त नं दुःख मजुइमा । मेगु पक्ष धइगु अनया लँ जुयाः उखेथुखे वयेवने याइपिन्त नं जाम, अव्यवस्थित पार्किंग आदिं दुःख मजुइमा ।

आः जुयाच्वंगु अव्यवस्थितयात व्यवस्थित दयेकेत थथे यायेत्यनागु खः, मछिंकेत मखु । येँया असं अथवा थनया पुलांगु वस्ती धयागु ऐतिहासिक धरोहर नं खः । थुगु वस्ती दुने झीगु ऐतिहासिक म्हसिका नं सुलाच्वंगु दु । झीगु ऐतिहासिक धरोहरया संरक्षणया नितिं महानगरपालिका, नागरीक समाज, पत्रकार, ट्राफिक प्रहरी सकलें जानाः सहलह यानाः, क्षेत्रगत अनुगमन यानाः योजना दयेकाः झीसं पलाः न्ह्याकागु दु ।

आः गाडि वंथासय्‌ यंके मदइगु, आः दुइतर्फी जुयाच्वंथाय्‌ एकतर्फी जुइबलय मनूतय्‌त गाडि आपाः चाःहिकाः वनेमालीगु, सतीगु थासय्‌ नं तापाइगु मजुइला ?

झीसं तप्यंक जक बिचाः यायेबलय ला आपाः चाःहिलेमाली, ई यक्व सितिं वनी थें खनी । तर आःया अवस्था स्वयादिसँ, लँ अव्यवस्थित जूबलय, चिब्यागु सडकं नं ततग्वःगु गाडि वइगु, निखें सवारी वयेवने जुइबलय न्ह्याब्लें जाम अले विशेष यानाः स्थानीयपिन्त गुलि दुःख । पलखया लँ, जाम जुयाः घण्टौंया नं जुयाच्वनी ।

तर आः व्यवस्थित जुइबलय भचा चाःहिलेमाःथें खनेदुसां सतीगु लँ व हे जुइ । जाममुक्त क्षेत्र जुयाकथं गनं वनेमाल धाःसा तुरन्त थ्यंकेफइ । अले दमकल, एम्बुलेन्स थुज्वःगु आपतकालीन सेवाया सवारीयात नं बिचाः यायेमाल । अज्याःगु आपतकालीन गाडि नं याउँक वयेवने यायेफइबलय सम्भावित दुर्घटनाया क्षति नं गाक्कं म्ह्वः यानावनेफइ ।

चार पांग्रेया खँय अनया हे स्थानीयपिनि थःगु सवारी ज्वलं दयेफु । वयकःपिन्त नं सवारी बन्द हे जुइलाकि ?

मोटरसाइकलयात ला पनेत्यनागु मदु । मोटरसाइकल ला एकतर्फी वा दुइतर्फी लँ कथं वयेवने यायेफइगु जुल । चार पांग्रे सवारी ज्वलं दुपिं स्थानीययात पासया व्यवस्था यायेगु जुइ । पास दुपिं स्थानीयं थःगु चार पांग्रे सवारी ज्वलं न्ह्याकेफइ ।
तर लालाःथे पार्किंग धाःसा यायेमजिल । थःगु छेँय्‌ दुने हे पाकिंंग यायेगु थाय्‌ दुसा छँय दुने हे गाडि तयेमाल । मदुसा निश्चित थासय्‌ पाकिंंग यायेमाल । पार्किंगया नितिं नं थाय्‌ स्वयाः मिले यायेगु जुइ । अज्याःगु हे थासय्‌ अथवा थःगु छेँय्‌ दुने पार्किंग यायेगु यात, लँय्‌ हे तयेगु मयाःसा थःपिन्त हे सुविधा खःनि । मखुसा छगः गाडिं यानाः जाम जुइगु, ध्वनि प्रदुषण जुइगु समस्या ला स्थानीयं हे आपाः भोगे याये मालाच्वनी ।

अशक्त, विरामी, ज्याथःपिं नागरीक वयकःपिन्त ला न्यासि वने थाकुइफु । अज्याःपिं मनूतय्‌गु नितिं गुकथंया व्यवस्था जुइले ?

वय्‌कःपिनिगु नितिं नं जिमिसं बिचाः यानागु दु । न्हाचः धयाथे, थ्व नियम लागू जुइत्यंगु समस्या दयेकेत मखु, समस्या समाधान यायेत खः । छगू थासय्‌ थ्यंकेत गनं नं वनेमजीगु कथं एकतर्फी वा लँ बन्द ला जुइमखु । लँ स्वयाः छखें एकतर्फी जूसा मेखें वनेफइ कथं व्यवस्था यानागु दु ।
गथेकि क्षेत्रपाटिं जुयाः न्यत, यट्खा, मखं, वंगः वयेजी । आः न्यतं थायमदुपाखे नं वयेजी । थुकथं हे मेमेथाय नं लँ स्वयाः एकतर्फी, दुइतर्फी व्यवस्था ला दइगु हे जुल । उकिया नापं आपतकालीन अवस्थाय्‌ नं पनातयेगु नं जुइमखु ।

गुलिखे लँय्‌ ला चार पांग्रे वने हे मफइगु कथंया दु । अज्याःगु थासय्‌ झीसं गाडि छ्वये धाःसां मवनीगु थासय्‌ ला छुं याये फइमखुत । तर गाडि वने फइगु कथंया लँय्‌ सडक स्वयाः व्यवस्था यानागु दु ।

आः छिं लँया अवस्था स्वयाः एकतर्फी, दुइतर्फी जुइ, पार्किंग यायेगु थाय्‌ अलग्ग हे फ्यायेगु जुइ धयादिल । तर गन एकतर्फी, गन दुइतर्फी, गन पार्किंग आदि धयागु खँ स्थानीयं आःतक्क नं मस्यूनिगु अवस्था । छक्वलं नियम जक लागू यायेबलय्‌ समस्या मजुइला स्थानीययात ?

थ्व खँ मखु धाये फइमखु । शुरु शुरुइ ला समस्या जुइ । तर थुकिया नं समाधान हे मदुग मखु, उखेपाखे नं जिमिसं बिचाः यानागु दु ।

थुकिया नितिं प्रचार प्रसार नं यायेमाः धयागु दु । पत्रकार सम्मेलन हे यायेमाः नं धयागु दु । उकिया नापं थुकिया नितिं महानगरपालिकालिसे जानाः माःगु थासय्‌ ट्राफिक चिं नं तयेगु जुइ । अले अन ट्राफिक प्रहरी हे नं खटे यायेगु जुइ । ट्राफिक प्रहरीं नं गनं वनेफइ, गन लँया अवस्था गुकथंया धयागु जानकारी बी । उकिया नापं संचार माध्यमलिसे नं सहकार्य याना वनेगु जुइ । संचार माध्यमपाखें नं थुकथं हे सम्प्रेषण जुयावन धाःसा स्थानीयया नितिं, जिमिगु नितिं ग्वाहालि जुइ ।

ट्राफिक प्रहरी संगठनयात नियम लागू याइ, कार्यान्वयन पक्षय फ्यासुइ, निरन्तरता बीमखु धयागु आरोप बियाच्वंगु दइ । थुकी नं अथे हे जुइला ?

न्हापा गथे जुल, व जिं खँ मल्हाये । तर आः ला लागू जूगु नियमया कार्यान्वयनय्‌ प्रभावकारी ढंगं न्ह्याःवनाच्वनागु दु, मखुला ? पशुपति क्षेत्रय्‌, थँबहि क्षेत्रय्‌ नं लागू जूगु नियम कार्यान्वयन नं जुया हे च्वंगु दु ।

ट्राफिक नियम लागु यायेगु धयागु, सर्वसाधारणया हे सुरक्षा, हितया नितिं खः । ट्राफिक प्रहरीं ला नियम उल्लंघन यात कि कारवाहि ला याइ । नियम ला कडा रुपं पालना याकेगु पाखे वनेगु जुइ ।

उकिया नापं, सर्वसाधारणं नं नियम धयागु थःगु लागिं खः धकाः थुइकेमाल । दक्कले न्हापांगु खँ, ट्राफिक नियम उल्लंघन यानाः छाय्‌ कारवाहिलय्‌ लायेगु धयागु पक्ष जुल । मेगु धयागु, ट्राफिक नियम हाचां गायेगु धयागु जोखिम नं खः नि । थःगु लागिं मेपिनिगु लागिं छाय्‌ जोखिमया अवस्था ब्वलंकेगु धयागु महत्वपूर्ण खँ खः । ट्राफिक नियम जिगु वा छिगु लागिं जक मखुनि, सकसिगु लागिं अःपुकेत व्यवस्थित यायेत खः नि ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.