रुद्रवर्ण महाविहारका साल भंजिका टुँडाल

११३८ दिल्ला गाः चाैथी पाटनको वर्तमान उकुबहाल नै रुद्रवर्ण महाविहार हो । यसको स्थापना कहिले भएको हो त्यो त स्पष्ट

Read more

प्रेशर कुकरया चिल्लाय्

प्रतिसरा साय्‌मि परम्पराया ख्वात्तुगु पुसां त्वपुयाः जिं जिगु वर्तमानयात बुइकेत स्वइच्वना पचय् याय् मफइगु वया छाःगु कः थःगु व्यवहारया नायूगु

Read more

५२ प्रतिस्पर्धीयात लिउने लाकाः नेपाःया घिमिरें उपाधी त्याकल

११३८ दिल्ला गाः चाैथी नकतिनी हे भारतय् सम्पन्न लिटिल अस्थेटिक्स किड्स फेसन रनवे तथा टिन एस्थेटिक किड्स फेसन रनवेस सहभागी

Read more