राजेनया “हल हल बुंगद्यः” — छगू छतांबेस

मथुरा साय्मि

राजेन मानन्धरजुं ‘न्यामिसाया देसय्’ नियात्रा सफू च्वयाः झीत नं डेनमार्क चाःहिइके छ्वत । झी चाःह्यू वना । गुलिचां मदुवं जापानया थी थी सहरय् थः चाःहिला वयाः ‘बुनाः त्याःपिं’ सफू पिथन । झीपिं नं जापानया थाय्थासय् चाःह्यू वनेखन । गुलिचां मदुनि । थौं थ्व सफू ‘हलहल बुंगद्यः’ च्वयाः मत्र्यलोकं स्वर्गलोक बैकुण्ठ नं चाःह्यू वनेत ध्वाखा चायेकाबिल । धन्य खः भाजु राजेनजु ।

 

उपन्यास ला झीगु भाषाय् तःगु मछिं हे पिहाँ वयेधुंकल । झीके दु । तर थुगुकथंया उपन्यास मालाः स्वःवनेबले बल्ल ध्वदुइ, द्वलय्स्वलय् छगू । थ्व हे सफूया बिस्कंगु ख्वाःपाः जूगु दु ।

 

नेपाःया पृष्ठभूमी थ्व उपन्यासया बाखं दु । खः, थन असनय् चाकु मियाच्वंम्ह बु्रा नं ध्वदुइ, मरु सतलय् च्वनाः बजां त्वनाच्वंपिं बन्जाःत नं । अले मरु गणेद्यःयाथाय् पुजाभः ज्वनाः झ्वःछुनाच्वंपिं ल्यासेत नं । थाय् नं थनया हे, मनू नं थनयापिं हे अले उमिगु रीतिथिति बिति–व्यवहार नं फुक्क स्वःसां नेवाः हे पह । कथाबस्तु नं फुक्क थनया हे खःसां पाना पुइकावंलिसे पाठकत अन थन मदयेक तनी । छकलं गन थ्यनी, गन थ्यनी । मेगु हे हलिमय् थ्यनी । छगू अलौकिक संसार, गन पात्रत नं बुलुहुँ बुलुहुँ पानावनी । पौराणिक बाखनय् लुइपिं पात्रत । झङ्गःपंछि, सलकिसि, बथांबथां हे ध्वंत नं हाःवइ, म्ह हे चिंचिंमिंक । छगू विचित्र । देवगणत नं बिराज जुयाच्वनी अन, प्याखं हुलीपिं अप्सरात ला धाये हे म्वाःल । थुकथं विभिन्न चित्रं जाःगु थ्व विचित्रगु उपन्यास खः भाजु राजेनया ।

राजेनया थ्व उपन्यास प्राचीन युगया धार्मिक बाखंया लिधंसाय् स्वनातःगु न्हूगु उपन्यास खः । वर्तमानया काल्पनिक दरवार दु थन, गन मदु धैगु छुं मदु । च्वमिं थःगु स्यल्लाःगु भासं बाखं ग्वयातःगु दु । उत्सुकतां कय्कय् पुइकाः पाठकयात सात्तुसाला यने फु । घटनाय् थथ्याःक्वथ्याः हयाः ब्वमियात झुमिं यनाच्वनी ।

 

आः छु जुइ, अले छु जुइ ध्यागु कौतुहलता मनय् ब्वलनाच्वनी । समस्या झ्वात्याहाँ न्ह्यःने दंवइबले व याये ला, थ्व याये ला जुइगु मनस्थितिया थन दुग्यंक चित्रण यानातःगु दु । थुकिं बाखंयात जीवन्त यानाबिल । ब्वनाच्वँतले छतांबेस न्ह्ययाच्वना थें सवाः वः थ्व उपन्यास । थ्व हे थ्व सफूया विशेषता जूगु दु ।

उपन्यासय् पिदंगु भूमिका ल्ह्यागु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.