छाय् मक्यन दशअवतार ? सु जिम्मेवार ?

राजकृष्ण श्रेष्ठ

धयाच्वने म्वाः येँयाः स्वनिगःया छगू तःधंगु जात्रा खः । राष्ट्राध्यक्ष तकं वये माःगु अले वं हे पुज्यायेमाःम्ह झी कुमारी माजुया पुजा धइगु चाःचू खँ मखु । सलंसः दँ पुलेधुंकल, थुकियात गुलि पंगः वल जुइ, सुनां सुनां थ्व मयकेत स्वल जुइ, गुलिस्यां स्यंकेगु कुतः यात जुइ, उलि थ्व गलत धकाः हालमजुइ तर नं थ्व न्ह्याना हे च्वन ।

 

ईकथं थन विकृति व विसंगति दयावइगु धइगु स्वभाविक खः । हाले मजिउगु बाखं थें दुने दुने अथे मजिल थथे मजिल धयाच्वनी, तर मेपिनिगु न्ह्यःने नेवाःतय्गु न्हाय् वनी धकाःला मसिउ तछ्यानाः अज्याःगु आन्तरिक गंजागोलया खँ पिहाँ वइमखु ।

 

तर थुगुसिइला गजब हे जुल । राष्ट्रपतिया न्ह्यःने हे क्यनेमाःगु दशअवतार क्यनीला मक्यनीला धाधां मक्यना हे बिल । सम्बन्धित मनूतय्सं थथे जुयाच्वन, जिमित खर्च हे मगाः धइगु खँ ला न्हापा हे पिहाँ वःगु खः । तर ध्यबा बिइमाःपिन्सं थथे मक्यनी स्वयेका धकाः धाःगु ला जुइनि, ध्यताः पहलं सुम्क च्वनाबिउबलय् दशअवतार क्यनेमाःपिन्सं मक्यनेगु हे आँट यात । छगू गबलें मजूनिगु भद्र अवज्ञा अथवा विरोध खः थ्व ।

 

खँ आः सुचुका तयेम्वाःल । न्यने दुकथं दशअवतार क्यनेत धकाः हइगु ध्यबाय् भ्रष्टाचार जूगु अले कलाकारपिन्त माःगु न्यूनतम ध्यबाया तकं व्यवस्था मजुइधगु धइगु सिइदत । अथे जुसेंलि दशअवतारया विभिन्न रुप कयाः त्वाल्ल च्वंगु मतया न्ह्यःने अस्यःपिं दर्शकतय्सं हायेकूसां भतिचा तकं प्रतिक्रिया मक्यँसे प्रदर्शन यायेमाःपिन्सं असन्तुष्टी प्वंकीगु स्वभाविक खत ।

 

 

अले न्हापा न्हापा म्वाःगु इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समिति धकाः थौंकन्हय् तसकं न्यनेदुसां उकिं न्हापा मयाःगु छु याइ धइगु सुनां नं सिउगु दु थें मच्वं । तर अज्याःगु समिति हे दशअवतारयात म्वाकेत च्वंगु बैठकय् मथ्यनेगु धइगु नं थ्व नाटकयात सरोकारवालां वास्ता मयाःगु हे खनेदूगुया छुमां खः ।

 

आः अथे शोषण यात धायेवं सुम्क च्वनाः धर्मया ज्या धकाः मेपिन्त नःगु नकाः च्वनाच्वनेगु ई मखुत । उमिसं थ्व विसंगति वा भ्रष्टाचार धाये, मजिल धकाः सः थ्यवयेकल । दां वःसां मबिउगु जक मखु, छछाः नकेत तकं ध्यबा मवःबलय् प्याखं क्यनेगु खँ हे मजुल । कलाकारपिन्सं समाः यायेधुंकाः नं पिहाँ मवइगु धइगु खँ वयेधुंकाः नं सञ्चारमाध्यमलिसे नायःभाजुं नवाना मबिउबलय् जनता झन् हे निराश जक जुल । फेसकुक लाइभय् हे अनया कुकृत्य छ्यालब्याल जुइक वयेधुंकाः थुकिया बारे हानं धयाच्वनेम्वाल ।

 

थुलिमछि जुइधुंसेलि, ध्यबा अपचलन याःम्हस्यां थःगु गल्ति स्वीकारे मयायेगु खःसा अनाहक सरकारी ध्यबा हयाः उकिया नामय् कलाकारपिं जक शोषित जुयाच्वनेगु खःसा अज्याःगु शोषणया कारण जुयाच्वंगु थ्व दशअवतार धइगु मक्यंसा मपाः ।

 

दूगु ल्यंकेगु तःधं । झीसं झीगु संस्कृति ल्यंकातयेमाः । तर अथे धायेवंतुं यदि थुकिं छगू गलत प्रवृतियात हे साथ बिइगु खःसा थज्याःगु प्रवृतिया पृष्ठपोषकयात हांनिसें लिनाछ्वयेगु बांलाइ । अले जुल धाःसा अन उथाय् प्रयोग जुयाच्वंगु ध्यबा मेगु बांलाःगु थासय् लाइ, अले येँयाः झन् झःझःधाइ धइगु खँय् विश्वास यायेगु थाय् दु ।

 

थ्व दँ ला सिधल । थुगुसिइ दशअवतार मक्यन, अले छाय् मक्यन धइगु खँ नं दक्वस्यां सि हे सिल । दशअवतारया लिउने सुलाच्वंगु न्हूगु अवतार नं दक्वस्यां खन । आः आकिवं थ्व थथे हे याकातयेगु लाकि मदयेकाः भ्रष्टाचारमुक्त जात्रा दयेकेगु धकाः दक्व नेवाःतय्सं थःथःगु पाखें सःतया बिलधाःसा हानं आकिवं मेम्ह के व्यवस्थापक अथवा, आः म्हसिउकथं ठेकेदारमा मार्फत ज्या यात धाःसा दशअवतार न्ह्याइ, जनतां नं उलिमछि पुलांगु, अले देशय् छगू हे जक थज्याःगु थ्व नाटक प्रर्शन जूगु स्वयेखनी ।

दशअवतारया बेथितिया बारे अनया हे कलाकारपिन्सं बिउगु अन्तर्वार्ता

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.