यःसिं हनुमानध्वाखाय् थ्यन, येँया नखः न्ह्यागु संकेत

झीगु सम्वाददाता ।

ञलाथ्व कायाष्टमी ११३८ । ञलाथ्व दुतियाकुन्हु थनया सायमित हनुमानध्वाखाया नासः द्यः चुकय् नासः द्यःया पूजाआजा यानाः गुरुजुया पल्टननापं गुइ थ्यंका पूजाआजा यानालि यःसिं चौथीकुन्हु भोटाहितिइ थ्यंका हःगु खः ।

किपा – शरण ज्यापु हरि
किपा – शरण ज्यापु हरि
किपा – शरण ज्यापु हरि
किपा – शरण ज्यापु हरि (फाइल किपा)

३२ हाकःगु यःसिं ख्वपया यसिंख्यःया यःसिं गूं हगु यःसिं थौ कायाष्टमीया दिनसं थनया सायमि, स्थानीयवासी व हनुमानध्वाखाया गुरुजुया पल्टन नापं असं, वंघ जुयाः हनुमानध्वाखाय् थ्यंका हःगु खः ।

द्वादसि साइतय् यःसिं धंकलकि येँया नखः न्ह्याई । ञलागाः चौथीकुन्हुया साइतय् यःसिं क्वःथला बागमती यंकाः बिसर्जन यातकि येँया नखः क्वचाइ ।

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.