नजरराम व वय्कःया “थ्वयाच्वंगु सः”

— प्रेमशान्ति तुलाधर

उपन्यास नेपालभाषा ख्यःया नितिं जक न्हूगु विधा मखुसे विश्व साहित्यया ख्यलय् नं उपन्यास यात न्हूगु विधा कथं कयातःगु दु । नेपालभाषाय् दकलय् न्हापांगु उपन्यास धुस्वां साय्मिया ने.सं १०७४सं पिदंगु मिसा उपन्यास खः । धुस्वां नं थःगु भाषा साहित्यय् उपन्यास मदुगुलिं थुकिया अभावपूर्ति याय्गु तातुनाः हे नेपालभाषां मिसा उपन्यास च्वयाः पिकयादीगु खः । थथे नेपालभाषाय् उपन्यास साहित्य दुथ्यंबलय् विश्व उपन्यास साहित्यय् आपालं न्हू न्हू प्रयोग तथा प्रवृति दुथ्यने धुंकूगु खः । फलत नेपालभाषाया उपन्यास नं थःगु जन्म पश्चात हे विश्व उपन्यास साहित्यय् खनेदुगु न्हू न्हूगु प्रयोग प्रविधियात नं आत्मसाथ यानाः न्ह्याःवनेगु जुल । तर अथे खया नं नेपालभाषाय् उपन्यास विधाय् ल्हाः न्ह्याकीपिं च्वमिपिं मे मेगु साहित्यिक विधाया तुलनाय् म्ह हे धाय्माः । थौं नेपालभाषाय् उपन्यास पिदंगु ख्वीदँ थ्यने धुंकल थ्व खुगू दशकया दुने ३७ उपन्यासकारपिं पिदंगु दुसा १०५ ति उपन्यास पिदंगु दु ।

 

थथे नेपालभाषाया उपन्यास साहित्ययात थपू याय्गुली योगदान बियादीम्ह छम्ह तोफिके मज्यूम्ह उपन्यासकार खः नजरराम महर्जन । थ्वय्कः थौंया ल्याखं नेपालभाषा साहित्यय् उपन्यासकार धुस्वां साय्मि धुनेवं दकलय् अप्व उपन्यास च्वयादीम्ह उपन्यासकार जक मखुसे विस्कं विस्कंगु विषययात कया उपन्यास च्वइम्ह च्वमि नं खः । आःतकया दुने थ्वय्कःया राजनीतियात मू विषय यानाः च्वयातःगु स्वंगू राजनैतिक उपन्यास, सामाजिक विषययात कयाः च्वयातःगु न्हेगू व कीर्तिपुरया सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवनयात केन्द्रित याना च्वयातःगु आञ्चलिक उपन्यास छगू नं यानाः ंिझछगू उपन्यास पिदने धुंकीगु दु । व्यापारया नितिं स्वनिगलं पिने विरगञ्जय् वनाः व्यस्त जीवन हनेमाःबलय् नं थ्वय्कःया उपन्यासया धाः मदी, अथेहे अनाहकं गुलातक जेल यातना फय्माःगु मानसिक तनावया इलय् नं थ्वयकःया च्वसा मदी । थःगु मानसिक पिडा लंकेगु छगू साधन कथं थ्वय्कलं जेल जीवनय् नं उपन्यास च्वज्यायात निरन्तरता बियादिल । जेलय् दुने च्वयाःहःगु “थःसु कतः सु”, “जि सतः मखु” व “लसना” उपन्यास पिदने धुंकूगु दु ।

 

खय्तला थ्वयकःया साहित्यिक जीवन न्हापां बाखं पाखें शुरु जूगु खः। सितु तथा तत्कालीन मे मेगु पत्रपत्रिकाय् तःपु मछि बाखं पिदने धुंकाः जक सफूया रुपय् न्हापां “मिपुसा” उपन्यास पिदंगु खः । थ्व “मिपुसा” उपन्यास पिदने धुंका तिनि थ्वय्कःया “बाखं दुनेया बाखं” नांगु बाखं पुचः पिदंगु खः । थुपिं सफुतिं वय्कःयात छम्ह प्रगतिशील च्वमिकथं परिचित जुइकेब्यूगु खः । तर बाखनं स्वयानं उपन्यासं जीवनयात क्वथीक चकंक ब्वय्फैगु तायाः हे जुइमाः लिपाः थ्वय्कलं बाखंयात दिनाः उपन्यासया रचनाय् थःगु च्वसा द्रुतगतिं न्ह्याकादिल । उकिं थौं वयकः नेपालभाषा साहित्यय् बाखंच्वमि स्वया नं उपन्यासकारकथं हे अप्वः परिचित, चर्चित जूगु दु । थ्वय्कःया गुलि नं उपन्यास पिदन फुक्क धया थें नेपाःया जनजीवनय् आधारित उपन्यास खः।

 

थुपिंमध्ये गुलिं उपन्यासय् नेपाःया राजनीतिया अप्वः किचः दुसा गुगुलिं सामाजिक सांस्कृति जीवनया यथार्थ किपा दु । थथे नेपाःया जनजीवनय् आधारित थ्वय्कःया उपन्यास नेपाःया राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनया छपा यचुगु किपाः खः धाःसां पाइमखु । वय्कलं पञ्चायतकालया जरजर इलय् नं “मिपुसा” थें ज्याःगु प्रगतिवादी उपन्यास च्वयाः पञ्चायत व्यवस्था क्वःथलेगु ज्याय् मिपुसा तयादिलसा, ने.११२८सं पिदंगु “लिजला” उपन्यासं शोषित उत्पिडित जनतायात थःपिनिगु हकहीतया नितिं ल्वाय्गु स्यनाबिल । अथे हे देशय् बहुदल व्यवस्था बहालि जुइधुनेवं राजनैतिक पार्टिया नेतातय्सं थःपिनिगु हैसियत तथा जिम्मेवारीयात ल्वःमंकाः व्यक्तिगत स्वार्थया नितिं सनाजूगु चर्तिकलायात ब्वयाबीगु ज्या “व सु” उपन्यास च्वयाः यानादिल । वयकःया थज्यागु राजनैतिक उपन्यास तथा बाखंत नेपालभाषाय् प्रगतिशील साहित्यया विकासय् तःजिगु तिबः जूगु दु । थथे राजनैतिक विषययात कयाःजक मखु थीथी सामाजिक विषययात कया नं थ्वय्कलं न्हेगुलिं मयाक सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास च्वयादीगु दु, थज्यागु उपन्यास पाखें नेपाःया सामाजिक सांस्कृतिक विकृति विसंगतियात मनय् थी कथं ब्वय्त वयकः ताःलाःगु दु ।

 

वयकः छम्ह च्वमिजक मखु थःगु व्यक्तिगत जीवनय् बामपन्थी पार्टिया दुजः जुयाः सक्रिय राजनैतिक जीवन हनादीम्ह छम्ह व्यक्ति नं खः । उकिं वयकःया राजनैतिक उपन्यासय् जक मखु सामाजिक सांस्कृतिक उपन्यासय् नं देया राजनीतिइ खनेदुगु अनेक विकृति विसंगतित लेँलेँ पुयाच्वंगु दयाच्वनी, सरकार तथा पार्टिया नेतातय्गु कमि कमजोरीत झ्वः झ्वः छुनाच्वंनी। वयकःया फुक्क धयाथें उपन्यासय् नेवाः समाज, नेवाः संस्कृतिया सुन्दर चित्र दयाच्वनी । उपन्यासया विषयभूमि पाःसां उपन्यासया माध्यमं नेवाः संस्कृतिया रस्वास्वादन याकेगुली वयकः गवलें लिपा लाइमखु । धाथें धाय्गु खःसा वयकः नेवाः संस्कृतिया मतिनामि जक मखु मर्मज्ञ नं खः । नेवाः संस्कृति सम्वन्धी दुगु दुग्यःगु ज्ञानया कारणंहे वय्कलं थज्यागु विषयया शूक्ष्म चित्रण याय्फुगु खः । खय्तला वयकःया गुलिं उपन्यासय् गै¥ह नेवाः पात्रत तथा स्वनिगःया पिनेया थाय्बाय् नं न्ह्यब्वयामतःगु मखु तर अथे खया नं अन नं नेवाःकरण हे जुयाच्वंगु दयाच्वनी ।

 

थौंया उपन्यास धयागु हे मनूया जीवनसम्वन्धी खः । मनूया जीवनया छगू ब्व यौन नं खः । उपन्यास स्वकं बजि थें थमजुइमा धैथें वयकःया प्रत्येक उपन्यासय् यःत्यपिनिगु मतिना ब्वय्गु जक मखु ज्यूथाय् छिंथाय् शिष्टरुपं यौनयात नं पुलुपालु न्ह्यब्वय्गु वय्कःया उपन्यासया मेगु विशेषता जूगु दु ।

 

नजररामया उपन्यासया मेगु विशेषता खः उपन्यासया फुक्क धया थें पात्रत मध्यम वर्ग वा निम्न मध्यम वर्गयापिं जुयाच्वनी । अले थम्हं सिर्जना यानापिं पात्रतय्त उलि हे सहानुभूति वंकेबिइगु यानातइ । मभिंम्ह हे पात्र जूसां वयागु कुकृत्य स्वरुप वं दुःखफय्माःगु क्यनाः, थःगु गल्तिप्रति प्रायश्चित याकाः व प्रति पाठकपिनिगु सहानुभूति वंकेबी । मनुखं सीकं मसीकं छुं गल्ति यातधाःसा अले वं थःगु गल्तिया प्रायश्चित यात धाःसा समाजं वयात नालेगु याय्माः, समाजं स्यंम्हेसित स्यंका छ्वय्गु ज्या याय्मज्यू, सुधार जुइगु मौका नं बीमाः धैगु च्वमिया सिद्धान्त खः । दसुया लागी “लसना” उपन्यासया मू पात्र विक्रमयात हे काय्फु, गुम्ह ल्याकन धनी जुइगु प्रलोभनय् डाकुतकं जुइधुंकूम्ह खः। तर अथे खया नं वं थःगु अपराधया दण्दस्वरुप जेल यातना फःगु तथा मभिंगु ज्यायात त्वःताः हानं परिश्रम व मिहेनत यानाः साधारण नागरिक सरह सामान्य जीवन यापन याःगु क्यनातःगु दु ।

 

उपन्यासकार नजरराम महर्जन छम्ह प्रगतिशील च्वमिया नातां शोषित पिडित जनताप्रति सहानुभूति तइम्ह अमिगु हकहीतया नितिं सः थ्वय्कीम्ह च्वमिजक मखुसे मिहेनत व परिश्रमयात धाःसा मसःमस्यूधापिं मनूत नं च्वय् थहां वनेफु, सफल जीवन हनेफु धकाः थज्यागु वर्गयात मिहेनति, परिश्रमि जुइत हौसला प्रेरणा बीम्ह च्वमि नं खः । वयकःया उपन्यासय् प्रायः फुक्क धयाथें तःमिजूपिं पात्रत थथे हे थःगु मिहेनत परिश्रम व बलं थहाँवःपिं यानाः क्यनातःगु दु । अथे हे वयकः नारीवर्गप्रति नं उलि हे सहानुभूति तथा सद्भाव तइम्ह तथा अमिगु हकहीतया नितिं क्रान्तिकारी पलाः ल्ह्वनीम्ह च्वमि नं खः। म्ह्याय्मचातय्त नं मां बौया सम्पति बीमाः धैगु सः तय्गु जक मखु भाःत परदेश वंबले जालि मिजंतय्गु प्रपञ्चय् लाना मस्त वानाः पय्न वंम्ह लिपा थाःगाः मदयाः फ्वना तकं नय्माःम्ह मिसायात (लसना उपन्यासया पात्र सरस्वतियात) तकं न्हापायाम्ह भाःतं हानं अपने याःगु क्यनाः समाजय् छगू क्रान्तिकारी थिति बसय् याय्गु चेष्ठा यानादीगु दु । अथे हे वयकःया उपन्यासय् मिसा पात्रत मिजंतय्गु लाञ्छना यातना सहयाइपिं अवला, निरह मखु थःपिनिगु हक अधिकारया नितिं सामना याइपिं सशक्तपिं यानाः मिसातय्त थनेगु, प्रेरणा बीगु, न्ह्यज्याय्गु नितिं हःपाःबीगु ज्या नं वय्कःया उपन्यासय् जूगु दु ।

 

थथे थौं स्वीदँया दुने झिंछगुलिं मयाक थीथी कथंया उपन्यास पिकयाः दीम्ह उपन्यासकार नजरराम महर्जनया (आःयात) दकलय् लिपा पिदंगु उपन्यास “थ्वयाच्वंगु सः” खः । थ्व उपन्यास आलोचनात्मक सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास खया नं थुकियात आञ्चलिक उपन्यास धाय्गु अप्वः पाय्छि जुइ । छुं क्षेत्र वा थाय् विशेषया यथार्थ चित्रण यानातःगु उपन्यास हे आञ्चलिक उपन्यास खः । आञ्चलिक उपन्यास छगू कथं वातावरण प्रधान उपन्यास खः । पांगां केपुली बसोवास सरय् जूवःम्ह भाइकाजिया जीवनया बाखं कथं छबाल्चा सालुक्क कथानकया खोलं भुनाः केपू देयात ब्वय्गु ज्या थ्व उपन्यासय् जूगु दु । थ्व उपन्यासया नकिं गंगा देय्के वनेगु त्वहतयाः भाइकाजिनाप बिसिवय्गु झोलय् च्वमिं केपूया थीथी थाय् बाय् लँपुया भौगोलिक चित्रण नं उपन्यासया कथानकनाप हनाः यानातःगु दु । अथे हे नेवाः जातिया सांस्कृतिक धरोहर जुयाच्वंगु केपूया, जनजीवन, आचारविचार, रीति थिति, जात्रापर्व, थी थी संस्कार जक मखु थौं केपूया जनजीवनय् वःगु ह्यूपाःया नापं अनया जनतां फय्मालाच्वंगु अनेक संकटयात नं शूक्ष्मरुपं स्वभाविक ढंगं ब्वय्गु ज्या थ्व उपन्यासय् जूगु दु । थुलिजक मखु उपन्यासया पात्रतय्सं नवाइ भाषा, शैली, बोलि तकं केपूमितय्गु जूगु दु । थुकथं थ्व उपन्यास केपूया सांस्कृतिक जीवनया छपाः यचुगु किपा अनया जनजीवनया इतिवृतान्त जूगु दु । साहित्यं जीवनयात म्वाकी संस्कृतियात ल्यंकातइ धैगुया छगू दसु थ्व उपन्यास जूगु दु ।

 

थ्व “थ्वयाच्वंगु सः” उपन्यासया कथावस्तु केवल केपू देया सांस्कृति जीवन ब्वय्गु, केपू देयात म्हसीके बीगु छगू लँपु जक खः, त्वह जक खः धैगु खँला च्वय् हे उल्लेख जुइधुंकूगु दु । थ्व हे कथं थ्व उपन्यासया कथावस्तु तसकं सरल व सालुसे च्वं कथानक तःहाकय्केगु नितिं स्वत्तुमत्तुस्वःगु घटना ब्वय्गु ज्या उपन्यासय् जूगुमदु । च्वमिं मू पात्र भाइकाजिया जीवनया बाखं ब्वय्गु नाप नापं केपू देय्यात नं ब्वय्गु यानायंकूगु दु । उपन्यासय् केपू देय्या भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवनया यचुगु किपा नापं थ्व ख्यलय् खनेदयावःगु अनेक विसंगति विकृतियात तसकं हे स्वभाविक तथा मर्मस्पर्शीरुपं ब्वय्गुली लेखक सफल जूगु दु ।
उपन्यासया शुरु केपू देशय् जूइगु न्हय्गांया जात्रानिसें न्ह्याःगु दु । नानी काजिया स्वम्ह काय्पिंमध्ये माहिलाम्ह काय् भाइकाजि हे थ्व उपन्यासया मू पात्र खः । भाइकाजिया दाजु लालकाजि सिधासाधा अन केपुली हे कुलायन पेशाकथं बुँज्या यानाच्वंम्ह खःसा भाइकाजि आखः नं उलि ब्वने म्हाःम अथे हे बुँज्या नं याय्म्हाःम्ह जूवलय् येँ वयाः सिकःमि ज्या सय्काः थुकी हे मिहेनत यानाः जीवन सफलपूर्वक हनेत ताःलाःम्ह खः । किजाम्ह मोतिकाजि केपुली मच्वंसे येँ हे जागिर नयाच्वंम्ह खः। भाइकाजिया यःम्ह मिसा गंगायात छेूय्नं पय्न धाय्के छ्वःबले मिसाया बौम्ह्ेस्यां आखः ब्वनामतःम्हेसित थः म्ह्याय् बीमखु धकाः मब्यू । थःथः यवंयः जुसेलिं भाइकाजिं गंगायात विसिकि हइ । थःथम्हंतुं पय्न वंम्ह, छेँया इज्जत म्यूम्ह धकाः गंगायात थःछेँय् दुकाइमखु । थुखे भाइकाजिया अबुम्हेस्यां नं बीमखु धकाः तःधंजूपिनि हे म्ह्याय्मचा हल धकाः काय् भौ निम्हेसितं छेँय् दुतमकाः । थुकिं केपूया समाजय् यःत्यःया विवाह आः नं स्वीकार मजूनि, रुढीवादी धारणा अझ नं मतं नि धैगु क्यनेगु याःगु दु । थ्व उपन्यासय् औपन्यासिक द्वण्द्व धयागु भाइकाजिया इहिपाःया नितिं सःसः तथा थःगु छेँ निखलस्यां मय्क नं गंगायात बिसिकेहय्माःगु, छुं ई तक थ्व निखा छेँय्नं भाइकाजि व वया कलाः गंगायात दुतमकाःगु जक खः । थ्व द्वन्द्व उपन्यासयात छुं भचा गति बीत जक खः छुं उलि जटिल समस्या मखु । लिपा गंगाया मचा दसेंलि भाःतया छेँ व थःछेँ निथासं अमित दुकाइ निगू परिवारया नं मिलन जुइ ।

 

थथे काय्पिं स्वम्हसिगु नं इहिपाः सिधय्काः वुद्धिगाःम्ह अवुम्ह नानीकाजिं अमिगु अंशबन्दा यानाबिइ । अंशबन्दाया खँय् भाइकाजिया स्वम्ह फुकीतय् दथ्वी छुं द्वण्द्व पिदनीला धैथें संकेत खनेदइ तर बिचाःगाःम्ह भाइकाजिया अबु नानीकाजिं स्वम्ह काय्पिंत फुक्कसितं छिंक, चित्तबुझे जुइक अंशवन्दा यानाबी । थथे बिचाः गाःपिं अबुपिसं इलय् हे काय्पिनिगु अंशया नं व्यवस्था यानातइ धैगु च्वमिया धारणा नानीकाजिया ज्याखँपाखें ब्वय्गु यानातःगु दु । लिपा भाइकाजिं पुलांगु पांगाया छेूँ अथें तयाः केपूया नयाँबजारय् छेँ दयकाः च्वंवइ । अले अनया हे मनूत नाप फल्चाय् जुइगु गफ कथं लेखक नजररामया थःगु मनय् लूगु थःतः मनय् थ्यूगु थःत मनी मयःगु खँ उपन्यासय् गवलें भाइकाजि पाखें सा गवलें मेमेपिं पात्रतपाखें प्वंकेगु यानातःगु दु । उपन्यासया कथानक सरल रेखा थें मजुइमा धकाः गवलें मू पात्रं भाइकाजिया अतितया खँ लुमंकूगु वयागु जीवनय् जूगु न्हापायागु बाखं न्ह्यब्वय्गु यानातःगु दुसा गवलें वर्तमानया कार्य व्यापार क्यनेगु यानातःगु दु । थुकथं भाइकाजिया इहिपाःया खँनिसें नानीकाजि सीगु तकया घटना उपन्यासय् उल्लेख जूगु दुा। तर थुली हे उपन्यासया कथानक क्वचाय्का तःगु मदु । थुलि धुनेवं उपन्यासय् गुलि नं खँत दु अनया सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवनयात उलाः क्यनेगु नितिं जूगु दु । थ्व हे कथं केपूया न्हूगु पुस्ता बुँज्यायानाः नय्म्हाःलावःगु, भू माफियातय्सं म्ह्याय्मचा पय्न ल्हाःवय् थें बुँ न्याय्त खँ ल्हाःवइगु, अनेक प्रलोभन क्यनेगु याइगु, बौपिंत धयां मजिलसा काय्पिंत हेय्काः बुँ मीत करं क्यंकीगु । केपूया मनूत बालि सइगु बुँ मियाः ततःजाय्क छेँ दनाः बालं तयाः नय्पल्के थूगु । फलत छखे केपूमितय्गु जग्गा पिनेयापिनिगु ल्हाःतय् लाय्गु जूगु दुसा मेखेर बालंच्वनेगु त्वहलय् केपुली आपालं पिनेयापिं मनूत दुहांवय्गु जूगु । थुकिया लिच्वःकथं द्यःलां द्यःपित्यने थें केपू देशय् पिनेयापिं मनूतय्गु हावि अप्वः जुयावःगु, केपूमित झन झन तनावंगु । अथे हे काय्मस्त नं छुं गतिलाःगु ज्या लगय् जुइमफुुगु, ब्वनातःपिं थःगु छेँ त्वःताः शहरय् च्वंवनेगु अझ विदेशय् पलायन जुइगु प्रवृत्ति तच्वयावःगु । छेँय् दुपिं काय्मस्त नं मोटर साइकल गयाः, तास म्हिताः पिकनिक न्याय्काः निर्थक जीवन हनाच्वनीगु। अथे हे म्ह्याय्मचात नं आपाधापा मदुपिं बालंच्वंवःपिं ययःपिं मिजंतय्के पय्न वनाः घर न घाट जुइगु ।

 

थथे म्ह्याय्मचात भाःतयाथाय् च्वनेमफयाः थःछेँय् च्वं वय्मालीबलय् छेँ दाजुकिजापिसं सहमयाइगु, अमित मां अबुयागु चिकिचाकूगु जग्गा छकूतक बीत नं दाजुकिजा राजि मजुइगु आदि थें ज्यःगु समस्यायात नं थ्व उपन्यासय् फल्चागफ कथं ब्वय्गु यानातःगु दु । थथे च्वमिं समस्या गुगु उपन्यासय् ब्वय्गु यानातल थ्व केवल केपूया यथार्थ जीवन क्यनेत जक मखु थुकी सुधार हय्माल धैगु कनेत नं खः ।

 

भाजु नजरराम महर्जन नेवाः संस्कृतिया मर्मज्ञ नं खः धैगु केवल केपूया जात्रा तथा अनया जनतां जात्रा गुकथं हनी धैगुया सचित्र वर्णन् नं जक पुष्टि याःगु मखुसे उकिया अर्थ तथा उपादेयतायात ध्वाथ्वीक कनेगु नं यानातःगुलिं नं खः । दसुुया लागि झी नेवाःतय्सं तःता प्रकारया वः नयाः हनीगु “सिथिनखः” गुगु नखःयात “म्ह्याय्मचा नखः” नं धाय्गु याः व नखःया मर्म नं च्वमिं थुकथं न्ह्यथनादीगु दु—नेपाः कृषि प्रधान देश खः । चिकुलां छोपिइ चैत वैशाख पाखे छो लय्गु जुइ । छोलय्त म्ह्याय्मचात नं भाःतपिनिथासं थःछेँ वइ । थथे छो लयाः ग्वहालि याय्त वःपिं म्ह्याय्मचातय्त सिनखःया वः नकाः जक भाःतपिनिथाय् लितछ्वइ । उकिं सिथिनखःयात म्ह्याय्मचा नखः धाःगु खः धैगु लोकउक्तियात नं न्ह्यैपुक उपन्यासय् ब्वयातःगु दु । केपूया सामाजिक सांस्कृतिक जीवनयात नं उपन्यासय् उलि हे सजीव ढंगं मिखाय् लुइकथं ब्वय्गु ज्याय् नं च्वमि च्वसा उलि हे थासय् लाःगु दु, गथे— जात्रा छन्हुन्ह्यः छ्वय्लाभू याइगु, तःखा खुनीगु, जात्राबलय् थःपिं जक भ्वय् नइगु मखु थःथिति इस्तमित्रत सःताः जात्रा क्यनेगुया नापं भ्वय्नका छ्वइगु । अथे हे थौंकन्हे खसिया ला तकं तयाः नकेगु चलन वःगु आदि आदि ।

 

उपन्यासय् जात्राया सचित्रण जक मखु जीवनय् हनीगु विविध संस्कार गथे — मचाबू ब्यंकीगु, सिथंयंकीगु आदि संस्कारयात नं केपूया परम्पराकथं ब्वयाः थ्व उपन्यासयात आञ्चलिक उपन्यास धाय्छिंका ब्यूगु दु । अथे हे सामाजिक जीवनया चित्रण याय्गु झोलय् नं फुर्सद दतकि ज्याथ ज्याथित फल्चाय् वनाः पासाभाइपिं नाप नुगः खँ कालबिल याइगु चलन गुगु थौं येँया शहरय् मदय् धुंकूगुयात नं थ्व उपन्यासय् उलि हे स्वभाबिकरुपं ब्वयातःगु दु । च्वमिया धाय्माःगु फुक्क धयाथें खँ थज्यागु हे फल्चागफपाखें प्वंकेगु यानातःगु दु । हुच्चापतिं उपन्यासया नायः भाइकाजियात मोबाइल वःगु क्यनाः थौं झीगु जीवनय् मोबाइलं कयाहःगु थाय्यात नं ब्वय्गु यानातःगु दु । थज्याःगु प्रयोगं उपन्यासयात थौंया जीवननाप अझ सान्दर्भिक जुइकेब्यूगु दु । अथे हे मचात एस.एल.सि जाँच पास जुलकि थःथितिपिसं सगं ब्यूवनीगु, अले मचाया मां बौपिसं पास जूगु लसताय् तःजिक पार्टि बीगु आदि थें ज्यःगु थौं सामाजय् वयाच्वंगु उत्सृङ्खलता, विसंगतियात ब्वयाः थौंया समाजयात थज्यागु ज्या मयाय्गु नितिं नसिहत बीगु नं ज्या जूगु दु ।

 

थ्व “थ्वयाच्वं सः” उपन्यासया भाषा शैली नं स्वाभाविक व आकषर््ाक जू । ब्वमिपिनिगु नुगः सालीगु भाषा शैलीं उपन्यासया स्तरयात अझ छतँ च्वन्ह्यकाब्यूगु दु । उपन्यासय् केपुली छ्यलीगु विशेष नेवाः भाय्या प्रयोग जुयाच्वंगु दु । उकिं थुकी छ्यलातःगु छुं खँग्वः खँपुत येँया भाय् स्वयाः पाःगु दु । पात्रतय्त अमिगु उमेर स्तर अनुसार खँल्हाबल्हा याकातःगु दु । थ्व उपन्यासया पात्रत ज्यापु समुदाययापिं यानाः क्यनातःगु दु । केपूया ज्यापु समुदायलय् भाःतपिंत बचंतय्गु चलन उलि मदु । थ्व हे कथं थ्व उपन्यासय् नं गगां भाइकाजियात बचं तयाः नवाकातःगु मदु । अथे हे थाय्थासय् छ्यलातःगु खँत्वाः खँभाय्, छुनाखँ नं उपन्यासयात अझ यैपुका ब्यूगु दु । थ्व उपन्यासया नां “थ्वयाच्वंगु सः” थौंया केपूया जीवनया चित्रण जूगु दु ।
थुकथं भाजु नजरराम महर्जनया थ्व “थ्वयाच्वंगु सः” उपन्यास केपूदेय्या सांस्कृतिक जीवनया छपाः यचुगु किपा जूगु दु । आशा दु वयकःया याकन हे मे मेगु विषयया उपन्यास नं पिदनी । वयकःया जःगु च्वसां अवश्य नं दिपाः काइमखु । वयकःया उपन्यास संख्यात्मकरुपं जक मखु गुणात्मकरुपं नं स्तरवृद्धि जुजुं वनी । थ्वहे वयकःया भिंतुना नापं इनाप नं ।

महर्जनजुया फेसबुकं ल्ह्यागु

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.