जापानय् भुखाचं स्वम्ह सित, ३००म्ह घाःपाः

झीगु संवाददाता
येँ । थौं सोमबार सुथाय् जापानया ओसाका शहरय् वःगु भुखाचं अन आःतक या दुने स्वम्ह सित सा स्वसः स्वयाः मल्याक्क मनूत घाःपाः जूगु दु ।

अनया अग्नी तथा प्रकोप व्यवस्थापन एजेन्सीया धापूकथं २१४म्ह मनूया उपचार जूयाच्वंगु दु धकाः सिबिएकन्यूजं धाःगु दु ।
विस्तृत जानकारी मवःनिसां क्योतो व मेमेगु लागय् नं मनूत घाःपाः जूगु खबर दु ।
जापान भूकम्प एजेन्सीया कथं ६ फुति १ रेक्टर स्केलया भुखाय् सुथय् ८ ताइलय् वःगु खः अले उकिं दकलय् यक्व प्रभाव ओसाकाय् लाकूगु खःसा उकिया लिसे क्योतो लगायत पश्चिमी जापानय् प्रभाव लाकूगु दु धयातःगु दु ।

भुखाचं गुलिखे थासय् पःखाः थुनाबिल, झ्याः तछ्यात अले गनं गनं मि नं च्याकल ।
बिबिसियात अनया अधिकृततय्सं निन्हुस्वन्हुं मेगु धक्का वयेफु धकाः धाःगु दु ।

सिबिएन टिभिं अन मिच्याःगु अले मि नियन्त्रणय् हःगु दृष्यत क्यनाच्वंगु दु ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.