बुंग द्यःयाथाय् पशुबलिया अाैचित्य

राजेन मानन्धर

दँय् दसं बुंगद्यः धयातयाम्ह श्री करुणामय लोकेश्वरया रथयात्रा शुरु जुइन्हयः पुच्वय् अले क्वचाय् न्ह्यः लगंख्यलय् थी थी खँ तयाः प्राणीया हिंसा यानाः हि हे छ्वाकी । गुम्हस्यां थ्व याये मत्यः धाइ, गुम्हस्यां थ्व यायेमाः धाइ । बौद्ध धयाच्वनापिं हे करपिनिगु ज्यान कयाः हि म्हुकाः द्यः लयेतायेकेगु ज्याया बारे विभाजित । गन वन झीसं कयातयागु बौद्ध शिक्षा ? अझ नं झीसं थःत बौद्ध धाये ल्वः ला? थ्व खँ छकः थन बःचा हाकलं बिचाः याये ।
गुम्ह करुणामयं थःगु खःक्वय् विनाअपराध चिलिचिलियाकाः स्याकाच्वनेमाःम्ह पशुया ला रक्षा यायेमफु, झीगु रक्षा गय्यानाः याइ धकाः तंचायावनी, धर्मय् आस्था दूगु नं न्हनावनी ।
बुद्धधर्म व शाकाहार । संसारय् बुद्धधर्मधइगु ला मनइपिनिगु धर्म मखु, अले ला मनइपिं दक्वं बौद्धधर्मावलम्बीत नं मखु । थ्व निगु अलग अलग खँ खः । अथे हे प्राणी हिंसा यायेगु व ला नयेगु खँ छधीचिनाच्वंसां छता हे मखु । ला मनयेवं तुं वं हिंसा मयाः धइगु जुइमखु । ला नये यः हिंसा याये मयःला धकाः कचिगु तर्क बिइपिं व थम्हं ला नयाः नं दक्वकथंया पशुहिंसा बन्द यायेमाः धाइपिं नं मदुगु मखु थन । प्राणी हिंसा मयातकि ला नयेगु दइमखु धकाः धायेगु वा तप्यंक संसारया दक्व मनूत शाकाहारी जुइ नु धायेगु बांलाःगु आदर्श खः । तर बौद्धत मध्यममार्ग लिइपिं जूगुलिं ला नयेगुयात विरोध मयासें नं आःयात प्राणी हिंसायात स्वीकार मयाये । आःयात थुलि धाये थःगु इच्छाया निंतिं प्राणीयात उद्देश्य तयाः हिंसा मयायेगु बुद्धधर्म खः ।
अथे पशुबलि बियाः द्यः लय्तायेकीपिन्सं थः मांबौ वा काय्म्ह्याय्या बलि बिइलाकि मबिइ छकः बिचाः यानास्वयेमाः ।
मांसाहार व पशुबलि । ला संसारय् न्ह्याथासं नयेगु दु, अमेरिकानिसें जापान तकं । तर अन पशुयात अव्यवहारिक व अस्वस्थकथं अधिकतम शारीरिक दुख बियाः स्यानाः जिमिसं द्यःयात लय्ताकागु धका धायेगु याइमखु । थःगु लाहि नयेगु प्याःचाःयात लंकेत सुं द्यः अथवा धर्मयात किकेगु दइमदु । पशुबलियात धर्मया नां बियाः लिपाया पुस्तायात व ज्या परम्परा धकाः यायेत बाध्य यायेगु अले अथे मयाःसा अथे जुइ थथे जुइ धकाः मानसिक तनाव बिइगु अधार्मिक ज्या खः । अथे पशुबलि बियाः द्यः लय्तायेकीपिन्सं थः मांबौ वा काय्म्ह्याय्या बलि बिइलाकि मबिइ छकः बिचाः यानास्वयेमाः ।
आः मू खँय् प्रवेश जुइ, बुद्धधर्म व पशुबलि । वंगु २५००दँ दुने बुद्धधर्म व दर्शनय् तःगु कथंया परिवर्तन वयेधुंकल । ईकथं महायान व वज्रयान धकाः विकास जुयावल । इतिहासय् १८गू निकाय दूगु खँ झीसं ब्वनावया । दक्वं बुद्ध शिक्षा वा उकिया हे ब्याख्या खः । अथेसां सुनांनं बुद्धधर्मया आधारभूत शिक्षाया खँ ल्हाइबलय् प्राणी हिंसा यायेमते धाःगु खँयात ल्वःमंकीमखु । बुद्धधर्म व पशुबलिया ला गुगुं कथंया नं स्वापू दइ धइगु कल्पना तकं नं यायेफइमखु ।
बुंग द्यःयाथाय् पशुबलि बियाः द्यःयात लय्तायेका च्वंगु मखु मनूतय्त बुद्धधर्मपाखें पितनाच्वंगु थें च्वं । बुंगद्यइके वनीबलय् बुराबुरित निपाल्हाः प्यपुंकाः धयाच्वनी, करुणामय शरण, जिमित रक्षा यानाबिज्याहुँ । तर थज्याःगु दृष्य आःयापिं ल्याय्म्हल्यासेतय्त पचेजुइमखु । गुम्ह करुणामयं थःगु खःक्वय् विनाअपराध चिलिचिलियाकाः स्याकाच्वनेमाःम्ह पशुया ला रक्षा यायेमफु, झीगु रक्षा गय्यानाः याइ धकाः तंचायावनी, धर्मय् आस्था दूगु नं न्हनावनी ।

One thought on “बुंग द्यःयाथाय् पशुबलिया अाैचित्य

 • May 10, 2018 at 7:40 pm
  Permalink

  च्वमि राजेन मानन्धरया च्वसु न्हापालिपा न‌ँ स्वयाः वयाः च्वनागु खः । वय्‌कःया च्वसु ब्वने धु‌ँकाः जितः ताइगु वय्‌कः लाेक‌ँ ह्वाकेगु नितिँ जक थुजाःगु च्वसु च्वइगु खःकि वा समुदायया दथ्वी ल्वाकेत थुजाःगु च्वसु च्वइगु जिँ मथू ।
  च्वसु ब्वने धुँकाः जिगु मती वँगु खँ
  बलि प्रथा बीगु कि मबीगु धकाः विवाद यायेगु सिबेँ थ्व द्यः सालेगु हे दिकूसा विवाद वइमखुला । छाय्‌कि न्हापा न्हापा चाेवहाः द्यः सालीगु खःनि । तर परम्परा बन्द जुल । विवाद नँ याये म्वाःल ।
  मेगु वुँग द्यः बाैद्ध द्यः या बारे । बुँग द्यः गुब्स‌ँ निसेँ बाैद्ध जुल । हरेक समुदायँ थःथःगु द्यः नालाच्व‍ँगु दु ।‌ छि‌ँ थेँ बाैद्ध धयाजुइगु खःसा मेम्हसिनँ हिन्दू धाइजुइ । सुनाँ वैष्णव धाइ । सुना राक्षसया सन्तान राक्षस अर्थात लाखे धइगु खइ । छु थुकिँ ल्वापु पिमदनीला । थ्वला स्थानीय द्यः मखुला। विचाः यानादिसँ । अले बुँग द्यवँ ला नये ज्यु । घःचालय् हि छाय् छ्वाके मज्यू ।थन जिँ किपा ब्वयेमखन । फुसा व परम्परा नँ बन्द यानादिसँ । थुजाःगु विवाद छिँ दँय्‌दसँ याःगु खना । थ्व सदभाव स्यँकेगु कुतः थेँ ताः

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.