वकिलतय्गु पेशा व कर्तव्य

डा. तुल्सीनारायण श्रेष्ठ

पेशा धायेबलय् उलि कुलाच्वने माली थें मच्वं। इन्जिनियरया पेशा निर्माण ज्या बांबांलाक यायेगु खःसा डाक्टरया पेशा ल्वगितय्गु ल्वय् लंकेगु खः। अथे हे समाजय् थीथी मनूतय् थीथी पेशा दयाच्वनी। सकलें थःथःगु पेशाय् कर्तव्यनिष्ठ जुयाः समाज व देय् दयेकेगु ज्या जुइमाः। तर जिगु मनय् बराबर मनूतय् छगू पेशाया बारे दोधारे बिचाः ब्वलनाच्वनी। व पेशाया मनूत खः वकिल, अधिवक्ता ।

 

ख ला वकिलतय् पेशा सामान्य कथं धायेगु खःसा न्याय बीगु ज्याय् लगे जुइगु खः। धाइ नापं दु, न्याय बीबलय् दोषी छुटे जूसां निर्दोषतय्त सजाय जुइ मजिउ। लिबाक्क न्याय बीगु धयागु हे न्याय मबीगु सरह खः धाइ। अर्थात दोषीतय्त सजाय बीगु निर्दोषतय्त जोगे यायेगु वकिल पेशाया कर्तव्य खः। कर्तव्य जुइमाः। अले जक समाजय् वा देशय् न्याय दइ। गुकिं यानाः अन्यायी, अत्याचारी व भ्रष्टाचारीत थारान्हुइ। वास्तवय् जुइमाःगु थथे खःसां नं समाजय् वा देशया न्याय ख्यलय् थथे जुयाच्वंगु खने मदु। थ्व जिगु च्वसुं वकिलतय् नुगलय् घाः लात वा पूर्वाग्रह जुल धाःसा जिं क्षमा फ्वनाच्वना। जि वकिल मखु। वकिल पेशाय् वये न्ह्यः इमि शपथ कायेमाः वा म्वाः जिं मसिउ। डाक्टरतय् धाःसा शपथ कायेमाः। शपथ कायेगु छगू सिद्धान्त खःसा पेशागत ज्याय् इमान्दारी दयेमाः धयागु खः। थ्व फुक्क ज्या याइपिनिगु बिचाः कथंया खँ खः।

 

धायेत्यनागु छु धाःसां थःगु पक्षया वकिलतय्सं थःगु पक्ष भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी खः धकाः सीक सीकं नं इमिगु रक्षाया निंतिं वा इमिसं याःगु हरेक कथंया मभिंगु ज्या सुचुकेत वकिलतय्सं थीथी तर्क न्ह्यब्वइ।

हिन्दी सिनेमाय् अदालतय् बयान बी न्ह्यः गीता थियाः शपथ कायेकीगु ला झीसं स्वयाच्वनागु हे जुल। थुकिया अर्थ हिन्दूस्तानया अदालतय् थुज्वःगु चलन हे दुगु जुयाच्वन। तर नेपालय् धाःसा अज्याःगु चलन मदु। खःगु खँ ल्हायेगु नामय् मखुगु मखुगु खँ ल्हायेगु थाय् खः अदालत। न्यानाः जिउ ला, ख्यानाः जिउ ला, ह्ययेकाः जिउ ला वा नातावादया सूत्र छ्यलाः जिउ थःथःगु पक्षय् नवाकेगु याइ। थुलि जक मखु, ध्यबा दुपिंसं ततःधंपिं चलाकपिं वकिल तयाः थीथी कथंया कानुनी तर्क वितर्क यानाः ‘खि’ यात ‘लुँ’ व ‘लुँ’ यात ‘खि’ यायेफुपिंसं बमलाःम्हेसित अथें हे क्वःथला बी। अले छगू अजूचायापुगु खँ छु धाःसा अज्याःपिं हे हाकुगुयात तुयुगु यानाः दोषीयात निर्दोष साबित याइपिं वकिलतय्त हे समाजय् नां, थाय् व इज्जत नं दयाच्वनी। इमित हे वाह वाह यानाः गुलिं सः सिउपिं वा बांलाःपिं धकाः धायेगु याइ। वास्तवय् धायेगु खःसा अज्याःपिं मखुगु ज्या याइपिंत ला कुंखिने माःगु खः नि !

सुडान घोटाला काण्डय् यक्व यक्व नांजाःपिं वकिलतय्सं विपक्षीया पँ लिनाः बहस यात। थय्क स्वयेबलय् बहस ला याये नं माल। छाय्धाःसा अदालतय् ला पक्ष व विपक्ष दया हे च्वनी। हाकनं सुनानं द्वपं बिल धायेवं व अपराधी हे नं ला जुइ मखु नि सा ! निर्दोषतय्त नं थुज्वःगु आपालं द्वपं वयाच्वंगु दइ। उकिं साबित ला याये हे माल। उकिं वकिलतय् आवश्यकता ला जुइगु हे जुल। थ्व ला न्याय प्रशासनया नियम हे जुल। आलोचना यायेमाःगु छुं खँ मदु। धायेत्यनागु छु धाःसां थःगु पक्षया वकिलतय्सं थःगु पक्ष भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी खः धकाः सीक सीकं नं इमिगु रक्षाया निंतिं वा इमिसं याःगु हरेक कथंया मभिंगु ज्या सुचुकेत वकिलतय्सं थीथी तर्क न्ह्यब्वइ। फत्तिंफत्तले थःगु पक्षयात बचे यायेत स्वइ। दोषी खःसां नं निर्दोष साबित यायेगु स्वइ। छु वकिलतय्गु पेशा थ्वहे खः ला? थुकथं हे समाजय् खने दइगु दोषयात वकिलतय्गु तर्क वितर्कं न्यानाः, ह्ययेकाः वा ख्यानाः हयातःपिं साक्षीतय्गु बयानया आधारय् बीगु न्याय गुलित न्यायिक जुइ? विकल्प नं ला मदु ! दुनें दुनें थीथी अपराधया अनुसन्धान यानाः प्रमाणित यायेगु प्रणाली, साधनत नं ला दुगु मखु !

 

थन खँ न्ह्यथनेत्यनागु सुडान घोटाला काण्डया आरोपीतय्सं करोडौं करोडया सम्पत्ति धरौटी तयाः जेल मुक्त जूगुया खः। छम्ह सरकारी कर्मचारी चाहे लछिया नीद्वः-स्वीद्वः तलब नइम्ह हे छाय् मजुइमा, वं जीवनभर जागिर नयाः उलिमछि करोडौं करोडया सम्पत्ति कमे याये फइ मखु धयागु खँ ला सकसिनं सिउ। थ्वहे खँ वयागु पक्षं वकालत याइम्ह वकिलं नं सिउ। थुकिया अर्थ आरोपित मनू भ्रष्टाचारी खः धयागुला छर्लङ्ग हे जू। अथे खःसां नं वयागु रक्षा यायेगु कुतः ला वयापाखें वकालत याइम्ह वकिलं याना हे च्वनी। उगु कुतःया झ्वलय् करोडौं करोड सम्पत्ति क्यनेबलय् थःगु जक क्यन धाःसा भ्रष्टाचारी ठहर जुइ धकाः थःथिति, पासापिनिगु सम्पत्ति जमानी तयेत नं वकिलतय्सं हे सल्लाह बी। थ्व नं वकिल पेशा हे जुल ला? थथे जुल धाःसा ध्यबा दुपिं वा बल्लाःपिं दोषी जूसां नं दोष व सजायँ मुक्त जुइफइगु खने दत ।

थुलि जक मखु, ध्यबा दुपिंसं ततःधंपिं चलाकपिं वकिल तयाः थीथी कथंया कानुनी तर्क वितर्क यानाः ‘खि’ यात ‘लुँ’ व ‘लुँ’ यात ‘खि’ यायेफुपिंसं बमलाःम्हेसित अथें हे क्वःथला बी।

सुडान घोटाला काण्ड भ्रष्टाचार काण्ड जक मखु देशद्रोही, राज्यद्रोही काण्ड नं खः। छम्ह नेपाली जुयाः, छम्ह राष्ट्र सेवक जुयाः थःगु हे देशया राष्ट्रसेवकतय्त फत्तले भिं यायेमाःथाय्, थःगु देशया नां तयेमाःथाय् अःखतं इमित स्याये थें, दुःख बी थें देय्या हे बेइज्जत याये थें देश व राष्ट्र सेवकतय्त वास्ता हे मयासे याःगु ज्या भ्रष्टाचार जक मखु राष्ट्रद्रोही व मानवता विरोधी ज्या नं खः। अज्याःगु ज्या याइपिं मनूतय्त भ्रष्टाचारया सजाय जक बियां मगाः। उमित ला राष्ट्रद्रोही व मानवता विरोधी सजाय नं बीमाः। अले थज्याःपिंत जोगे यायेत स्वइपिं थीथी ख्यःया पेशागत वा मेमेगु ख्यःया मनूत नं स्वतः दोषी ठहर जुइ। मखुसा सुडान घोटाला काण्ड, एयरपोर्ट घोटाला काण्ड आदि काण्डै काण्डया देय् जुया बी थ्व झी देय्। जुयाच्वंगु नं दु। थुकियात छु धायेगु? विडम्बना हे मखु ला धायेमाली? छु थ्वयात पेशागत ज्या धायेगु ला? अथे नं संक्रमणकालया नामय्, पार्टीतय् भागबन्डाया नामय् देय्न्यंकं दण्डहीनता, भ्रष्टाचार ब्वलनाच्वंगु थ्व इलय् स्वयं थीथी समूह, व्यक्ति वा पेशागत मनूतय्सं उज्वःपिंत जोगे यानाच्वन धाःसा थन ला गबलें नं अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार न्हनी मखु। झन ला अप्वः जक जुयाः ब्वलना वइ। बल्लाःपिं, दुपिं जक त्याइ, त्यानाच्वनी ।

 

साभार सन्ध्या टाइम्स नेपालमण्डल डटकम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.