बुद्ध बूगु देशय्

दिब्या ताम्राकार

बुद्ध बूगु देेय् झीगु
बुद्धयात म्हसीकल झी पुर्खां
ब्वलंकल मनसुवाः
लःल्हायेगु बुद्ध शिक्षा सन्ततीयात
बुद्धं क्यंगु लँपुयात
लुँआखलं च्वया थकल
न्हूपुस्तां बुद्ध ल्वःमंकीगु आशंकां
अल्याख बुद्धमूर्ति पलिस्था याना थकल
बुद्ध दर्शनया प्रतीक स्वरुप
अल्याख चीभाः चैत्य दयेका थकल
सकलें मुनाः बुद्ध ज्ञान नुगलय् थनेत
थासं थासय् बहाः बही नीस्वना थकल ।

 

तर थौं गजागु दिं वल अहो !
बुद्ध बूगु देय्या मनूतसें
नुगलं बुद्धयात हुया च्वन
बुद्धमूर्ति लेहेंथनाः सुचुका च्वन
बिचरा विवश बुद्धमूर्ति
थ्यन न्युयोर्क मेट्रोपोलिटन म्युजियमय्
स्वीनिदँ लिपा हाकनं थौं
चूलात ह्वःताः थःगु देय् लिहांवयेगु
लसतां लिथ्यन बुद्धमूर्ति
तर अहो ! थ्व छु अजू ?
येँया दमाइ त्वालय् च्वंगु
मुखुं बहिलं नांजाःगु वयागु थाय्बाय्
मदया च्वन अन बही नं
प्लटिङ्ग जुल खनी बही नं
अवशेष स्वरुप केवल ।

 

बँय् स्वतुना च्वन चीभाः चैत्य नं
नाला काःपिं मन्त अन बुद्धयात
हानाः मदुम्ह बुद्ध विवश जुयाः
शरणय् वनेमाल हाकनं छक्वः
थःगु देय्या म्युजियमया छगू कुंचाय्
बुद्ध बूगु देशय्
ज्ञानया जः लुकुंबीगु ग्याचिकु क्वबियाः
ज्ञानया जः लुकुंबीगु ग्याचिकु क्वबियाः ।

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.