बुद्ध वाज बोर्न इन नेपालया रेकर्ड तइपिं नं दु झीथाय् !

राजमाया पुतवार
न्हयागुसां यानाच्वनेगु झीगु पह हे जुइधुंकल । यायेमाःगु जुयाःला वा मयात धाइ धकाः ला वा यात धायेकेमालाः । बुद्ध जन्म जूगु नेपालय् झिम्हय् छम्ह हे बौद्ध मखुसां दक्वस्या धायेमास्ति वः — बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल । धायेत ध्यबा म्वाः धायेदु, धायेजिउ । मजिउ धाःगु सुनां नं मदु ।

 

तर थ्व बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल धइगु नारा नेपालीतय् दथुइ थुकि दंगु घटिया जुयाः पिहाँ वयाबिल कि आः ला बुद्ध गन बूगु धकाः सं विदेशीं थःत न्यंसा बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल धकाः धाये मास्तिवइमखु । खिचाया न्हिपनय् घाकेगु थज्याःगु नारा दयेकाबिल छथ्वः बुद्ध, बुद्धधर्म अले बुद्धया दर्शनलिसे द्वहँ मियागु नाता नं मदुपिं मनूतय्सं न्हिछिं चछिं पारापारा थ्व हे जक हालाच्वंगुलिं ।

 

लँय् छम्हसित ज्वनादिसँ, बुद्ध गन बूगु धकाः न्यनादिसँ, व कथु सुक्क हाली बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल । तर वयात त्रिरत्न धयागु छु, तिलख्खन धयागु छु, चतुर्आर्य सत्य धइगु छु, पञ्चस्खण्ड धइगु छ, अले आर्य अष्टांगिक मार्ग धइगु छु धइगु थज्याःगु सामान्य स्वयाः सामान्य न्ह्यसः तयादिसँ व ख्वाः ह्याउँकाः बिसिउँवनी । थथे जुयाः हे थुकियात नेपाल धाःगु खः । नेपाली तय् फुँइ याये दयेवं गाः सयेके सिइके म्वाः, उकियात सयेक अवलम्बन यायेगु ला गन ख ःगन ।

 

अले उमि हे बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल धकाः चां न्हिं हाले मस्ति वः । टिशर्टय् च्वयाजुइ, नोटय् च्वयाजुइ, किताबय् च्वयाजुइ, कापिइ च्वयाजुइ । तर बुद्ध सु खः धकाः न्यंसा धाये सइमखु । अथे जुयाः थ्व दंगु नारा धाथें धायेगु खःसा बौद्धतय्गु गबलय्सं मजुल, जुइगु आवश्यकता नं मदु । बुद्ध नेपालय् बूगु खःसा बुद्ध खः, मखुसां बुद्ध खः । वयागु ज्ञान, शिक्ष छलांग नं पाःजुइ मखु, झीगु निंतिं व नेपालय् बूम्ह हे मखुसां नं । जापान, कोरिया, चीन, भियतनाम, क्याम्बोडिया, श्रीलंका अथवा युरोप अमेरिकाय् च्वंपिन्त बुद्ध उमिगु देसय् मबूसां उमि बुद्धधर्म सयेके यः, थन बुद्धया नां मियाः नइपिनि हे बुद्ध धर्मया कखग सयेके मयः । उमि खानि बुद्ध नेपालय् बूगु धकाः फुइँ याये जक यः ।

 

 

बुद्ध नेपालय् बूगु धकाः धयाजुइपिनि खनेदयेक वा मदयेक भारतलिसे फुइँ यानाच्वनी, अथवा धाये माकःफुइँ यानाच्वनी । भारत मययेकाः हे राजनीति याना धाइपिन्सं जनताया न्ह्यपुइ छता खँ स्वचाकाथिकूगु दु, कि भारतं बुद्ध भारतय् बूग धकाः धयाजुल धकाः । मधाःगु नं खइमखु, धाल जुइ छम्हनिम्हस्यां । अले छु जुल ले? झीगु लुम्बिनी उमिसं सालाः यंकल ला? कि उमिथाय् मेगु लुम्बिनी दयेकल ला? कि उमिसं भारतया बम्बइलय् बुद्ध बूगु धकाः प्रमाण क्यनला ? अथे धाःसा छु नं मखु, तर विरोध याकातःगु दु भारतं बुद्ध उमिथाय् बूगु धाल धकाः । क्वःया लिउलिउ वनीपिं संसारय् यदि सुं दुसा नेपालीत हे दु । उमिसं भारतय् बुद्ध बूगु खःलाकि मखु धकाः नं जाँचेयाइमखु, भारतं अथे धालकि झीत छु घाटा जुइ धकाः नं बिचाः याइमखु । बस, आपां कयेकेथें सनेधुंकी, बहनी हिन्दी टेलिसिरियल मस्वसे न्ह्यःमवःपिनि तकं भारतयात ब्वह मबिसे च्वनेफइमखु ।

 

म्हिगः शनिबार येँया रंगशालाय् छु जुल, व भारतयात झ्यालिंचां लाखय् हायेकेथें हायेकेगु बाहेक मेगु छुं मखु । न व बौद्ध संस्थाया आयोजनाय् जुल, न बौद्धतय्गु निर्देशनय् वा सल्लाहय् जुल, न बौद्ध चरित्रया ज्या जुल, न बौद्धतय्सं यायेमाःगु ज्या हे यात । अले व खनाः बौद्धत छाय् लय्तायेमाल?

 

न्हापां ला बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल धायेत जक व ज्या झ्वः याःगु खः, अले अथे धालकि बौैद्ध वइमख धकाः उमिसं धम्मपद ब्वनेगु धइगु थज्याःगु ज्या यानाः विश्व रेकर्ड तयेगु तकं खँ ल्हात । धाइ नि ढाँटेको कुरा काटेपनि मिल्दैन । विश्व रेकर्ड तयेत धम्मपद हे माःला? हिन्दू हिन्दूत जक च्वनाः यायेगु खःसा गायत्री मन्त्र हे ब्वंसां जिउ तर अथे यानाः भारतयात हिमी चायेके मखनीगु जुयाः धम्मपद या नामय् बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल हे धाये माःगु दु उमि । यदि धम्मपद ब्वंगु खःसा अन धम्मपद धइगु छु धइगु सिउपिं ग्वःम्ह दइ? धम्मपद ब्वनेगु बानी दुपिं ग्वःम्ह दइ? अले थुइकाः उकियात थःगु जीवनय् अनुशरण याइपिं ग्वःम्ह दइ? अथे उकिया अर्थया महत्व मथू सा अर्थ नबर्थ गोविन्द गाइ छाय् यानाच्वनेगु ? बौद्धतय्गु मिखय् धुलं छ्वाकेत जक ला?

 

 

अन मूपिं अधिकांश मनूत बौद्धत मखुसा, न्हाय् ध्यंगु नं मसिउ न्हिकाःगु नं मसिउपिं बौद्धत मान सम्मान वा ध्यबाप्वः दइ धकाः हे नं अन थ्यंकः वंगु जुइफु । मखुसा धाथें बुद्धधर्मया अनुयायीत अन वनाः छु फाइदा दइ वा बेफाइदा जुइ धकाः मसिइकं वनीपिं हे जुइफइमखु । मेपिन्सं धायेवं कांपत्याः याइपिन्त बौद्ध धकाः हे धाइमखु । यदि अन गुलि मनूत मुन उलि बौद्धत अन्तरिम संविधान हिइकाः धर्मनिरपेक्ष तर सनातन धर्मयात राज्यं रक्षा याइगु तर मेमेगु धर्मयात रक्षा यायेम्वाःगु धकाः च्वःबलय् मुंगु जूसा राज्यं हिन्दु धर्मयात गुगु स्थान बियातल उगु स्थान बौद्ध धर्मयात नं दइगु जुइ, राज्यपाखें अपहेलित धर्म जुयाः बौद्धत म्वानाच्वनेम्वाःलीगु जुइ, नेपालय् म्होतिं नं ९० प्रतिशत बौद्धत दइगु जुइ । तर देय् हे थःत बौद्ध धायेमयःपिं तर बुद्ध नेपालय् बूगु धकाः फुँइ यानाजुइपिनिगु जूगुलिं थ्व दक्व नौटंकी वःगु खः, मनूतय्गु ई ध्यबा बरबाद जूगु खः । थ्व स्वयेबलय् कन्हय् सगरमाथा नेपालय् लाः धकाः अथवा नेपाःया राजधानी येँ खः धकाः अथवा नेपाःया राष्ट्रिय जनावर सा खः धकाः नं विश्व रेकर्ड तयेत हानं तुंख्यलय् मनूत ममुनी धकाः धायेमफु । झीगु ज्या हे मेपिनिगु लागि मुनाबिइगु जक ।

किपा साभार नागरिक दैनिक

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.