ख्वनाय् जूगु साहित्य ज्याझ्वःया बारे

राजेन मानन्धर –

वंगु शनिबारकुन्हु ख्वनाय् जूगु साहित्य मुँज्याया निंतिं नःलि साहित्य दबू व लिधंसा पासा पुचःयात यक्व यक्व भिंतुना । नःलि साहित्य दबुलिं थथे हे थी थी नेवाः बस्तीइ साहित्य मुँज्या याइगु धाःगु न्यनाः लय्ताः ।

जिमिसं ला बिचाः यानागु, अन येँ, यल व ख्वपनिसें वंपिं च्वमिपिनिगु रचना स्थानीय साहित्यप्रेमी व भाषाप्रेमीपिन्सं न्यनी, सवाःकाइ, अले थः हे च्वयेत प्रोत्साहित जुइ, अले न्हून्हूपिं च्वमिपिं ब्वलनी, न्हूगु युग वइ । अथे हे अनच्वंपिं च्वमिपिनिगु रचना न्यनाः थनं वंपिं च्वमिपिनिगु बिचाःया धरातल नं पानावइ । अथे जुलकि झीगु समग्र साहित्य ख्यः हे चकनी ।
तर अनया वातावरणं नुगः जक क्वतुंकल । अन ला स्थानीय समाजसेवी व कलाकारयात हनेगु ज्या जक मुख्य जुयाच्वन । व हे ज्याझ्वलं स्वघौ काल मनूत नं हूलमुल । दक्वस्या थःगु राजनीतिक उपस्थिति क्यनेत जक हे ज्याझ्वः याःगु खनेदत । साहित्यिक ज्याझ्वः न्ह्याःबलय् अन बाचकं हे स्थानीय श्रोता ल्यं मदयेधुकल । प्यम्ह न्याम्ह बाहेक ब्वनीपिं नं व हे न्यनीपिं नं व हे जुल । स्थानीय च्वमिपिनिगु उपस्थिति प्रतीकात्मक जक जुल ।

साहित्य न्ह्याबलें दक्वस्या ययाच्वनीमखु । झीसं झीगु समाज साहित्य न्यनेगु ब्वनेगु दयेका मतया । थौं थःगु छेँक्वय् वयाः सुनां नं कविता, बाखं वा च्वखँ ब्वंवयेवं दक्वस्या न्यनेयइमखु । भाषाप्रेमया भाषण यायेगु छता खँ, साहित्यया सवाः कायेगु मेता खँ ।
छम्ह मनूया शनिबारया दिनय् न्हिनय् ११ बजेनिसें ५ बजेतकया ई आःया इलय् फ्याये अःपु मजू । उकिसं थ्व ज्याझ्वलय् थथे हे जक जुइगु खःसा थुकिं साहित्यया विकास व प्रचार यायेत छुं योगदान याइगु मखना । साहित्यकारतय्त उमिगु अज्याःगु राजनीतिक ज्याझ्वलय् लापा थायेकेत अले समय्बजि नकेत जक सःतेगु खःसा खँ मेगु हे जुल । मखुसा छम्ह साहित्यकारं न्यनीपिं दुथाय् व थःगु रचनायात मतिना याइपिन्थाय् तक वनाः न्यंकः वनेत तयार जुइमाः तर न्यनीपिं हे मदुथाय् वनाः अनया राजनीतिक ज्याझ्वलय् सरिक जुइगु जूसा थ्व ज्याझ्वःया मू मन्त ।
झीसं खंक खंक खय् भाय्या साहित्यिक ज्याझ्वः गुलि स्तरीय व समयसान्दर्भिक जुइधुंकल, झी धाःसा आः नं व हे मुलु व हे सुका जुयाच्वनातिनि । झीसं झीगु समाजयात साहित्यप्रेमी दयेकेमफयाच्वनतिनि । आः वइगु ज्याझ्वःयात अर्थपुर्ण दयेकेत नःलि साहित्य दबूयात इनाप यानाच्वना । सुभाय् ।

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.