स्वपु कविता नातिवज्रया

नातिवज्र


जितः स्वयाः
सु वै थें मस्यू
जिके दयेमाःगु
ई मन्त ।


सुनां
छु यानाच्वन
छु्रं मस्यू ।
जि ला थन
स्वःगु सुका
फ्यँ फ्यँ फुनाच्वन ।


ईया
नुगः
मदु ला मस्यू ।
व ला
मदिसे वनां स्वनी ।
जि धाःसा
ई मवःनि धकाः
वैगु
लँ स्वयाः
पियाच्वने ।

साभार ः शारदा लय्पौ, नेसं ११२८, कछला ।

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.