म्ये हालामि रमेश ताम्रकारप्रति निगू शब्द

सुगत रत्न सिन्दुराकार

समय परिस्थिति गुलि ग्यनापु, गुलि पीडादाय्क, अझ धाय्गु खःसा गुलि दुःखदायी जुइ । थ्व मनूया सोचया पिने लाःगु विषय नं जुया थौं झीगु न्ह्याने दं वयाच्वंगु दु । बिचाः हे मयाःकथंया घटना झीगु जीवनय् घते जुयाच्वने यः । सोचे हे मयाःकथंया संकट झीगुु जीवनय् छक्वलं बास काः वये यः । उकिं मनुखं थःगु जीवनयात सुथां लाकातयेया नितिं स्वास्थ्ययात बांलाक स्वयावनेमाःगु नं आवश्यक जुयाच्वंगु दु । घटना गायक रमेश ताम्राकार मदुगु खँ थन न्हयोनेन्ह्योथनाा च्वना ।

 

थौं वय्कया शारिरया अन्तिम संस्कार जूगु दु । मदुम्ह भाजु रमेश तामा्रकार २०७४ साल माघ ११ गते विहिवाः बहनी करीव ११.५० ताः ति इलय् मदुगु धैगु न्यनेदु । थनया सांस्कृतिक संस्थानय् वयकःया पार्थिव शरिरयात माघ १३ गते सुथसिया करीव १०.३० ताः इलय् हयाः करीव निघौत्यां मल्याक अन्तिम श्रद्धाञ्जलीया नितिं तय्गु याःगु खः । वय्कः बल्खुया वयोधा हस्पिटलय् मदुगु खःसा सिथं यंकेगु लिवाइगुलिं वय्कःया सीम्ह टिचिंगय् आइसय् तयाःतःगु धाःगु न्यना ।

 

नाचघरया प्रांगनय् तयाःतःगु इलय्  वय्कः भाजु ताम्राकारया थःथितिया लिसें भाषा व सांगीतिक ख्यःया आपालं व्यतित्वपिन्सं वय्कयात अन्तिम श्रद्धान्जली देछायेत झाःगु खः । थुकथं थुगु थासं न्हिनसिया १.३० ताः इलय् स्वामालं बांलाक सजे यानातःगु टिपरय् तयाः नगर परिक्रमा यानाः लुतिया घाटय् यंकेगु ज्या जुल । थुकथं नगर परिक्रमा याय्गु झ्वलय् राष्ट्रिय नाचघर हयाः कमलाक्षी, असं, बालकुमारी, केलत्वाः, वंघः, मखं हनुमानध्वाखा लायकू, जुकाः मरुसतलय् तकं हयाः हानं थुगु थासं प्याफः, यतखा न्यत, तेंगःजुका लुलिइ यंकेगु याःगु खः ।

थुगु लुतिइ थंबहीया मेम्ह छम्ह नं थकालीम्ह सीम्ह हयातःगुलिं भचा ताउत हे पी माःगु नं अवस्था वल । उगु सीम्ह उठे याय्गु ज्या क्वचाय्काः भाजु ताम्राकार सिथं यंकेगु ज्या जूगु खः । थुगु लुतिया घाटय् तायातःगु इलय् नं नेपालभाषा ख्यःया लिसें सांगीतिक ख्यः व सामाजिक संघ संस्थाया मनूतय्गु वय्कः नाप सत्तिपिं आपालं मनूतय्गु उपस्थिति दुगु खः । थुकथं सनिलया करीव ५ ताः ति इलय् सिथं यंकेगु ज्या जूगु खः । कर्णदीपय् थ्यनेधुंकाः अन म्ये हालामि रमेश ताम्राकारया तःधिक्ह काय् भाजुं सगुन ताम्राकारं श्राद्ध याना मि तय्गु ज्या जूगु खः । थुकथं सिम्हया तुति क्वय् जनबहाः द्यःया गुरुजु अष्टरत्न बज्राचार्यजुया काय्भाजु नितेश बज्राचार्यजुं श्राद्ध याका बिज्यागु खः ।

बिचाः हे मयाःकथंवय्कलं अचानक थ्व लोकं बिदा कयादिल । सकलयात नुगः चीहे मफयेक नुगः मछिंका दिल । अझ परिवारजनया दुःखया खँ ल्हाना‌ं व्याःगु हे मखु । नेपालभाषा व नेपाली भाषाया संगीत ख्यःया छगू सल्लागु थां कथं झीगु   भाजु रमेश ताम्राकार मदया थौं झीगु सांगीतिक ख्यलय् क्षति जूगु दु । अझ धायेगु खःसा नेवाःतय्गुृ छगू गौरवया आधार हे झीगु दथुइ मदया वंगु दु । माघ ११ गते बहनी मदुम्ह म्ये हालामि रमेश तामांकारं सकसितं दुखं कय्का थ्व लोकं बिया कयादिल । थ्व धैगु हे सांगीतिक ख्यलय् वय्कलं याना वयाच्वनादीगु ज्याया जिम्मा झीत बिया वंगु नं खः । उकिं वयकयात झीसं लुमंकेगु धैगु हे वय्कया भावनायात कःघाना झी न्ह्याः वनेगु नं खः । उकिं झीगु सांगीतिक ख्यः वय्क मदुसां तवि नं झीसं पूर्ति याय्गु ज्या याना वनेमाःगु जिम्मेवारी आः झीगु ब्वहलय् लाः वयाच्वंगु दु ।थ्व खँयात लोमंकल धाःसा झीसं वय्कःयात लोमंकूगु सावित जुइ ।

 

उकिं झीसं वय्क भाजु ताम्रकारयात गवलें लोमंके मखु धैकथंया झीगु सोच दयाच्वनेमाःगु दु । नापं थःगु थासं चिकिचाधंगु हे जक जुसां नं सांगीतिक ख्यलय् योगदान याना वनेमाःगु दु । थ्व धैगु हे वय्कया आत्मयात झीसं सम्मान बियागु कथं खः । छुं नं कथंया ग्यारेन्टी मदुगु शरिर ज्वना झी म्वाना च्वनागु दु । गवले छु जुइ धैगु झीसं बांलाक सीका च्वने फयाच्वंगु मदु । उकिं झीगु सोच न्ह्याबलें लोककल्याणया भावना जागृत जुया च्वनेमाःगु दु । थुकिया आधार अनेक कथं जुया च्वनेफु ।

(च्वमि सम्यक वाःपौया सम्पादक खः)

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.