गजल

सौरभ शाक्य

छ मदयेक जीवन छ्यायेगु गथे जिं
मन मच्वन जि, सुइत धायेगु गथे जिं ।

सर्गतय् पिलि पिलि नगूत च्यानाच्वन
मतःसिइत चिकं सायेगु गथे जिं ।

सुइत गुकथं कनेगु, जिगु द्वं मखु धकाः
छ मदयेक जि जायेगु गथे जिँ ।

मिखाय् जायेक छ हे जक लुयाच्वन स्वले
छ मदयेक मतिनाय् नायेगु गथे जिं ।

च्वये सर्ग क्वये पाःता छं मस्यूगु मखु
दथुइ लाक्क झी निम्ह नाप लायेगु गथे जिं ।

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

2 thoughts on “गजल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.