fbpx

श्री रक्तार्याबलोकितेश्वर (बुंगद्यः)या रथजात्रा थौ सनिलं निसें न्ह्याइगु

 

११३९ बछलाथ्व चौथी यल

रेखा शाक्य । झीगु संवाददाता

स्वनिगःया हे दकलय् ताःहाकगु जात्रा कथं नाला तःगु बुँगद्यःया जात्रा थौं सनिलंनिसें न्ह्यायेत्यंगु दु । गोरखनाथया गुरु, वर्षा व सहकालया द्यः कथं नाला तःम्ह बुँगद्यःयात वंगु बछला थ्वः पारुकुन्हु तःबहालय् च्वंगु देगलं सम्पूर्ण विधिकथं यायेमाःगु पुजाआजा क्वचाय्काः चिधंगु खतय् तयाः पुच्वःय् बिज्याकूगु खः ।

किपा रेखा शाक्य

उगु दिंया खः जात्रायात बन्धुदत्तया नामय् समर्पित जात्रा नं धायेगु याः । थथे बुंगःद्यःयात चिधंगु खतं तःधंगु रथय् विराजमान याकूगु प्यन्हुकुन्हु पुच्वं गाः बहाः तक सालेगु कथं जात्राया न्हापांगु दिं रथ सालेगु याइगु खः । थौंया जात्रायात स्वर्गलोकया यात्राया नामय् समर्पित धायेगु नं याः ।

किपा रेखा शाक्य

गुरुजुया पल्टनं तोप तयेवं द्यः खःयात सालेगु ज्या न्ह्याइसा रथयात पुच्वःया दुवातय् लँस्व वयाच्वंम्ह (जात्राया नितिं न्हिनय् हे चाकुबहाःद्यःयात यलं पुच्वःया नगरपालिका न्ह्यःने हयाः दिका तइ ।)  चाकुबहाः द्यः न्ह्यः न्ह्यः बुँगद्यः लिउलिउ तयाः निगुलिं खःयात गाबहाः थ्यंकाः याः न्यायेकेगु याइ ।

किपा रेखा शाक्य

थौंया दिं कुन्हु यलया रत्नाकृति महाविहारया जीवित देवी कुमारी नं विहार पिनेसं च्वना जात्रायात नजरयाना बिज्याइसा सकल भक्तजनपिन्त दर्शन बिइगु नं याइ ।

किपा रेखा शाक्य

बुंगद्यः जात्राया नितिं न्ह्यःने गुरुजुया पल्टनया लिसें काहा बाजं अले थी थी खलः पुचःया बाजंया सहभागिता दइ । लिसें जात्रायात व्यवस्थित रुपं न्ह्याकेत थी थी खलः पुचःया दुजःपिनिगु सक्रियता नं दइ । अथे हे श्री करुणामयया रथजात्रा स्वयेत थासंथासय् च्वंपिं भक्तजनपिनिगु आगमन जुइ । गुकिं यानाः जात्रा झः झः धाःइ ।

किपा रेखा शाक्य

 

किपा रेखा शाक्य

गन गन द्यः थ्यनी अनया स्थानीयवासीपिन्सं पुजाआजाया लिसें  याः न्यायेवं १०८ प्वाः देवाः च्याकेगु ज्या नं याइ । नापं उगु लागाय् च्वंपिनि जात्राया लसताय् थःथिति व इष्टमित्रपिन्त सःता नखत्याः नं ब्वनी। ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *