शान्तिया महानायक गौतम बुद्धयात म्हसिकेगु कुतःयायेनु !

कृष्णकुमार प्रजापति । 

२६४१ दँ न्ह्योया स्वाँयापुन्ही, बैशाख पुन्ही कुन्हु कपिलवस्तु नरेश महाराज शुद्धोदनया अग्रमहिषि रानी महामायादेविया कोखं पवित्र पावन पूण्यभूमि “लुम्बिनी” महामना बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतमया जन्म जूगु जुल । उगू पूण्यभूमि “लुम्बिनी” धैगु झीगु नेपाः देया पश्चीम लागाय् लागु जुया च्वन । वसपोल बोधिसत्व राजकुमार गौतमया जन्मतिथि थाई ज्योतिषी प्रमाण कथं ई.पू. ६२३ या स्वाँयापुन्ही, शुक्रवाः न्हिनसिया पाय्छि ११ः०० ता इलय् अतिकं न्हयाईपुगु शालोद्यान “लुम्बिनी” जन्म जुया बिज्यागु धका न्ह्यथना तःगु दु ।

वसपोल जन्म जुया न्हेन्हु कुन्हु माँ महामायादेविया देहावसान जुलसा अनंनिसे चिरीमाँ महाप्रजापति गौतमी थःगु दुरु त्वंका लालन पालन याना हुर्के याना बिज्यागु जुल । बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम मचांनिसे हे गम्भिर वÞ एकान्तप्रिय जुया बिज्याम्ह जुल । उबले हे अतिकं नांजाःपि असित कालदेवल ऋषि जुयेम्ह या राजज्योतिष कौण्डिण्यपिं हे थः जुयेम्ह वसपोलपिसं भविष्यवाणी याना बिज्याथें हे २९ दँया बैशय् गृह त्याग याना महाभिनिष्क्रमण ज्या याना बिज्यागु जुल ई.पूं. ५९४या आषाढ पून्हि सोमवाःया चान्हे हे । खयाँ वसपोलयात गृहस्थी याना राजपात चले याकेगु तातुनां १६ दँया बैशय् अतिकं हे शोभा दुम्ह, हिसि दुम्ह राजकुमारी यशोधरा नापं इहिपा याना ब्यूगु खः ।

थत्थे इहिपा याना १३ दँ दयवं राजकुमारी यशोधराया कोखं नवराजकुमार “राहुल” जन्म ज्वीवं हे गृहत्यागया ज्याखँय् पंगः ज्वीगु वाः चायेका “राहु उत्पन्न” जुल धका उद्घोषण याना महाभिनिष्क्रमण ज्या आषाढ पुन्ही, सोमवाः कुन्हु याना बिज्यागु जुल । अननिसे खुदँ तक थी थी कथंया दुष्कर चर्या याना तपस्या याना बिज्यात । उगु दुष्कर चर्यायात त्वता बिज्याना मध्यम मार्गयात अनुशरण याना आनापान व विपस्सना साधना अभ्यास याना २६०५ दँ न्ह्योया स्वाँयापुन्ही, बैशाख पुन्ही बुद्धवा कुन्हु वर्तमान भारतया विहार राज्य लागु “अतिकं संवेजनीय स्थल वोधगया”य् वोधिसिमाया क्वसं ध्यानावस्थाय् सम्यक सम्बोधि लाभ याना “सम्यक सम्बुद्ध” जुया बिज्यागु जुल । अनंनिसे उगू पुन्ही यात “बुद्ध पूर्णिमा” धका लोकंह्वात ।

वसपोल भगवानं प्राप्त याना बिज्यागु दुर्लभ ज्ञानयात दकले न्हापं पञ्चभद्र वर्गीयपिं कौण्डिण्य, भद्दिय, वप्प, महानाम व अस्सजिपिंन्त ई.पू. ५८८या असार पुन्ही कुन्हु धर्म प्रकाश याना धर्मया चक्र चलेयाना “गुरुपूर्णिमा” धायेगु याना हगु खःसा उगु दिंयागु घट्नायात “धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस” कथं पालि साहित्यय् नां जाःगु जुल ।

भगवान् शास्तां सहि सत्य धर्मया अर्थ व मर्म थ्वीकाबिज्यापिं पञ्चभद्र वर्गीयपिन्त “एहि भिक्खु” वाक्यं दीक्षित याना भिक्षुभावय् दुकागु जुया हे वसपोलपिन्त “पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षु” धका पालि साहित्य ओजस्वी स्थान दुगु जुल । च्वय् न्ह्यथनाकथं यागु घटनां याना हे झीगु बौद्ध जगतय् व पालि साहित्यय् बुद्ध पूर्णिमा व गुरु पुन्हीया दथ्वी ला व लुसी थेंजागु स्वापू दया च्वंगु जुल ।

भगवान् बुद्धं न्हापांगु कथं धर्मचक्र प्रवर्तन याना बिज्यासेनिसे पञ्चभद्र वर्गीयपिंनापं ख्वीम्ह (६०) अर्हत् भन्तेपिं दुथ्याय्वं हे “चरत्थ भिक्खवे चारिकं वहुजन हिताय वहुजन सुखाय, लोकानुकम्पाय् ………..” धैगु अजर अमर मर्मयात अनुशरण याना याका छपू लँय् छम्ह जक बिज्याना धर्म प्रचार यायेगु नीति ज्वना भगवान् शास्ता नापं ख्वीछम्ह भन्तेपि ख्वी छपू लँ लिना थासं थासय्, देशं देशय्, नगरं नगरय्, निगमं निगमय्, गामं गामय् धर्म प्रचार याना बिज्यागु जुल । काश्यप वन्धुपिनिगु द्वछिम्ह दुगु पुचःलं सही धर्मया मर्म थ्वीका भगवान् शास्ताया शिष्यत्व ग्रहण याना बिज्यासांनिसे वसपोलया संघय् द्वछि व ग्वीम्ह दयेवं “भिक्षु महासंघ” स्वना बिज्यातसा अनंनिसे ४५दँ धर्म प्रचार याना द्वलंद्व, लखं लखं मानवपिंन्त उद्धार याना थ्व संसारं सदाया निम्ति विदा जुया “अनुपादिशेष महापरिनिर्वाण” ८० दँया बैशय् जुया बिज्यागु जुल । ई.पू. ५४३ या बुद्ध पूर्णिमा मंगलवाः अर्थात २५६० दँ न्ह्यो बुद्ध पूर्णिमा कुन्हु भारतया कुशिनगर ८० दँया बैशय् वसपोल शास्ता महापरिनिर्वाण जुया बिज्यागु जुल ।

थ्व अनित्यगु भौतिक संसारय् ४५ दँ तक धर्मोपदेश याना प्रचार प्रसार याना बिज्यासे ८० दँया वैशय् “अनुपादिशेष महापरिनिर्वाण” जुया बिज्यातसा आः झीगु न्ह्योने वसपोल तथागत शास्तां बिया बिज्यागु अमृत बाणीरुपी सन्देश ८४ द्व धर्म स्कन्ध ल्यना च्वंग दु । व हे बास्तवय् झीम्ह धर्म शास्ता खः । थ्व हे ८४ द्व धर्म स्कन्ध “सुत्र, विनय व अभिधर्म”त याना “त्रि–पिटक” थेंजाःगु धर्म भण्डारत झीगु न्हयोने आः नं ल्यना च्वंगु दु । तथागत शास्ताया महापरिनिर्बाण जुया बिज्याईगु इलय् धर्म भण्डागारिक श्रद्धेय भिक्षु आनन्दं वसपोलयाके बिन्ति याना बिज्यागु खं अतिकं हे सान्दर्भिक व महत्वपूर्ण विषय जुया ब्यूगु जुल । आनन्द भन्तेजुं वसपोल शास्तायाके न्यना बिज्याई, “भन्ते भगवान् ! छःपि महापरिनिर्वाण जुया बिज्यायें धुंका जिमिसं सुयात उत्तराधिकारी वा शास्ता धका हनाबना तय्गु ले ?” वसपोल शास्तां जवाफ बिया बिज्याई,“ थ्व धर्म शासनय् तथागतं बिया बिज्यागु धर्मोपदेशयात हे उत्तराधिकारी वा शास्ता धका हनाबना ति” । भन्तेपिं, सदां नं सजग जुया, न्ह्याबले नं होशियारी जुया, अप्रमादी जुया जीवन हनेगु या”, “अप्पमादेन सम्पादेथ” । थ्व हे तथागत शास्ता मार्मिक व अन्तिम सन्देश खः ।

भगवान् बुद्धया अजर अमर ८४ द्व धर्म स्कन्धं जाःगु पालि त्रिपिटकत मित्रराष्ट्र बौद्ध मुलुक थाईल्याण्ड, वर्मा व श्रीलंकाय् ल्वहँपौ, मार्वल पाताय् किया लिपिवद्ध याना तःगु दु । भगवान् बुद्धया जन्मथलो नेपालय् पालि त्रिपिटक नेपालभाषा व नेपाली भाषां अनुवाद जूगुलिं अध्ययन अध्यापन सुगम र सहज जूगु वाःचायेका च्वना । सूत्र पिटकया अधिकांश ग्रन्थत नेपाल भाषां पिथने ज्या पूवंगु जुलसा उकिं मध्ये नं दीघ निकाय, मज्झिम निकाय व संयुक्त निकाय ग्रन्थत छम्ह हे ब्यक्तित्वं अनुवाद याना स्वयं अनुवादकया छेँजःपिंसं हे पिथनेज्या याना आर्थिक ब्ययभार नापं बहन याना बिज्यागु धैगु चानचुनया विषय मखु । तःफाः नुगः, अगाध आस्थाया धनी व्यक्तित्व, लगनशील, कर्मशील व श्रमवीर ब्यक्तित्व धैम्ह हे बौद्ध विद्वान भाजु दुण्ड बहादुर बज्राचार्य वÞ वसपोलया सहृदयी छेँजःपिं खः । च्वय् न्ह्यथनागु स्वंगू तःपंगू निकायत नेपाल भाषां अनुवाद ज्वी धुंकलसा आ हाकनं दीघ निकाय व मज्झिम निकाय नेपाली भाषां अनुवाद याना पिथनेज्या नापं सम्पन्न ज्वी धुंकंगु जुल । अज्याःपिं महान ब्यक्तित्व वÞ छेँजःपिंन्त भावपूर्णगु साधुवाद ब्यक्त याना च्वना ।

थत्थे प्रकृतिया मुलय् हे जन्म जुया बिज्यात, प्रकृतिया मुलय् हे हुर्के बढे जुलसा प्रकृतिया मुलय् हे बरण याना बिज्यागु जुल ।

भगवान् बुद्ध छम्ह महान प्रकृतिप्रेमी ब्यक्तित्व खः धैगु खँ वसपोलया जीवनी अध्ययन यायेबले सिइके फु । वसपोलया जन्म वोधिसत्व सिद्धार्थ गौतमया रुपय् अतिकं न्हयाइपुसे च्वंगु शालोद्यान–“लुम्बिनी” जन्म जुया बिज्यातसा २९ दँया बैशय् गृहत्याग याना महाभिनिष्क्रमण ज्या सम्पन्न याना खुदँ तक वनान्तर जुया प्रकृतिया खुब अध्ययन याना ३५ दँया बैशय् खुल्ला आकाशया क्वसं बुद्धगयाय् बोधिवृक्षया पादमुलय् ध्यानावस्थाय् सम्बोधिलाभ याना “सम्यक सम्बुद्ध” जुया बिज्यागु जुल । अत्थे हे सम्यक सम्बुद्ध जुया ४५ दँ तक देशं देशय्, नगरं नगरय्, निगमं निगमय् , गामं गामय् विहार याना धर्मोपदेश याना अन्ततः भारतया “अतिकं संवेजनीय स्थल कुशीनगर”य् ८० दँया बैशय् “अनुपादिशेष महापरिनिर्वाण” नं प्रकृतिया खुल्ला मैदान अर्थात प्रकृतिया मुलय् हे हासिल याना बिज्यागु जुल । थत्थे प्रकृतिया मुलय् हे जन्म जुया बिज्यात, प्रकृतिया मुलय् हे हुर्के बढे जुलसा प्रकृतिया मुलय् हे बरण याना बिज्यागु जुल । थुगुकथं प्रकृतिया मुलय् च्वना प्रकृतिया अध्ययन अन्वेषण याना मानव ब्यथा अन्त यायेगु तातुनां हे प्यगू आर्य सत्य, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग व प्रतित्यसमुत्पादया सिद्धान्त पत्ता लगे याना बिज्यागु जुल । शील, समाधि व प्रज्ञाया लँपुं हे अनित्य, दुःख व अनात्ययात म्हसिके फैगु जुल ।उकिंया अर्थ व मर्म थ्वीके फैगु जुल । थ्व फुक वस्तु वÞ संसार अनित्य खः, अनित्य ज्वीगुया हुनिं दुःखया महसुस ज्वीगु खः । जि, जिगु व थःगु धैगु छुं हे मदु, थःम्हं धैथे नं मदु, उकि दुःख जक सत्य खः ।

थुगुकथं भगवान् बुद्धं बोधगयाय् बोधिवृक्षया पादमूलय् तपस्या याना प्राप्त जूगु ज्ञान हे प्यंगू आर्थ सत्य (four Noble Truth) व आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग (Noble Eight- fold path) खः । व हे प्यंगू आर्य सत्य मध्ये थ्व संसारय् दुःख दु, दुःखया कारण दु, दुःख निरोध याये ज्यू, व दुःख निरोध यायेगु लँपुत दु ।

क) दुःख आर्य सत्यः थ्व लोकय् दुःख दु । भगवान् बुद्धं धया बिज्याई, “जन्म ज्वीमागु दुःख, ल्वचं कय्का च्वनेमागु दुःख, बुरबुरी ज्वीमागु दुःख, सीमागु दुःख, योपिंनापं बाया च्वनेमागु दुःख, मयोपिंनापं ह्वना च्वनेमागु दुःख, थःत योगु, इच्छायानागु चिज बस्तु प्राप्त मज्वीगु दुःख, संक्षिप्तं धाय्गु खःसा थ्व पञ्चस्कन्ध हे दुःख खः । पञ्चस्कन्ध धैगु रुप, वेदना, संज्ञा, विज्ञान व संस्कार खः । थुकिंया हुनिं हे जन्म ज्वीगु खः । जन्म ज्वीवं हे च्वय् न्ह्यथना कथंया च्यागू दुःखत माःहना वईगु जुया च्वन । उकिं थ्व दुःख आर्य सत्य खः ।

ख) दुःख समुदय आर्यसत्यः दुःख ज्वीगु नं कारण दु । विना कारण (हुनिं) दुःख अत्थें वइमखु । दुःखया हुनि तृष्णा खः । पालि भाषां “तण्हा” धाई । थ्व तृष्णा नं स्वथी दु, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा । तृष्णाया थाःगाः दईमखु । न्ह्याको दःसां सन्तुष्ट मज्वीगु हे तृष्णा खः । तृप्त जुल धैगु हे मदुगु तृष्णा जुल । उकिं तृष्णाया हुनि दुःखया उत्पति ज्वीगु खः । तृष्णाया भ्या दतले दुःख न्हंके फैमखु । अत्थे जूगुलिं हे भगवान् शास्तां थुकियात “दुःख समुदय आर्य सत्य” धया बिज्यागु खः ।

ग) दुःख निरोध आर्य सत्यः दुःखयात न्हंका छ्वयेज्यू, तृष्णाया हा चाना छोयेफतकि दुःख फुना वनी । राग, द्वेष व मोहयात न्हंका छ्वत या छोयेफत धासा दुःख मदया वनी, दुःख निरोध जुया वनी । राग, द्वेष व मोहयात न्हंका छोयेत, शील, समाधि व प्रज्ञाया लँपु ज्वना अनित्य, दुःख व अनात्मयात म्हसिकेगु कुतः याय्मा, अभ्यास यायेमा । स्पष्ट नक्सां धाय्माल धासा विपस्सनाया अभ्यासं थःथःगु अन्तर मनय् जुया च्वंगु वेदना, संज्ञा, संस्कार— तय्त थ्वीका समताया अभ्यास याना समताय् स्थिर जुया च्वनेगु, तटस्थ भावय् च्वना सम्यक जीवन हना च्वंसा “दुःख निरोध आर्य सत्य” यात प्राप्त याये फैगु जुल । भगवान् शास्तां ला “एकायनो मग्गो भिक्खवे” धका झी सकसितं ध्वाथुइक न्वाना बिज्यागु जुल । दुःख निरोध यायेगु छपू हे जक लँ दु, व खः विपस्सना ध्यानाभ्यास, निरन्तर ध्यानाभ्यास ।

घ) दुःख निरोधगामिणी आर्यसत्यः भगवान् शास्तां समस्त मानव जगतया दुःख न्हंका छोयेगु भिंगु लँपु “च्यापु” दु धका नं उजं दय्का बिज्यागु दु । व “च्यापु लँपु” यात “मध्यम मार्ग” (Middle path) धका नं धया बिज्याः । उगू च्यापू लँपुयात पालि साहित्यय् “आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग” (Noble Eight-fold Path) कथं नांजाःगु जुल । उगू च्यागू मार्गत थत्थे जूगु जुल ।

१. सम्यक दृष्टि
२. सम्यक संकल्प
३. सम्यक वचन
४. सम्यक कर्म
५. सम्यक आजीविका
६. सम्यक व्यायाम
७. सम्यक स्मृति
८. सम्यक समाधि

थत्थे थ्व च्यापु लँपु छसिकथं निरन्तर अभ्यास याना, ब्यवहार याना यात्रा याना दिल, बिज्यात धासा अवश्य नं निर्वाणय् थ्यनी । लँपु मद्वंका यात्रा यायेमा गन्तव्य् अवश्य नं थ्यनी । थ्व आर्य मार्गयात अःपुक थ्वीकेत “प्रज्ञा, शील व समाधि रुपी राजमार्ग कथं न्वय्वय्का अभ्यास अटुटरुपं यायेमागु जुल । प्रज्ञारुपी राजमार्गय् सम्यक दृष्टि व सम्यक संकल्प दु । शीलरुपी राजमार्गया अभ्यासय् सम्यक वचन, सम्यक कर्म व सम्यक आजीविका दुसा समाधिरुपी राजमार्गया अभ्यासय् सम्यक ब्यायाम, सम्यक स्मृति व सम्यक समाधि दु । अटुट व निरन्तर विपस्सना अभ्यासद्वारा प्रज्ञा, शील व समाधिया राजमार्गं यात्रा मद्वंक यात धासा दुःख न्हनावनी, निर्वाणया त्वाथः गया निर्वाणय् थ्यनी । अलेंतिनि भगवान् शास्तां धया बिज्यागु “निब्बानं परम सुखं” धैगुया रसास्वादन यागु ठहरे ज्वी ।

अटुट व निरन्तर विपस्सना अभ्यासद्वारा प्रज्ञा, शील व समाधिया राजमार्गं यात्रा मद्वंक यात धासा दुःख न्हनावनी, निर्वाणया त्वाथः गया निर्वाणय् थ्यनी ।

भगवान् बुद्धया अजर अमर बाणी थ्वीका वसपोलयात म्हसिकेत थ्व घडी झी सकसिनं धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र व अनत्तलक्खण (अनात्म लक्षण) सूत्रत ब्वना, थ्वीका, चिन्तन मनन याना, धारण याना भावित यात धासा वसपोल शास्तां धया बिज्याथें “एकायनो मग्गो भिक्खवे” धैगु मर्म यात थुया वई, नापं निरन्तर अभ्यास याय्गु बानी ज्वी । अत्थे हे प्रतित्यसमुत्पादया सिद्धान्त थ्वीका काय् फई । प्रतित्य समुत्पादया सिद्धान्त धैगु हे हेतुवादी सिद्धान्त खः । थुकिं झिंनिगू कडी दैगु जुल । उगू थत्थे खः अविद्याया हुनिं संस्कार, संस्कारया हुनिं विज्ञान, विज्ञानया हुनिं नामरुप, नामरुपया हुनिं षडायतन, षडायतनया हुनिं स्पर्श, स्पर्शया हुनिं वेदना, वेदनाया हुनिं तृष्णा, तृष्णाया हुनिं उपादान, उपादानया हुनिं भव, भवया हुनिं जाति (जन्म), जातिया हुनिं जरा, ब्याधि, मरण, शोक, परिदेव, दुःख व दौर्मनुष्य ज्वीगु जुल । थथ्ये झिंनिगू कडीया चक्रं याना थ्व भवचक्र, लोकचक्र, दुःख चक्रय् चाहिला हानं हानं जन्म जुया दुःख सियेमालिगु हे दुःख आर्य सत्य खः ।

अत्थे हे दुःख न्हंकेत, राग द्वेष व मोहयात न्हंका छ्वयेत प्रज्ञा चक्रय् द्वहाँ वनेमा । शील, समाधि व प्रज्ञाया निरन्तर अभ्यास याना चित्तवृतियात सदा तटष्ठ भावय् तया स्मृतिशील जीवन हना वन धायेवं प्रज्ञा चक्रय् प्रवेश ज्वी । थ्व हे प्रज्ञाचक्र धैगु हे धर्मचक्र खः । थ्व प्रज्ञाया चक्रयात सहीकथं चाहिकेवं दुःख न्हनांवनी, निरोध जुया वनी । थ्व नं झिंनिगू कडी हे दु । अविद्यायात निशेष याना निरोध यातकी, न्हंका छ्वतकी संस्कार निरोध ज्वी, न्हनावनी । संस्कार निरोध जुलकी विज्ञान निरोध ज्वी, विज्ञान निरोध जुलकी नामरुप निरोध ज्वी, नामरुप निरोध जुलकी षडायतन (खुगू आयतन) निरोध ज्वी, खुगू आयतन निरोध जुलकी स्पर्श निरोध ज्वी, स्पर्श निरोध जुलकी वेदना निरोधज्वी, वेदना निरोध जुलकी तृष्णा निरोध ज्वी, तृष्णा निरोध जुलकी उपादान (आशक्ति) निरोध ज्वी, उपादान निरोध जुलकी भव निरोध ज्वी, भव निरोध जुलकी जाति(जन्म) निरोध ज्वी, जन्म निरोध जुलकी जरामरण शोक परिदेव दुःख, दोर्मनुष्य नं निरोध ज्वी । जन्म हे मजुलकी बुराहाबुरी, रोग , शोक, छटपटाहट, व सीमागु दुःख गन वई ? अविद्या हे जन्मया हुनि जुया च्वन, जन्म हे अविद्याया हुनि जुया च्वना । थज्यागु ज्ञान प्रज्ञा चक्षुं खना वई, थ्वीका काई, भावित याना दुःख चक्रं मुक्त जुया प्रज्ञा चक्रया लंपु जुना निर्वाणया त्वाथः गया गन्तब्यय् थ्यनी अर्थात निर्बाणय् थ्यनी ।

समस्त मानवया दुःख न्हँकेगु उपाय कौशल्य क्यना बिज्याम्ह मार्गदाता, मार्ग निर्देशक भगवान् शास्ता गौतम बुद्ध झीगु नेपाःदेया पवित्र पावन “लुम्बिनी” जन्म जुया बिज्यागु नं २६४२ दँ थ्व हे स्वाँया पुन्ही, बैशाखपुन्ही, बुद्धपूर्णिमानिसे दैगु जुल । अज्याम्ह महान शास्ता, युग पुरुष, विश्वबन्द्य महापुरुष झीगु हे देशय् जन्म जूगुलिं झीसं थःत भाग्यमानी तायेकेमा । वसपोलया गुण व योगदानया लुमन्तियासे सदा हनाबना तयेनु ! वसपोलया शिक्षा व धर्मोपदेशयात अनुशरण याना सम्यक जीवन हनेनु ! वसपोलया मार्ग निर्देशन पालनयाना निर्वाणया त्वाथः गया गन्तब्यशील निर्बाण पद हासिल यायेनु ! वसपोल शास्तां झीत सदां वाःचाय्केत , निरन्तर अभ्यास याकेत, सजग व सचेत ज्वीकेत धया बिज्याई, न्वाना बिज्याई– “तुम्हे ही किच्चं आतप्पं, अक्खातारो तथागता” “तप छं हे यायेमा, निरन्तर अभ्यास सम्यक धंगं थःम्ह हे यायेमा, तथागतं लँजक क्यना वी” । थज्यागु अजर अमर उपदेश व शिक्षा बिया बिज्याईम्ह शास्ता (गुरु)या गुणयात अनुशरण यायेनु ! बुद्धं शरणं गच्छामि ! भवतु सब्ब मङ्गलं !

 

साभार – थाैंकन्हे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.