विश्व संगीत दिवसया संदर्भय् -दिपक बज्राचार्यया “मनमगन “या दुवाला

 

११३८ तछलाथ्व अष्टमी

“छुंकिं हरेक चीज ल्वमंकाः आनन्द बी व हे संगीत खः” – थ्व धापू गोल्डेन भ्वाइस अफ नेपालया नामं म्हसिका च्वनाम्ह हनेबहःम्ह प्रेमध्वज प्रधानजुया खः । प्रसंगवश थौं विश्व संगीत दिवस । हलिमय् सकसिनं थःथःगु कथं हे थुकियात हनावयाच्वंगु दु , अथे हे संगीतख्यःनापं स्वापू दुपिं संगीतह्यमिपिन्सं नं सामाजिक सञ्जालय् थःगु किपाःत ब्वया थौंया दिंयात लुमंका च्वंगु हे खत ।

झी नेवाःत थःगु संस्कार, धर्म, तजिलजिया तःमि ला खः हे खत अथे हे नयेत्वनेगुलिइ लिसें जात्रापात्राय् नं न्ह्यःने हे लाः । थ्व दक्वंलिसें थन न्ह्यथने बहःगु खँ छु धाःसां अनेक ज्याखँ तःमिपिं झी नेवाः पुर्खा बाजागाजा थायेगु, भजन संगीत व म्ये हालेगुलिइ नं न्ह्यःने हे लागुलिइ शंका मदु ।

झीथाय् ऋतुया लिधंसाय्, जात्राया लिधंसाय् म्ये हालेगु तुतः ब्वनेगु त्वहः दु । अथेहे हरेक त्वाः त्वालय् बाजं खलः, भजन मण्डलीत दुगु व आः तकं अज्यागु सतलय्, फल्चाय् द्यःछेँ चुक, बहाः ननिइ ई ब्यः कथं म्ये हालेगुलिइ निरन्तरता कयाः हे च्वंगु दु । अथेहे हरेक जात्रापात्राय् बाजं थायेगु ज्या नं कथंह हनाच्वंगु हे दु । थुकिं नं झी नेवाः त न्हापा पुर्खा निसें संगीतह्यमिपिं खः धाये फूगु तथ्यत सिद्ध जुगु दु ।

खः, छगू इलय् झी नेवाःतय्गु पुलांगु दाफा, भजन, द्यः ल्हाय्गु बखतय् हालीगु म्ये आदी इत्यादी न्हना वनीला धइगु ग्याः चिकु ब्वलना वयेधुंकुगु स्थिति मवःगु मखु । तर आः ईलं छगू न्हूगु युगया हे शुरुवात याःगु कथं त्वाः त्वालय् म्ये हालेगु, बाजं थायेगु व थःगु संस्कार परम्परायात ल्यंके भन गुकथं अनुभवी बुह्रापाकापिनिगु लिधंसाय् सल्लाह कयाः युवा पुस्ता न्ह्यःने वया स्यनेकने ज्या जुया पुस्ता हस्तान्तरण जुया वयाबिल थ्व झीगु नितिं छगू न्ह्यइपुगु ईया लिसें छगू झीगु परम्परा यात कयाः गर्व यायेगु खँ जुयाबिउगु दु ।

किपाः गुगल

आः प्रसंगयात थ्व हे संगीत दिवसया लसताय् छम्ह नेवाः काय्मचा, युवा पुस्ताया लोकंह्वाम्ह म्येहालामि दिपक बज्राचार्ययात स्वाना स्वये ।
थथे हे गर्व यायेगु ह्वताःया छम्ह धिसिलाम्ह थां जुया ब्यूगु दु, यलया छम्ह नेवाः काय्मचा दिपक बज्राचार्य । वय्कलं नेवाः भाय्या यक्वः म्ये हालातःगु मदु । जितः लुमं कथं हाबलासा नेवाः म्येचालय् दुथ्याःगु “छ न्हूगु हे छेँ छन्हु वनितिनी”  भिम तुलाधर व संजीप प्रधानलिसें जाना हालातःगु म्ये, अथेहे ल्ववन म्येचालय् दुथ्यागु थौं या “थ्व न्ह्यइपुगु इलय्” खः । शायद मेगु नं छपू निपू म्ये मालास्वल धाःसा लुयावयेफू जितः काचाक्क लुमं मजुल ।

वय्कः नेवाः खयानं यक्वः नेवाः म्ये हालिगु धलखय् शायद लिउने लाःगु अवश्य खयेफु तर अथे खयानं वय्कःया नां वय्कलं हालातःगु म्ये थौंकन्हे नेवाःतय् दथुइ जक मखसें गैर नेवाः व हलिंन्यंकया संगीतप्रेमीया न्ह्यःने बय्बय् जुयाच्वंगु दु ।

सुं नं म्ये हालामि थथे छक्वलं हलिंमय् बय्बय् जुइ अपुगु खँ मखु । उलिमछिं म्ये हालिपिनिगु दथुइ वय्कः ताः ई लिपा सञ्चार ख्यःया लिसें सकसिगु नुगलय् थाय् कायेत सफल जुल । अथे छाय् जुल ले धइगु न्ह्यसःया लिसः खः वंगु २०७५ सालया बैशाख १ गते वय्कलं छपू नेपाली म्ये हालादिल “कसले देला धन मलाई कसले देला भन … म त आफैंमा मनमगन “

किपाः रेखा शाक्य

थ्व हे छपू म्येय् दिपक बज्राचार्ययात हलिंन्यंकया मनूतय्सं न्हापासिबें अप्वः म्हसिका बिल । चां चां चर्चाया शिखरय् थ्यंकाबिल । अथेला वय्कःया न्हापां पिहाँ वयेधुंकुगु म्येचालय् दुथ्यागु ओ अमिरा… निसें कयाः सुफि अन्दाजया म्यें नं आपालं नेवाःया लिसें गैर नेवाः ल्यायम्ह ल्यासेपिनिगु नुगः थः पाखे क्वसायेकेत ताः लाये धुंकुगु हे दु ।

निगू दशक न्ह्यः पप गायन संगीत ख्यः नाप भ्यलेपुंवम्ह बज्राचार्य आः या वर्तमान अवस्था तक वःगु इलय् इलं क्यंगु लँपुयात आत्मसात यानाः प्राविधिक रुपं अत्याधुनिक जुया वनाच्वंगु संसारया ह्यूपालिसें न्ह्यावनेत तयार जुया वःगु खनेदतसा ईया मागयात नं थुइकेगुलिइ
सचेत खनेदत ।

खः, उगु इलय् दिपक बज्राचार्यं केवल उगु लकसया ईनाप कुलिचिनाः पप गायनय् थःगु जग नी स्वंगुु खः । तर आः धाःसा उगु हे जगयात छेँया रुप बिइत गुगु लँपु ज्वन, गुकथं थःगु म्येय् कमर्सियल रुपं धुन दयेका झीगु नेपाःया संस्कृति व परम्परागत बाजं प्याखंयात म्येय् दुथ्याका न्ह्यब्वल व वास्तवय् हे च्वछायेबहःगु म्येया लिसें ऐतिहासिक महत्वं मू वंगु जुयाब्यूगु दु ।

किपाः गुगल

यक्वः म्ये हालां जक नं मखु यदि चर्चाया लिसें सकसिगु नुगलय् बाय् कायेगु खःसा अज्यागु लँपु माले सयेके माः गुकिं हुलय् दुने नं थःगु ब्यागंलं पहिचानया कारणं मनूतय्सं म्हसिइकी । खः दिपकजु व वयागु पुचः रिदम ब्याण्डं व हे लँपुयात खःगु इलय् हे मालेत ताः लात ।

धाइ नापं दु ज्वरे जक याये सःयां मज्यू न्ह्यःने वःपिन्त बांलाक न्ह्यज्याके नं सयेकेमाः । खः दिपकजुं झीके हे दुगुयात झीत हे न्हाय्कं क्यनेगु ज्या याःगु दु खःगु इलय् माःगु कथं, । थ्व हे वय्कःया दकलय् बांलागु बुद्धिमतापूर्ण पक्ष जुल गुकियात सहर्ष स्वीकार याःसें वय्कःया पुचःयात च्वछाये माः ।

न्हापान्हापा म्ये धयागु मात्र न्यनेगु खः धइगु धारणा समाजय ब्याप्त खः तर न्हूगु पुस्तायाके व थी थी प्राविधिक व अत्याधुनिक रुपं सवल जुयाच्वंगु झीगु वर्तमान अवस्थाय् वःगु हिउपा लिसें मनूतय्गु सोचय् नं हिउपा वइगु स्वभाविक हे जुल । आः केवल म्ये न्यनेगु जक मखु स्वयेगु नं खः धइगुु खँय् परिभाषित जुइ धुंकल । दिपक बज्राचार्यं विक्रम संवतया न्हूदँया लसताय् गुगु म्ये हलिंन्यंक थ्वयेकल, स्वयेत ब्वयाबिल उकिं नं थ्व खँयात अझ बः बिउगु दु ।

मनूयाके ढृढ इच्छा शक्ति दत धाःसा झीसँ झीगु संस्कार, संस्कृति व परम्परायात वृतचित्रय् वा संकिपातय् क्यना जक मखु मनूतसें न्हियान्हिथं न्यनीगु व स्वइगु म्येय् तकं थःगु म्हसिका व तजिलजियात ब्वया म्वाकातयेफु, ल्यंकातयेफू, तयेज्यू धैगु खँ सिद्ध यानाब्यूगु दु ।

किपाः रेखा शाक्य

दिपक बज्राचार्यया सलय् रिकी शाक्यया खँग्वः व लय् दिपक व रिक्कीया कुतलय् अले संगीत संयोजनय् रिदम ब्याण्डं तयार याःगु थुगु मनमगन थौं देय् न्यंकंया मनूतय्गु नितिं न्यनेबहःगु व स्वयेबहःगु म्ये जुया ब्यूगु दु । नेवाः धिमे बाजंया तालया पृष्ठभुमिइ तयाः परम्परागत बाजंत गथे कि मगःखिं, सारंगी आदि बाजं थुकिइ दुथ्याकुगु दु ।

अथे हे म्ये तयार जुइधुंकाः चेरिसा बज्राचार्यया अवधारणायात मूर्त रुप बिइगु भाला सुव्रतराज आर्चायं कयादिल । थ्यंमथ्यं १५० म्ह कलाकार अले नृत्य पुचलं परम्परागत, आधुनिक शैलीया हुलाप्याखंया फ्यूजन यानाः थुकिइ आजुगणनिसें स्वनिगःया लाखे प्याखँ, ख्वपया घिन्तांग किसि, येँयाबलय्या पुलुकिसि, व जात्रां पिकाइगु धुँन्या,स्वनिगःया परम्परागत धिमेप्याखं, अत्याधुनिक हिपहप, सुदुपश्चिमया तराइलय् हुलीगु छलिया प्याखं, पहाडया झ्याउरे, ताम्सलिंग, लिम्बुवानया झाँक्री प्याखंयात दुथ्याका मनमगनया म्यूजिक भिडियो नं तयार जुया वल ।

थुगु म्ये न्यनेबलय् गुलि न्ह्यइपु स्वयेबलय् अझं सकसिगु नुगः सालाकायेत ताः लाःगु खनेदु लिसें म्ये मात्र म्ये जक मजुसें सम्पूर्ण नेपालीयात छपू म्ये दुथ्याकाः संगीतया भाषा व जाति ब्यागलं गुबले जुइमखु धैगु स्याचुगु संन्देश बिइगु कुतः नं जूगु खनेदु ।

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.