येँय् हाकनं भुखाय्‌या धक्का

११३८ थिंलाथ्व दशमी

येँय् थौं बहनी भुखाय्‌या धक्का महसूस जूगु दु ।

येँय् थौं बहनीसिया १०ः३९य् भुखाय् ब्वःगु राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रं न्ह्यथंगु दु ।

केन्द्रया कथं येँय् केन्द्रविन्दु जुयाः ३.२ म्याग्निच्यूडया भुखाय् ब्वःगु खः । थुगु भुखाय् नं २०७२ बैसाख १२ गोरखा भुखाय्‌या हे लिभुखाय् खःगु केन्द्रं न्ह्यथंगु दु ।

२०७४ बैसाख १२ धुंकाः थौंतक्कया दुने गोरखा भुखाय्‌या लिभुखाय् ४८७क्वः ब्वयेधुंकूगु दु ।Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.