बुँगद्यःया खः जात्रा म्हिगःनिसें न्ह्यात

११३८ बछलाथ्व पंचमी/यल

झीगु संवाददाता

यलया हे दकलय् ताःहाकगु जात्रा कथं नाला तःगु बुँगद्यःया खः जात्रा म्हिगःनिसें न्ह्यात ।  वर्षा व सहकालया द्यः कथं नाला तःम्ह बुँगद्यःयात वंगु बछलाथ्व पारुकुन्हु तःबहालं पुच्वःय् बिज्याकुगु खः ।  परम्परा कथं द्यःयात पारु कुन्हु  खतय् बिज्याकी अले चाैथी कुन्हु द्यः खः सालीगु खः ।   बुँग द्यःयात तःबहालं पुच्वः बिज्याकुगु इलय् नं द्यःया महिमा कथं वा वःगु खःसा म्हिगः न्हापागु न्हि कथं पुच्वःं गाबहाः तक थ्यंकेगु इलय् नं सनिलय् वाः वःगु खः ।

किपा-शरण ज्यापू हरि

म्हिगः जात्राया इलय् न्हिनय् हे चाकुबहाःद्यःयात यलं पुच्वःया नगरपालिका न्ह्यःने हया दिकातःगु खः ।  पुच्वःय् खः दयेका तःगु थासय्  गुरुजुया पल्टनं ताेप तयेवं द्यः खःयात सालेगु ज्या न्ह्याःगु खः । अनलिपा चाकुबहाः द्यः न्ह्यः न्ह्यः बुँगद्यः लिउलिउ तयाः निगुलिं खःयात गाबहाः थ्यंकाः याः न्यायेकुगु खः ।

किपा-रेखा शाक्य

जात्रायात व्यवस्थित रुपं न्ह्याकेत थी थी खलः पुचःया दुजःपिनिगु सक्रियतां  म्हिगःया जात्रा न्ह्यइपुकः क्वचाःगु दु । जात्राया झ्वलय् थी थी बाजं खलःपिनिगु सहभागिता दुगु खः । अथे हे आपालं जात्राप्रेमीपिनिगु लस्करं जात्रा झः झः धाःगु खः ।

किपा-शरण ज्यापू हरि

म्हिगः गाः बहालय् याः न्यायेवं अनया स्थानीयवासीपिन्सं १०८ प्वाः देवाः च्याकेगु ज्या नं जुगु खः । नापं उगु लागाय् च्वंपिनि जात्राया लसताय् थःथिति व इष्टमित्रपिन्त सःता नखत्याः ब्वनेमाःगु चलन नं दु ।
थौं हे सनिलय् बुँगद्यः व चाकुबहाः द्यःयात मंगलय् तक थ्यंकी ।

किपा-रेखा शाक्य
किपा-शरण ज्यापू हरि
किपा-शरण ज्यापू हरि
किपा-रेखा शाक्य
किपा-शरण ज्यापू हरि
किपा-शरण ज्यापू हरि
किपा-शरण ज्यापू हरि
किपा-शरण ज्यापू हरि
किपा-रेखा शाक्य
किपा-रेखा शाक्य
किपा-रेखा शाक्य
किपा-रेखा शाक्य
किपा-शरण ज्यापू हरि
किपा-शरण ज्यापू हरि
किपा-शरण ज्यापू हरि
किपा-रेखा शाक्य

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.