पौवाय् कृष्णभक्तया बुदिं हन

 

११३८ दिल्ला गाः अष्टमी

श्री कालिका शरण मा.बि. जहरसिं पौवा, शंखरापुर वडा नं. ३ या ख्यलय् पुलांम्ह प्रध्यानाध्यापक कृष्णभक्त श्रेष्ठया ६५ क्वःगु बुदिं वंगु शुक्रबाः हंगु दु ।

किपाः राजेन्द्र रंजित

ज्याझ्वलय् उगु ब्वनेकुथिया गुरुमां–गुरुबा, ब्वंमि, स्थानीय बासिन्दा, राजनितिक नेता, पाहाँ गोर्की श्रेष्ठ, बिद्यालय व्यवस्थापन समितिया नायः मदन बहादुर वाइवा, प्रध्यानाध्यापक प्रमोद प्रधान, समकक्षीपासापिं भाग्योदय मा.बि.या प्रध्यानाध्यापक रुषण बसी, नेवाः सूचना केन्द्रया कजि राजेन्द्र रञ्जित, दान बहादुर श्रेष्ठ, कृष्ण लाल बजगाईं, सूर्य मान धलान, कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ लगायतपिसं ब्वतिकयादीगु खः ।

ज्याझ्वः न्ह्याकेगु झ्वलय् स्यनामि राजकुमार केसीं थुगु ब्वनेकुथिइ स्यनामिपिं यक्वहे वयेगु वनेगु क्रमला नियमितरुपं जुयाहे च्वनी तर कृष्ण भक्त श्रेष्ठं ब्वनेकुथियागु नितिं यानावंगु ल्वमंके मफैगु योगदानं ज्ञां कायेमाःगु खँ धयादिल ।

कृष्ण भक्त श्रेष्ठं ब्वनेकुथियात च्वन्ह्याकेत छिनावंगु पलाःयात निरन्तरता बिइगु नितिं नापं कृष्णभक्तया लुमन्तिया छुं नं ज्याझ्वयात थम्हं फक्वचाक्व ग्वाहालि यायेगु नितिं गुबलें नं लिमचिलेगु खँ वडा नं ३ या वडानायः सन्तबहादुर वाइवां धयादिल ।

बुखँ ः नेवाः सूचना केन्द्र

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.