पाँहाचःह्रेया द्यः खः जात्राया फाेटाे फिचर

११३८ चाैलाथ्व दुतिया/येँ

झीगु डटकम

पाँहाचःह्रेया द्यः खः जात्राया फाेटाे फिचर स्वयादिसँ ।

किपा रेखा शाक्य
किपा रेखा शाक्य
असनय् द्यः ल्वाकेगु झ्वलय् वटु अजिमा व तेबहाः अजिमा । किपा रेखा शाक्य
वटु अजिमा । किपा -रेखा शाक्य
असनय् द्यः ल्वाकेगु झ्वलय् तिंप्वाः हिलाबुला यानाः च्वंगु । किपा रेखा शाक्य

 

पाँहाचःह्रेया द्यः खः जात्राया लु । किपा : शरण डंगोल
पाँहाचःह्रेया द्यः खः जात्राया लु । किपा : शरण डंगोल
पाँहाचःह्रेया द्यः खः जात्राया लु । किपा : शरण डंगोल

पाँहाचःह्रेया द्यः खः जात्राया लु । किपा : शरण डंगोल
पाँहाचःह्रेया द्यः खः जात्राया लु । किपा : शरण डंगोल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.