नेपाल संवत राष्ट्रिय न्हूदँ समारोह समिति ११३९ नायः सत्यभाभा माथेमा

ने सं ११३८ काैला गाः पारु

रेखा शाक्य

नेपाल संवत राष्ट्रिय न्हूदँ समारोह समिति ११३९ या नायलय् नां जाम्ह साहित्यकारलिसें पुलाम्ह जिल्ला न्यायाधिश सत्यभाभा माथेमायात ल्यःगु दु । म्हिगः बुद्धबाः च्वंगु समारोह समितिया दुजः मुँज्याय् ११३८ या नायः चित्तरञ्जन नेपालीया उजं कथं साहित्यकार सत्यभाभा माथेमायात थथे ल्यगु खः ।

किपाः नानीहेरा महर्जनया फेसबुक पाखे‌

स्वदँ न्ह्यः प्रस्तावित मिसापिन्त नं न्हूदँ समाराेह समितिया नायः यायेमाःगु खँयात थुगु दँय् पूवंकुसें वय्कः मय्जुयात नायः ल्यःगु खः । नेपाल संवत राष्ट्रिय न्हूदँ समारोह समिति ११३९ म्हिगः छगू ज्याझ्वःया दथुइ निस्वंगु खःसा उगु समितिं थीथी खलः पुचः पाखें ७० म्ह दुजःत च्वंगु दु ।

समारोह समितिं ब्यूगु जानकारी कथं थौं बिहिबाः न्हिनसिया ३ बजे थँहितिइ न्हूम्ह नायःया नेतृत्वय् न्हापांगु मुँज्या च्वनाः दुजः मनोनयन, थीथी उप समिति, सचिवालय्, ब्यबस्थापन समिति निस्वंना न्हूदँ तःजिक हनेगु तयारी न्ह्याके त्यंगु दु ।

थुगु दँय् न्हूदँ ११३९ थ्व हे वइगु कौलागा पारु कार्तिक २२ गते लाःगु दु ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.