निवर्तमान कुमारी न्हापांगु खुसी सार्वजनिक ज्याझ्वलय्

कौलागा दशमी ११३७ शनिबाः
येँ÷कुमारीया रुपय् द्यःया जीवन हनेधुंकाः आः छम्ह सर्वसाधारणया रुपय् साधारण जीवनय् लिहांझाःम्ह मतिना शाक्य थौं न्हापांगु खुसी छगू सार्वजनिक ज्याझ्वलय् उपस्थित जुयादीगु दु ।
निवर्तमान कुमारी शाक्य थौं भिन्तुना गुथिपाखें ग्वसाः ग्वःगु छगू ज्याझ्वलय् मू पाहांया रुपय् उपस्थित जुयादीगु खः । शाक्यं ज्याझ्वलय् गुथिपाखें पिदंगु वहःया पाँय्म्वः उलेज्या यानादिल ।
गुथिं सतिना वयाच्वंगु स्वन्ति नखः व न्हूदँ नेपाल सम्वत ११३८या लसता लाकाः नेपालभाषा, लिपिया लिसें वौद्ध धर्म ख्यलय् विशिष्ट योगदान बियादीम्ह व्यक्तित्व पं. हेमराज शाक्यया किपा कियातःगु वहःया पाँय्म्वः पिकाःगु खः । दँय्दसं हे छम्ह व्यक्तित्वया किपालिसेंया वहःया पाँय्म्वः पिथना वयाच्वंगु गुथिया थ्व १३गूगु पाँय्म्वः खः । पाँय्म्वःया मू रु. १४००÷– तका क्वःछिनातःगु दु । थ्व स्वयां न्ह्यवः नं नेपालभाषा ख्यलय् योगदान बियादीपिं ११ व्यक्तित्वया लिसें गौतम बुद्धया किपा दुगु तकं यानाः गुथिं १२गः वहःया पाँय्म्वः पिथनेधुंकूगु दु ।

गुथिया नायः गोपालकृष्ण श्रेष्ठया नायकय् जूगु ज्याझ्वलय् प्रा. प्रेमशान्ति तुलाधरं पं. हेमराज शाक्यया म्हसिका न्ह्यब्वयादिल । लिसें पं. शाक्यया काय् सुरेन्द्र शाक्यं नं थः मदुम्ह अबुजुया योगदान, व्यक्तित्वबारे चर्चा यानादीगु खः ।
लसकुस न्वचु ब्युसें गुथिया नायः श्रेष्ठं गुथिपाखें जुया वयाच्वंगु थीथी ज्याखँत व ज्याझ्वःया बारे जानकारी बियादिल । सुभाय् देछासें गुथिया निवर्तमान नायः रत्नवीर शाक्यं गुथिपाखें दँय्दसं पिदनीगु न्हापांगु वहःपा पाँय्म्वः कुमारी माजुयात देछाना वयाच्वनागु जानकारी ब्युसें थौं निवर्तमान कुमारीया ल्हातं सार्वजनिक जूगु पाँय्म्वः नं न्हूम्ह नियुक्त कुमारी तृष्णा शाक्ययात देछायेगु धयादिल ।
गुथिं दँय्दसं पाहांचः¥हेया झ्वलय् असनय् खः ल्वाकीगु दिनय् चतांमरि व्हलेगु, अक्षय तृतियाया दिनय् साखःति त्वंकेगु, येँयाःपुन्हिया दिनय् समयबजि ब्वज्या व जनबहाःद्यःया रथजात्राया झ्वलय् असनय् याः न्यायेधुंकाः रथय् इलां तयेगुया लिसें ल्वंचामरि व यःमरि छायेगुलिसें व्हलेगु परम्परायात निरन्तरता बिया वयाच्वंगु दु ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.