दिपंकर स्वयम् बिज्याना पञ्जरां फः बिज्याइ ख्वपय्


११३८ गुँला गाः द्वादशी /ख्वप

थाैं गुँलागा द्वादशी तिथि । थाैंया दिंयात  विशेष दिं कथं पञ्जरां नखः कथं हनेगु याइ । थाैं येँया लिसें ख्वप थिमी सक्वः किपू बाैद्धय् नं पञ्चदान मानय् याइ । येँ थुगु दिंनय् जात्राया कथं दिपंकर द्यः ब्वइपिं ला दु तर स्वयम दिपंकर द्यः हे पिहाँ बिज्याना पञ्जरा धाःसा फः बिज्याइ मखु । तर ख्वपय् धाःसा थाैंया चहपहः तसकं भब्य हे जुइ । छाय्धाःसां थाैं ख्वपय् स्वयम दिपंकर द्यः हे पिहाँ बिज्याना पञ्जरां फः बिज्याइ ।

किपाः रेखा शाक्य

थुकिया बारे युनिभर्सिटीइ बुद्धिजम ब्वंकाच्वनादीम्ह प्रोफेसर भाजु पुष्परत्न शाक्यजुया धापूयात छक्वः मनन याये ।

गुँला पर्वया दुने लाःगु थ्व पर्व गुण लुमंकेगु पर्व खः । गुकियात बौद्धमार्गीपिन्स लच्छियंक हनावया च्वंगु खः । गुण लुमंकेगु धैगु हे बुद्ध धर्म व संघयात लुमंकेगु खः । गथेकी नमोबुद्ध स्वयम्भुचैत्य दर्शन व करुणामयया दर्शन यायेत वनी थ्व बुद्धयात लुमंकेगु जुल । अथेहे धर्म लुमंकेगु धइगु बाखं कनेगु शुत्रपाथ यायेगु धर्मग्रन्थ पाठ यायेगु विशेष याना थ्व पर्वया दुने जुयाच्वनी सा संघया गुण लुमंकेगु धइगु हे संघयात दान बिइगु आदी इत्यादी खः ।

किपाः रेखा शाक्य

थ्व हे कथं निगू दान महत्वपूर्ण कथं यल व येँ नापं ख्वप थिमी व अन्य थासय् निन्हु अलग न्हि कथं हे हनावयाच्वंगु पर्व खत । येँ यलय् दान बिइगु इलय् दानशाला दयेका वा छेँय् हे द्यः ब्वया सकल संघयात दान बिइगु याइसा ख्वपय् धाःसा भिक्षाटनया रुपय् दान बिइगु चलन दुगु खँ वय्कलं कनादी । वय्कःया धापू कथं दकलय् न्हापांला बुद्ध वइ अन लिपा तिनी संघ वइगु खः । वास्तविक रुपं भिक्षाटन कायेत योग्य जूपिं वा बरे छुइधु‌कूपिन्सं हे दान कायेत योग्य जुइ धकाः धयातःगु दु हँ ।

उकिं नं वय्कलं धयादी थें हे थाैं धात्थें ख्वपय्  न्यागू त्वाःया दिपंकर स्वयम थःगु द्यः छेँपाखें  बिज्याना दान व पुजा फः बिज्याइ । अले तिनी सकल ख्वपबासीपिन्स ख्वपवासीया संघयात पञ्चदान बिइगु याइ ।

न्याम्ह दिपंकरय् मू दिपंकर प्रशन्नशील महाविहारया खः । निम्हम्ह चर्तुब्रम्ह महाविहार साकोथया स्वम्हम्ह झौरबहीया दिपंकर प्यम्हम्ह थथुबहीया दिपंकर व न्याम्हम्ह कुथुबहीया दिपंकर खः ।

नेपाल सम्बतया ७ औं शाताब्दीपाखे पञ्जरांयात विशेषरुपं हनेमाल धकाः साकोण त्वाःया पुचःपाखें जुजुयात विन्तीपत्र यागु व अनं निसें थुकियात विशेषरुपं हनेगु याःगु खः धाइ । तर थुकिया लिखित दस्तावेज छुं मदुगु खँ बज्राचार्यजुं कनादी । पञ्जरांयात धकाः ख्वपय् छगू गुठी हे नं नीस्वना तःगु जुयाच्वन ।

न्हापां थाैंया न्हियात कयाः चतुरब्रम्ह महाविहारया छगू पुचः तःधिखलः पाखें सकल द्यःपिन्त ब्वनेगु ज्या जुइ गुकियात स्वां छायेगु नं धाइ । अन लिपा द्यःयात धकाः ख्वपबासीपिन्सं वा गुथिं तिसा गथेकी वहःया किकिंपा सिखः मतूया लिसें मेमेगु नं द्यःयात छायातःगु दइ । व पञ्जरांया स्वन्हु प्यन्हु न्हयः लितका वनी अले उकियात सिला लसांबियाः न्हूगु याइ । गुम्हसिन पञ्जरां न्ह्यः हे दिपंकरयात तिसां तिइकवनीसा गुम्हसिन थौंया न्हि कुन्हु हे जक पुजायाना हान तिसा लःल्हाना बिइ ।

थथे द्यः पुजा व पञ्जरां फः बिज्याइगु इलय् थासं थासय दिपा नं कायेगु याइ गुकियात दिवाः नं धाइ । अथे द्यः दिकेगु थाय्यात आसंफलि नं धाः । उकिया नितिं न्हापां हे बँ थिला किसलि तया तयेमाः । गन अथे तया तइमखु अन दिपंकरपिं दिपा काइमखु । अथे हे दुवातय् थ्यनेवं मू व ल्यू दिपंकर काहा बाजंया तालय् प्याखं नं हुलेगु याइ ।

किपाः रेखा शाक्य

थथे दिपा काइगु थाय् न्हापा न्हापा ६० थासं मल्याक दूगु खःसा अाः वया मुक्कं ४९ गु थासय् जक ल्यं दनी । न्याम्हं दिपंकर द्यःपिं ख्वपया  विशेष रुटय् चाहिला बिज्याइ । गुगु थुकथं दु । द्यःपिं सूर्यमढी दबू ,जेंला, कमिचागल्ली, दत्रात्रय गणेश, साकोलान, गछें, लामगाल, क्ववाथजौ, नासचा, विश्वकर्मा छें, दत्रात्रय दबू, बालकुमारी, नागपूखु, बेखाल, इनाचो, खंचा, गोल्मढी, झौरबही, सुकुलढोका नागपोखरी, महालक्ष्मी स्थान भोलाछें, चोछें, यालाछें, तिबुक्छें, सुकुलढोका, साकोण, चर्तुब्रम्ह महाविहार, लायकू, खौमा, खौमाबहाः लोकेश्वर, कुस्क, इताछें, थथुबही, कुथुबही, तंचाक्वने, भार्वाचो, तेखाचो, वंशगोपाल, नासमना, तालाक्व, गाहिती, लाकोलाछें व तौमढी वया क्वचाइ ।

थन थ्यंका सकलें दिपंकरपिं झ्वलाक च्वना बिज्याइ अले अन बिदा कया सकलें दिपंकर थःथःगु बहाः बहीलय् लिहां बिज्याइ । थुकथं ख्वपया पञ्जरां नं क्वचाइ ।

थथे स्वय्म दिपंकर द्यः हे लँपुइ बिज्याइगुलिं ख्वपय् थाैंया न्हि नं छगू जात्रा सिबें कम जुइमखु । थाैंया जात्रा स्वयेत अापालं थासं मनूत ख्वपय् वनेगु याइ ।

 

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.