fbpx

ताला (बर्खा) इलय् स्वापू क्वातुकेत

ताला वयेवं झीगु म्ह चःति चःति जुइ । अप्वः थें त्यानुचाइ । थुकीया लिच्वः तिपू जीवनय् नं लाइ । तिपू जीवनय् छम्हेसिनं मेम्हेसित थःगु जीवनपासा कथं नालाः नापं म्वायेगु नापं सीगु पाःतकं फइ । तर ई बिनावं लिसे नुगः नं हिला वनी । थज्याःगु स्थितिइ निम्हतिपूया सम्बन्ध क्वातुका तये तसकं थाकुइ । अले स्वापूतिइ मतिनाया पलेसा सामाजिक मूल्य मान्यता व जिम्मेदारी जक ल्यनि । थुकीया लिच्वः कथं निम्हतिपुयां जीवनय् न्ह्यइपु धयागु हे तनावनी । तर जीवन न्ह्यइपुक हनेत यक्व हे तरिका दु । निम्हतिपूया स्वापू व मतिना ल्यंकातयेत छुं छुं टिप्स

स्वापुतिइ ताजापन

तांन्वःगु सिजनय् तिपु जीवन सुमधुर याना तयेत स्वापुतिइ ताजापन तसकं हे आवश्यक दु । स्वापुतिइ ताजापन हयेत दकलय् न्हापां थःम्हं निं थःगु तन व मनंनिसें चुस्त व तन्दरुस्त महसुस यायेमाः । थथे जुलकी जक जीवनपासा नाप ताजापनं जाःगु सम्बन्ध न्ह्याके फइ ।

नुगः लय्तायेका तयेगु

छम्हं मेम्हेसियागु चिचिधंगु खँय् तक नं बिचाः यायेमाः । गथेकि छिगु जीवनपासा छेँय् दुहां वइबलय् वयागु त्यानु व तनाव लंकेत ख्वाउँ त्वंकेगु । गुकिं यानाः छि पासाया नुगः लय्ताइ ।

तारिफ यायेगु
थः जीवनपासां बांलाःगु ज्या यात धाःसा वा बांलाः खनेदुसा वा छुनं कथंया साःगु नसाज्वलं दयेकल धाःसा वयागु तारिफ याये । बांलाःगु ज्याय् तारिफ यायेगु बानी यानादिल धाःसा तिपू जीवनय् स्वां ह्वइ ।

सम्बन्धया अहमियत थुइकेगु
तांन्वःगु महिनाय् छगू हे कथंया जीवनशैलीं म्हाइपु महसुस जुयावइ । थुकिं स्वापुतिइ तप्यंक लिच्वः लाकी । न्हापा पाः फयातःगु दक्व खँ ल्वःमनावनी । थज्याःगु इलय् मतिना जाःगु स्पर्श व बांलाःगु खँ ल्हानाः नं न्ह्यइपुके फइ ।

चाःहिउ वनेगु
अप्वः थें तांन्वःगु सिजनय् त्यान्नुइगु व म्हाइपुइगु यक्व हे जुइ । स्वापू सुथां लाकेत थज्याःगु सिजनय् थः पासा नाप सिचुसे च्वंथाय् चाःहिउ वनेगु यायेमाः । थुकिं यानाः टेन्सन मुक्त जुयाः रिफ्रेस जुइ । तिपू जीवनय् अप्वः थें यानाः पिने चाःहिउवनेबलय् स्वापू तसकं क्वातुइ ।

बहनी चाःहिउवनेगु
पासा नाप बहनीपाखे चाःहिउवनेगु नं बांलाः । गुकिं सिचुगु फसय् चाःहिहिउँ पासानाप ताःई छ्यायेफइ ।

  • बिदाबलय् चाःहिउ वनेगु वा डेटिंग वनेगु ।
  • जीवनपासायात छु छु यः, अज्याःगु फयांफक्व यायेगु। थुकिं स्वापू क्वातुकेगु ज्या यक्वः तिबः बी ।
  • निम्हं नापं जिम, मर्निङ्गवाक, स्विमिङ्ग वनेगु ।
  • जीवनपासा लिसे रोमान्टिक ई छ्यायेगु, गुकिं सम्बन्धय् ताजापन व तापाना वनाच्वंगु सम्बन्ध नं बांलाकि ।
  • पासायानाप सपिङ्ग वनेगु ।
  • तांन्वःगु सिजनय् बहिनी पाखे पासायात सप्र्राइज पार्टि बीगु ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *