चीहाः संकिपा कासाय् सुनिता राजभण्डारीया संकिपां न्हाप सिरपा त्याकल

 

११३८ गुँला थ्वः द्वादशी/येँ

अमेरिकाय् च्वंगु जनकवि दुर्गालाल साहित्य प्रतिष्ठानया कुतलय् “भाषा म्वाःसा जाति म्वाइ” , “झीगु भाषा मन्त धाःसा”, “झीगु भाषा झीगु म्हसीका” व “थःगु भासं ब्वने च्वये मखन धाःसा” विषयस प्यंगू थीम दुने च्वनाः दयेकूगु चीहाः संकिपा कासा क्वचाःगु दु । उगु कासाय् सुनिता राजभण्डारीया निर्देशनय् निर्माण जूगु ‘हाःसः मदूगु सः ’ न्हाप सिरपा त्याकेत ताःलाःगु दु ।

किपाः विजय रत्न तुलाधर

न्हाप लाःगु चीहाः संकिपा ‘हाःसः मदूगु सः’या निर्देशक सुनिता राजभण्डारीयात उगु ज्याझ्वःया मूपाहाँ मानवअधिकारवादी नेता, नेवाः न्ह्यलवाः साहित्यकार पद्मरत्न तुलाधरं ७५द्व तकाया नापं हनापौ लःल्हानादीगु खः ।

थगुसी न्हापांगुखुसि जूगु चीहाः संकिपा कासाय् दर्शनवीर शाक्यं निर्देशन यानादीगु ‘द मीथ जिरो’ संकिपां ५०द्वः तका लिसें ल्यू सिरपाः त्याकूगु खःसा म्हतिं २५द्वः तकालिसें निगू लियांल्यू सिरपाः निर्देशक रामकृष्ण खड्गीया ‘अस्तित्व’ व पोखराया निर्देशक यादव दास भोछिमोय्या ‘भकुंग्वारा ख्याः’ संकिपां त्याकूगु खः ।

किपाः विजय रत्न तुलाधर

अथेहे तुं थ्व कासाय् ब्वति काःगु मेगु खुगू संकिपायात म्हतिं ५द्वः तका हःपाः कथं लःल्हाःगु खः ।

किपाः नेवाः सूचना केन्द्र

सिरपाः त्याकूपिं व ब्वति काःपिं सकसित मू पाहाँ पद्मरत्न तुलाधरं नगद व दसिपौ लःल्हानादीगु खः ।

थौं बिहिवाः सुथय् येँया जमलय् च्वंगु विश्वज्योति हलय् चीहाः संकिपा कासाय् दुथ्याःगु संकिपा नं क्यंगु खःसा व धुंकाः सिरपाः लःल्हाःगुु खः ।
ज्याझ्वलय् ग्वसाः खलःपाखें सुरेशकिरण मानन्धरं लसकुस यानादीगु खःसा वय्कलं आकिवं निक्वःगुखुसिया चीहाः संकिपा कासाया नितिं नेपालभाषां पिदनाच्वंगु छुं नं साहित्यिक कृतिइ चीहाः संकिपा दयेकेफइगु खँया घोषणा यानादीगु खःसा उकिया नितिं ने.सं. ११३९ तछलागा आमैतकया दुने संकिपा दुथ्याके माःगु खँया नं घोषणा यानादीगु दु ।

बुखँ विजय रत्न तुलाधर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.