fbpx

ङत तुलाधर समितिं दिवंगत संघमहानायक श्रद्धेय प्रज्ञानन्द महास्थविर भन्ते लुमंकल

ने सं ११३९ बछला थ्वः अक्षय तृतीया

२०७६ बैशाख २४ मंगलवाःया  दिनस दिवंगत संघमहानायक श्रद्धेय प्रज्ञानन्द महस्थविरया ११९ क्वःगु बुदिंया लसताय् ङत तुलाधर समितिं परित्राण पाठया ज्याझ्वःया  ग्वसाः ग्वःसे वसपोलया गुण लुमंकल ।

किपाः अरुण सिद्धि तुलाधरया फेसबुक पाखें

धर्मकीर्ति विहारं बिज्यापिं श्रद्धेय विर्यवती गुरुमां, श्रद्धेय आमता गुरुमांश्रद्धेय क्षान्तिवती गुरुमांपिसं परित्राण पाठ यानाबिज्याःगु  उगु ज्याझ्वलय् श्रद्धेय विर्यवती गुरुमामं वसपोल प्रज्ञानन्द भन्तेया व्यक्तित्व व गुणया बारे चर्चा यानाबिज्यासें धर्मदेशना यानाबिज्याःगु खः। ज्याझ्वलय् ङत तुलाधर समितिया न्वकु संसार धर तुलाधरं वसपोल प्रज्ञानन्द भन्तेया म्हसीका बियादीगु खः।

ङत तुलाधरया कायमचा कथं नेपाल संबत १०२० अक्षय तृतीया कुन्हु येँया किलाघः त्वालय् बूम्ह वसपोलया गृहस्थ नां कुलमानसिं तुलाधर खःसा बनेज्या कथं जडिबुटिया ज्यापाखें ल्वगिपिनिगु वासस् यायेगु ज्याय् वसपोल च्वन्ह्याःगुलिं वसपोलयात कुलमानसिं बैद्य नं धायेगु याः।

ल्यायम्हया बैशय् बनेज्याया झ्वलय् ल्हासय् बिज्याःगु खःसा २८दँ दुबलय् अन वसपोलं कर्मशीलया नामं महायानी लामा प्रब्रज्या ग्रहण यानाबिज्याःगु खः ।  लिपा कर्मशील भन्तेया रुपय् नेपाः लिहां बिज्याय् धुंकाः प्रज्ञानन्दया नामं थेरवादी श्रामणेर प्रब्रज्या ग्रहण याना बिज्याःगु  खःसा ३० दँया उमेरय् ऊ चन्द्रमाणी महास्थविरया उपाध्यायत्वय् बर्माय् उपसम्पदा जुया बिज्याःगु  खः ।

किपाः अरुण सिद्धि तुलाधरया फेसबुक पाखें

छुं ई बर्माय् बुद्ध शिक्षा अध्ययन याये धुंकाः  नेपाः बिज्यानाः नेपालय् थेरवाद बुद्ध शासन च्वन्ह्याकेगु ज्याय् तःधंगु योगदान बिया बिज्याःम्ह वसपाेल नेपाःया न्हापांम्ह संघनायक नं जुया बिज्याःगुलिं वसपोलयात उपासक उपासिकापिसं श्रद्धा व हनाबना तसे तःधिकःम्ह भन्ते नं धायेगु याः ।

अनन्त गुण दुम्ह वसपोलया गुणानुस्मरण यासे ङत तुलाधर समितिया नायः सुधार मान तुलाधरं लःधाः हायेकाः पुण्यानुमोदन यानादिइगु खः।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *