किपूया जगतपाल विहारया छेँ दने क्वचाइन ।

११३८ अनलाथ्व त्रयाेदशी/यल

रेखा शाक्य

किपूया चिलंचो विहारया दक्षिणपाखेया जगतपाल विहारया छेँ दनेगु ज्या जुयाच्वंगु दु । वंगु २०७२ सालया भुखाचं धरापय् लाःगलिुं जगंनिसें हे थुनाः हाकनं न्हूगु हे दयेकाच्वंगु खः । थुगु विहार पुरातत्वविभागया निरीक्षणय् व खर्चय् न्हापायागु हे स्वरुपय् पुलांगु संरचना कथं हे दयेके ज्या करीब क्वचाइगु अवस्थाय् दु ।

किपा-रेखा शाक्य

मुक्कं स्वंगु तल्लाया थुगु विहारय् द्यःया आसनया लिसें ध्यानयायेत क्वथा, किपूया झिनिम्ह आचाजुया तःधंगु पुजा यायेत क्वथा, भरिं कु, व अन्य व्यवस्थापन यायेत माःगु संरचना दुथ्या ।

किपा-रेखा शाक्य

विहारया सकतां ज्या व पलिं चिइगु ज्या क्वचायेवं बज्राचार्यपिन्त तःतधंगु पुजाआजा व देखा कायेगु नितिं मूख्य अभिषेक बिइम्ह द्यः चक्रसंभव व शाक्य मुनि बुद्धया थापना याःसें जीव न्यास यायेगु खँ स्थानीयवासी व देगः दनेगुया रेखदेखया भाला कुबियाच्वनादीम्ह हिरारत्न बज्राचार्यजुं कनादिल ।

किपा-रेखा शाक्य

पुरातत्व विभागया अन्तर्गत लाःगु थुगु सम्पदा ३०० दँ पुलांगु धैगु विश्वास यानातःगु दु । जगतपाल विहारया स्थापना वि.सं १५७२य् जगतपाल वर्मा याना थकूगु खःसा थुगु विहारया न्हापा नं यक्व हे जिर्णोद्धार जुइधुंकूगु दु । समुद्र सतहसिबें थ्यंमथ्यं १४०६ मीटर च्वय् लाःगु थुगु थासय् तग्वःगु व चिग्वःगु याना मुक्कं खुगः चैत्यत दु । थुगु थाय्या क्षेत्रफल जवं खवं याना मुक्कं ५० मीटरया जुया प्यकुंलाना च्वंगु दु ।

किपा-रेखा शाक्य

विहारया न्ह्ःने च्वंगु करीब १० मी. तजागु चैत्य अशोक सम्राटं निमांण याना थकुगु धाइ । विहारया जःखः छचाखेर करीब २२ खा छेँ बज्राचार्यपिनिगु बसोबास दु । चिलंचोे विहारया नामं म्हसिका बियाच्वंगु थुगु थाय् व यलया पिम्बहालया चैत्य निगूलिं ज्वः ला । यल व सक्वःया आपालं मनूत थन किपुलिइ वया लिपा तिनी बसोबास याः वःगु खः । यलया हिरण्य महाबिहारय् थनया कुल द्यः दनिगु व यलया १५ गू बहाःया रितिथिति व जात्रापात्रा आः तकं थन किपूया विहारया जःखःया बज्राचार्यपिन्सं हनावयाच्वनागु खँ हिरारत्नजुं धयादिल ।

थुगु विहारय् मूख्यतया दच्छिया दुने असोज शुक्ल पक्ष कति पुन्हि कुन्हु बुँसाद धकाः छचाखेर मत च्याकीगु यासें धर्म कर्मया लिसें होम यायेगु ज्या जुइ । अथेहे गुँलां लच्छि तक मेला जुइगु, गुँला बाजं थानाः त्वाः बहाःया लिसें थुगु हे विहारया चैत्यया परिक्रमा याइगु , न्यकू पुइगु ज्या जुइगु अथेहे मस्तय्त इहि याः ज्या नं जुइगु याः । बुद्ध पुजाकुन्हु नं भब्य कथं थन पुजाआजा जुइ ।

किपा-रेखा शाक्य

थुगु हे देगः व थनया चैत्यया जिर्णोद्धारया भाला कुबिया रेखदेख यानाच्वनादिम्ह मेम्ह दुजः पुष्प रात्न बज्राचार्यं विहारया दक्वं ज्या सिधयेका विधिवत रुपं जीवन्यास याना उलेज्या जुइतिनीगु खँ कनादिल । किपूया तसकं महत्वं व धार्मिक रुपं नं मू दूगु थुगु थाय्या गुलि चर्चा व प्रचार प्रसार जुइमाःगु खः व धाःसा मजूगु खँय् नुगः मछिंका दिम्ह युवा पुस्ताया न्ह्यलुवा पुष्पजुं आः याकनं हे थुगु थाय्यात नं प्रचार प्रसार याना वनेगुलिइ पलाः न्ह्याकेगु कनादिल ।

किपा-रेखा शाक्य

थुगु थाय्या प्रचार प्रसार यानाः झीथाय् नेपाः दुनेया जक मखसें पिने पर्यटकतयेत नं थन छुं ई शान्त लकसय् च्वने दइगु व किपूया पुलांगु धरोहरया अवलोकन यायेगु अवसर नं दइगु खँ न्ह्यथनादिल ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.